Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az optikai hálózatok alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Optical Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök informatika szak

  Szabadon Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV71   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mht.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=19&lang=hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Udvary Eszter

  Egyetemi tanársegéd

  BME-HVT

  Dr. Berceli Tibor

  Egyetemi magántanár

  BME-HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikáció
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9371") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9371)
  7. A tantárgy célkitűzése Az optikai távközlés terén részletes ismeretekkel nem rendelkező hallgatók is elsajátíthassák az optikai hálózatok alapjait. A tárgy az optikai hálózatok és optikai jelfeldolgozás rendszereiről, elemeiről ad áttekintést.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét - előadás
  Bevezetés: Optikai átvitel alapjai (optikai távközlés múltja, jelenje, jövője, optikai átvitel előnyei, közvetlenül optikai tartományban történő jelfeldolgozás előnyei)
  Alkalmazási lehetőségek sokszínűségének bemutatása
  2. hét
  előadás: Optikai átviteli közeg (csillapítás, diszperzió elméleti tárgyalása, típusai, kompenzálási lehetőségei)
  gyakorlat: Fényvezető szál és kábel felépítése, optikai csatlakozók ismertetése, az eszközök mikroszkópos vizsgálata
  3.hét – előadás
  Optikai adók (FP, DFB, VCSEL lézerdiódák), jellemző karakterisztikák, lézerdióda típusok összehasonlítása
  Intenzitásmoduláció (analóg, digitális), közvetlen modulálás, külső modulátorok (MZ, EAM)
  4. hét
  előadás: Optikai vevők (PIN, Lavina), Optikai összeköttetés vizsgálata (jelszint, zajmérleg)
  gyakorlat: Optikai adó és vevő fontosabb karakterisztikáinak mérése az Optikai és Mikrohullámú Távközlési laborban
  5. hét - előadás:
  Többcsatornás rendszerek (SCM, TDM, WDM) ismertetése, összehasonlítása
  Optikai erősítők (EDFA, SOA), jellemző karakterisztikák, tipusok összehasonlítása, alkalamzási lehetőségek
  6. hét
  előadás: Hullámhossz szelektív eszközök, Optikai szűrők, Optikai multiplexálás, demultiplexálás
  gyakorlat: Fénytávközlő rendszerek szimulátorainak bemutatása, használata
  7.hét - előadás:
  Radio over Fibre rendszerek
  Fiber To The Home rendszerek (FTTx)
  8.hét
  előadás: Optikai kapcsolás, Útvonalválasztás, routing
  gyakorlat: Tanulmányi kirándulás (gyárlátogatás)
  9.hét- előadás
  Optikai jelfeldolgozás
  Optikai nemlineáris jelenségek (FWM, Raman, XPM, stb)
  10.hét
  előadás:  ZH, Hullámhosszváltás a hálózatban, megvalósításának módszerei
  gyakorlat: Tanulmányi kirándulás (gyárlátogatás)
  11.hét - előadás:
  1R, 2R, 3R jelvisszaállítás (regenerálás szükségessége, megoldási lehetőségei)
  Optikai logikák
  12.hét
  előadás: Optikai csomagkapcsolt hálózatok, Alapsávi és vivőfrekvenciás fejléc
  gyakorlat: Tanulmányi kirándulás (gyárlátogatás)
  13.hét - előadás:
  Optikai hálózati réteg
  Hálózati kontroll és menedzsment
  14.hét:
  előadás: Összefoglalás, kitekintés, a jövő rendszerei
  gyakorlat: pótZH, önálló irodalom feldolgozást végző hallgatók beszámolói

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások, laborbemérések, tanulmányi kirándulás
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátás feltétele:

  félévközi ZH elégséges szintű teljesítése

  b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőség tételsor alapján 

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval folytatott megbeszélés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadások fóliái (elérhető a tantárgy weboldaláról)

  elektronikus jegyzet (elérhető a tantárgy weboldaláról)

  Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan: Optical Networks – A practical perspective,
  Morgan Kaufmann Publishers, USA, 2002

  Amnon Yariv: Optical Electronics in Modern Communications
  Oxford University Press, 1997

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Udvary Eszter

  Tanársegéd

  BME-HVT