Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Antennák és hullámterjedés

  A tantárgy angol neve: Antennas and Radiowave Propagation

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

  Kötelezően választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM168 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Nagy Lajos

   

  Egyetemi docens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Dr. Zombory László

   

  Egyetemi tanár

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  VIHVM360     Nagyfrekvenciás áramkörök és rendszerek elemei

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlő (mobil, műholdas), távérzékelő rendszerek mind szélesebb köre alkalmazza a vezeték nélküli összeköttetéseket. A rendszerek kutatási, fejlesztési és üzemeltetése egyaránt igényli az antennák és hullámterjedés ismeretét. A tantárgy fő feledata a különféle rádiórendszerek tervezéséhez és létrehozásához szükséges ismeretek megadása a hullámterjedés és antennák témakörben az alkalmazáshoz, rádióhálózat tervezéshez szükséges mélységben. Az anyag tartalmazza a szükséges frekvencia gazdálkodási ismereteket és szemléletmódjában az EMC alapelvei érvényesülnek. A tantárgy áttekintést ad az antennák és a legfontosabb alaptípus antennák működési elveiről, továbbá elsődleges célként tűzi ki rádióösszeköttetések méretezési és antennaválasztási kérdéseinek megtárgyalását. A tárgy további célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az antennafejlesztés legújabb irányait és eredményeit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés.

  A rádiórendszerek alapjai, a rádióösszeköttetések legfontosabb rendszerelemei.

  A vezetett és kisugárzott hullámok leírása, típusai, a polarizáció leírása, speciális polarizációs típusok.

  Az antennák jellemzői, alapfogalmak, irány-karakterisztika, nyereség, irányhatás, hatásos felület, hatásos hossz, polarizációs jellemzők, antenna zajhőmérséklet. A dualitás elve.

  A huzalantennák típusai, dipól és monopól árameloszlása, iránykarakterisztikája, sugárzási ellenállása, bemeneti impedanciája, hatásos hossza, kölcsönös impedanciája. Reflektor típusú antennák, sík- és sarokreflektor.

  Haladóhullámú antennák: a haladóhullámú vezeték árameloszlása, iránykarakterisztikája.

  Apertura antennák, az apertura tere, paraboloid antennák, tölcsérantennák, lencseantennák elvi működése.

  Az antennarendszerek elmélete, adaptív antennák.

  Antennarendszerek megvalósítása

  Dipólfüggönyök és dipólrácsok. Yagi antennák.

  Mikro-szalagvonalas antennarendszerek.

  Szélessávú antennák: vastag lineáris antennák, kúpos antennák, log-spirál antennák, log-periodikus antennák.

  Az antennák miniatürizálásának korlátai.

  Hullámterjedési módok.

  Földreflexió, reflektált hullám, felületi hullám, diffrakció, refrakció, troposzférikus szórás. Ionoszférikus terjedés.

  Kétutas terjedés, sík föld felett homogén levegőben. Rádió meteorológia.

  A hullámterjedés gyakorlati terjedési modelljei.

  Frekvenciagazdálkodás, spektrumkihasználás. Rádióösszeköttetések méretezése.

  Összegzés, kitekintés.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: egy sikeres házi feladat beadása az aláírás megszerzésének feltétele.

   

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

           c.              Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a szorgalmi- és vizsgaidőszakban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1]   Nagy Lajos – Szekeres Béla: Antennák és hullámterjedés. Elektronikus jegyzet. http://www.mht.bme.hu/~nagy/jegyzet.zip

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése 15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 5
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Nagy Lajos

   

  Egyetemi docens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék