Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

  A tantárgy angol neve: RF and Microwave Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

   

  Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM169 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Kazi Károly

   

  Címzetes egyetemi docens

   

  BHE, Bonn Hungary Electronics Kft.

   

  dr. Seller Rudolf

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Dr. Nagy Lajos

   

  Egyetemi docens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető áramköri rendszertechnika ismeretekre épít.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy megadja a funkcionális blokkleírási módszerek és egyes speciális áramkörök ismertetését, amelyek szükségesek a rádiófrekvenciás és optikai sávú hírközlő rendszerek, műsorszóró hálózatok és rádió mérő rendszerek megértéséhez.

   

   

  A tárgy keretében szerzett ismeretek birtokában a végzett mérnök a mikrohullámú áramkörök (nagyfrekvenciás analóg áramkörök) és nagysebességű digitális áramkörök szakterületén bekapcsolódhat mind a hazai, mind a külföldi kutató, gyártó és installációs munkába.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája A bevezető részben áttekintjük a nagyfrekvenciás elektronika elosztott paraméterű hálózatai tárgyalásához szükséges alapismereteket (tápvonal struktúrák, Smith-diagram, impedancia illesztések, szórási mátrix, mikrohullámú n-kapuk).

   

   

  Egy tipikus nagyfrekvenciás vevőberendezés áramköreit sorbavéve ismertetjük a kiszajú erősítők, integrált áramköri szűrők, mikrohullámú keverők, oszcillátorok, teljesítmény-erősítők stb. működésének, tervezésének és realizálásának alapjait. A témához kapcsolódó laboratóriumi mérés tárgya: Gunn-oszcillátor jellemzőinek vizsgálata, szinkronozott oszcillátorok mérése. A tantárgy keretében foglalkozunk a digitálisan vezérelhető nagyfrekvenciás áramkörökkel (kapcsolók, csillapítók, fázis- és amplitúdó modulátorok, limiterek, fázistolók). Áttekintjük a magas hőmérsékletű szupravezetők (HTSC) mikrohullámú alkalmazásait. A nagyfrekvenciás analóg áramkörök témakör lezárásaként ismertetjük a nyomtatott antennákat, a vezérlő- és aktív áramkörökkel integrált aktív mikrosztrip antennákat.

   

   

  • Reflexió, átvitel, zaj.

    

  • Szórási mátrix, passzív N-kapu jellemzése

    

  • Hullámvezető struktúrák, mikrosztrip és planár tápvonalak

    

  • Alapvető passzív mikrohullámú áramkörök: szűrők, iránycsatolók, hibridek

    

  • Nagysebességű digitális és mikrohullámú magas hőmérsékletű szupravezető (HTSC) áramkörök

    

  • Mikrohullámú aktív áramkörök leírási módszerei, jellemzése

    

  • Oszcillátorok szinkronizálási kérdései

    

  • Gunn-oszcillátorok, reflexiós erősítők, ps-logikák

    

  • PIN-diódás kapcsolók, szintszabályozók, digitális modulátorok, digitális fázistolók

    

  • Mikrohullámú és optoelektronikai planár áramkörök

    

  • Schottky-vevőkeverők, detektorok

    

  • Varaktoros frekvencia sokszorozók, adókeverők, hangoló áramkörök

    

  • MESFET oszcillátorok, erősítők

    

  • Aktív mikrosztrip antennák

    

  • Mikrohullámú aktív és passzív áramkörök számítógépes szimulációja

    

  • Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása

    

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti két óra előadás és egy óra gyakorlat.

   

  Előadás, illusztratív példák megoldása, laboratóriumi demonstrációk.

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 1 db NZH, 13. héten, az aláírás feltétele: NZH legalább elégséges teljesítése (melynek eredménye 20%-ban beleszámít a teljes vizsgajegybe)

   

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga: van, utolsó héten - szóbeli

   

  11. Pótlási lehetőségek NZH pótlás: 14. héten, és a pótlási időszakban

   

  12. Konzultációs lehetőségek A hallgatókkal egyeztetett időpontokban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus hallgatói jegyzet: http://www.hvt.bme.hu/~seller/NRE/

   

  Bővebb ismeretek elsajátítására az alábbi szakirodalom javasolt:

   

  • K. C. Gupta, R. Garg and R. Chadha: Computer Aided Design of Microwave Circuits, Artech House Inc., 1981

    

  • Gottwald: Mikrohullámú félvezető eszközök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985

    

  • Mojzes Imre: GaAs-alapú monolit integrált áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988

    

  • T. Berceli: Nonlinear Active Microwave Circuits, Akadémia, 1987

    

  • I. Bahl and P. Bhartia: Microwave Solid State Circuits Design, John Wiley and Sons Inc., Canada, 1988

    

  • G. D. Vendelin, A. M. Pavio and U. L. Rhode: Microwave Circuit Design, (Using Linear and Nonlinear Techniques) Wiley Interscience, 1990

    

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Kazi Károly

   

  Címzetes egyetemi docens

   

  BHE, Bonn Hungary Electronics Kft.

   

  dr. Seller Rudolf

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  dr. Nagy Lajos

   

  Egyetemi docens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék