Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A rádióhálózatok tervezésének korszerű módszerei

  A tantárgy angol neve: Modern Methods of Radio Systems Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. december 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus

   Szabadon Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV45   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9345") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9345)
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a földi cellás és pont-többpont rádióhálózatok topológiai és frekvenciatervezésének korszerű számítógépes módszereit és eszközeit mutatja be. A hallgatók megismerkednek hullámterjedési modellekkel és ezek használatát lehetővé tevő digitális térképi adatbázisokkal. A tervezési szempontok (rádiós paraméterek) ismertetése után a hálózat teljes tervezését bemutatjuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.    Rádió rendszerek, rádióhálózatok felépítése
  2.    A rádióösszeköttetések és vezetékes összeköttetések összehasonlítása
  3.    Kábeltípusok, tápvonaltípusok, üvegszálak alkalmazása
  4.    Frekvenciagazdálkodás, ITU szabályozás, Frekvenciák Nemzeti Felosztása
  5.    WARC konferenciák szerepe
  6.    Antennatípusok, antennák felhasználása a rádióhálózatokban
  7.    Huzalantennák
  8.    Apertúra antennák: paraboloid reflektor, tölcsérantenna, tölcsér parabola
  9.    Antennarendszerek: Yagi-Uda, log-periódikus antenna
  10.    Antennák méréstechnikája
  11.    Pont-pont rendszerek
  12.  Pont-többpont rendszerek
  13.  Cellás rendszerek, a frekvencia újrafelhasználása, interferencia FDMA, CDMA hálózatokban
  14.  Hullámterjedési modellek felosztása, empirikus, félempirikus, determinisztikus modellek
  15.  A hullámterjedés fizikai modelljei: szabadtéri terjedés
  16.  A hullámterjedés fizikai modelljei: kétutas terjedés, talajreflexió
  17.  A hullámterjedés fizikai modelljei: atmoszférikus gázok csillapítása, csapadék hatása
  18.  A hullámterjedés fizikai modelljei: refrakció az atmoszférában
  19.  A hullámterjedés fizikai modelljei: diffrakció leírása
  20.  Kültéri félempirikus és empirikus modellek
  Okumura-Hata, Walfish-Bertoni-Ikegami modell
  21.  Beltéri empirikus modellek, Motley Keenan, Ericsson, ITU, COST modell
  22.  Determinisztikus – ray tracing modellek, a reflexió, refrakció, transzmisszió, diffrakció modellje, leírása
  23.  Determinisztikus – ray tracing modellek, tükrözési módszerek
  24.  Determinisztikus – ray tracing modellek, sugár követési algoritmusok
  25.  Térképészet feladatai a rádióhálózat tervezésben
  26.  Geodéziai alapismeretek, vetítések, geometriai transzformációk
  27.  UTM rendszer
  28.  EOV rendszer
  29.  Digitális térképi adatbázisok
  30.  Magassági, beépítettségi információk gyűjtése
  31.  Magassági, beépítettségi információk tárolása
  32.  Raszteres ill. vektoros térképi adatbázisok
  33.  Magyarországi digitális térképi adatbázisok
  34.  Terepmetszet – interpolációs módszerek, kettős lineáris interpoláció
  35.  Terepmetszet – interpolációs módszerek, spline interpoláció
  36.  Rádióhálózatok modulációs és hozzáférési módszerei
  37.  Rádióhálózatok tervezési paraméterei
  38.  Zajteljesítmény, jel-zaj viszony
  39.  Interferencia, jel-interferencia viszony
  40.  Késleltetési idő szórása (delay spread)
  41.  Fading típusok, keskeny, szélessávú fading leírása
  42.  Árnyékolási fading
  43.  Mintapéldák: Egyfrekvenciás DAB, DVB adóhálózat dimenzionálása
  44.  Egyfrekvenciás DAB, DVB adóhálózat lefedettség optimalizálása
  45.  Frekvenciatervezési eljárások
  46.  Klasszikus módszerek, a műsorszórás frekvenciatervezési módszerei
  47.  Gráfelméleti modell
  48.  Gráfszinezés
  49.  Heurisztikus optimalizálási módszerek alkalmazása a frekvenciatervezésben
  50.  Philadelphia probléma
  51.  Genetikus algoritmus
  52.  Szimulált lehűtés
  53.  Tabukeresés
  54.  Neurális hálón alapuló módszerek
  55.  Kitekintés: nyalábformálás, adaptív antennák
  56.  Adaptív antennák alkalmazása a rádióhálózatokban


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2x2 óra előadás
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban 4 feladat legalább elégségesre teljesítése
  b.      Az aláírás feltétele a feladatok átlagának legalább elégséges szintű megírása.
  c.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  d.    Elővizsga: van, a pótlási időszakban

  11. Pótlási lehetőségek Legfeljebb 2 feladat pótlása a szorgalmi időszakban egyszer, ill. pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek Előadások után bármikor, illetve a vizsgák előtt külön is van konzultáció.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Martin P. Clark: Wireless Access Networks, John Wiley & Sons, Ltd., New York, 2000.
  Theodore S. Rappaport: Wireless Communications, Pretice Hall PTR, New Jersey, 1996.
  Emile Aarts, Jan Korst: Simulated Annealing and Boltzmann Machines, John Wiley & Sons, New York, 1990.
  Yahya Rahmat Samii, Eric Michielssen, Electromagnetic Optimization by Genetic Algorithms, John Wiley & Sons, New York, 1999.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT