Antennák és hullámterjedés

A tantárgy angol neve: Antennas and Radiowave Propagation

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

Kötelezően választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVM168 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Nagy Lajos

 

Egyetemi docens

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

 

Dr. Zombory László

 

Egyetemi tanár

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

VIHVM360     Nagyfrekvenciás áramkörök és rendszerek elemei

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A távközlő (mobil, műholdas), távérzékelő rendszerek mind szélesebb köre alkalmazza a vezeték nélküli összeköttetéseket. A rendszerek kutatási, fejlesztési és üzemeltetése egyaránt igényli az antennák és hullámterjedés ismeretét. A tantárgy fő feledata a különféle rádiórendszerek tervezéséhez és létrehozásához szükséges ismeretek megadása a hullámterjedés és antennák témakörben az alkalmazáshoz, rádióhálózat tervezéshez szükséges mélységben. Az anyag tartalmazza a szükséges frekvencia gazdálkodási ismereteket és szemléletmódjában az EMC alapelvei érvényesülnek. A tantárgy áttekintést ad az antennák és a legfontosabb alaptípus antennák működési elveiről, továbbá elsődleges célként tűzi ki rádióösszeköttetések méretezési és antennaválasztási kérdéseinek megtárgyalását. A tárgy további célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az antennafejlesztés legújabb irányait és eredményeit.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés.

A rádiórendszerek alapjai, a rádióösszeköttetések legfontosabb rendszerelemei.

A vezetett és kisugárzott hullámok leírása, típusai, a polarizáció leírása, speciális polarizációs típusok.

Az antennák jellemzői, alapfogalmak, irány-karakterisztika, nyereség, irányhatás, hatásos felület, hatásos hossz, polarizációs jellemzők, antenna zajhőmérséklet. A dualitás elve.

A huzalantennák típusai, dipól és monopól árameloszlása, iránykarakterisztikája, sugárzási ellenállása, bemeneti impedanciája, hatásos hossza, kölcsönös impedanciája. Reflektor típusú antennák, sík- és sarokreflektor.

Haladóhullámú antennák: a haladóhullámú vezeték árameloszlása, iránykarakterisztikája.

Apertura antennák, az apertura tere, paraboloid antennák, tölcsérantennák, lencseantennák elvi működése.

Az antennarendszerek elmélete, adaptív antennák.

Antennarendszerek megvalósítása

Dipólfüggönyök és dipólrácsok. Yagi antennák.

Mikro-szalagvonalas antennarendszerek.

Szélessávú antennák: vastag lineáris antennák, kúpos antennák, log-spirál antennák, log-periodikus antennák.

Az antennák miniatürizálásának korlátai.

Hullámterjedési módok.

Földreflexió, reflektált hullám, felületi hullám, diffrakció, refrakció, troposzférikus szórás. Ionoszférikus terjedés.

Kétutas terjedés, sík föld felett homogén levegőben. Rádió meteorológia.

A hullámterjedés gyakorlati terjedési modelljei.

Frekvenciagazdálkodás, spektrumkihasználás. Rádióösszeköttetések méretezése.

Összegzés, kitekintés.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: egy sikeres házi feladat beadása az aláírás megszerzésének feltétele.

 

b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

         c.              Elővizsga: van

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a szorgalmi- és vizsgaidőszakban

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1]   Nagy Lajos – Szekeres Béla: Antennák és hullámterjedés. Elektronikus jegyzet. http://www.mht.bme.hu/~nagy/jegyzet.zip

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése 15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 5
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Nagy Lajos

 

Egyetemi docens

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék