Az optikai hálózatok alapjai

A tantárgy angol neve: Basics of Optical Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mérnök informatika szak

Szabadon Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVJV71   3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mht.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=19&lang=hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Gerhátné Udvary Eszter

Egyetemi tanársegéd

BME-HVT

Dr. Berceli Tibor

Egyetemi magántanár

BME-HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikáció
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9371") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9371)
7. A tantárgy célkitűzése Az optikai távközlés terén részletes ismeretekkel nem rendelkező hallgatók is elsajátíthassák az optikai hálózatok alapjait. A tárgy az optikai hálózatok és optikai jelfeldolgozás rendszereiről, elemeiről ad áttekintést.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét - előadás
Bevezetés: Optikai átvitel alapjai (optikai távközlés múltja, jelenje, jövője, optikai átvitel előnyei, közvetlenül optikai tartományban történő jelfeldolgozás előnyei)
Alkalmazási lehetőségek sokszínűségének bemutatása
2. hét
előadás: Optikai átviteli közeg (csillapítás, diszperzió elméleti tárgyalása, típusai, kompenzálási lehetőségei)
gyakorlat: Fényvezető szál és kábel felépítése, optikai csatlakozók ismertetése, az eszközök mikroszkópos vizsgálata
3.hét – előadás
Optikai adók (FP, DFB, VCSEL lézerdiódák), jellemző karakterisztikák, lézerdióda típusok összehasonlítása
Intenzitásmoduláció (analóg, digitális), közvetlen modulálás, külső modulátorok (MZ, EAM)
4. hét
előadás: Optikai vevők (PIN, Lavina), Optikai összeköttetés vizsgálata (jelszint, zajmérleg)
gyakorlat: Optikai adó és vevő fontosabb karakterisztikáinak mérése az Optikai és Mikrohullámú Távközlési laborban
5. hét - előadás:
Többcsatornás rendszerek (SCM, TDM, WDM) ismertetése, összehasonlítása
Optikai erősítők (EDFA, SOA), jellemző karakterisztikák, tipusok összehasonlítása, alkalamzási lehetőségek
6. hét
előadás: Hullámhossz szelektív eszközök, Optikai szűrők, Optikai multiplexálás, demultiplexálás
gyakorlat: Fénytávközlő rendszerek szimulátorainak bemutatása, használata
7.hét - előadás:
Radio over Fibre rendszerek
Fiber To The Home rendszerek (FTTx)
8.hét
előadás: Optikai kapcsolás, Útvonalválasztás, routing
gyakorlat: Tanulmányi kirándulás (gyárlátogatás)
9.hét- előadás
Optikai jelfeldolgozás
Optikai nemlineáris jelenségek (FWM, Raman, XPM, stb)
10.hét
előadás:  ZH, Hullámhosszváltás a hálózatban, megvalósításának módszerei
gyakorlat: Tanulmányi kirándulás (gyárlátogatás)
11.hét - előadás:
1R, 2R, 3R jelvisszaállítás (regenerálás szükségessége, megoldási lehetőségei)
Optikai logikák
12.hét
előadás: Optikai csomagkapcsolt hálózatok, Alapsávi és vivőfrekvenciás fejléc
gyakorlat: Tanulmányi kirándulás (gyárlátogatás)
13.hét - előadás:
Optikai hálózati réteg
Hálózati kontroll és menedzsment
14.hét:
előadás: Összefoglalás, kitekintés, a jövő rendszerei
gyakorlat: pótZH, önálló irodalom feldolgozást végző hallgatók beszámolói

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások, laborbemérések, tanulmányi kirándulás
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátás feltétele:

félévközi ZH elégséges szintű teljesítése

b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőség tételsor alapján 

11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval folytatott megbeszélés alapján
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előadások fóliái (elérhető a tantárgy weboldaláról)

elektronikus jegyzet (elérhető a tantárgy weboldaláról)

Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan: Optical Networks – A practical perspective,
Morgan Kaufmann Publishers, USA, 2002

Amnon Yariv: Optical Electronics in Modern Communications
Oxford University Press, 1997

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés24
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Gerhátné Udvary Eszter

Tanársegéd

BME-HVT