Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A vezetéknélküli internet elemei és hozzáférési technológiái

  A tantárgy angol neve: Elements of the Wireless Internet and Access Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 9.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV33   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, számítógépek programozása
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9333") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9137") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9364") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI4173") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI5138") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI4380") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("MVImobil", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("MMIInternet", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("I.IP alapú", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("I.Újgener", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("I.Internet", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("I.MobilSzá", "- ") )
  VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  VIHI4173 Mobil hírközlő rendszerek

  VIHI5138 Bevezetés a mobil számítástechnikába

  VIHI4380 Mobil infokommunikáció

  VIHI9364 Korszerű mobil kommunikációs technológiák

   

  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyait (VIMH9333 és VIMH9137)


  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismerik a vezeték nélküli Internet felhasználói szempontból fontos elemeit és
   az előadásokhoz kapcsolódó laboratóriumokon ezeket alkalmazzák:
  A vezetéknélküli rádiós és optikai internet hozzáférés eszközei
  A rádiós internet hozzáférés antennái, a rádiós lefedettség meghatározása


  8. A tantárgy részletes tematikája

  01. Az Internet anatómiája
       Az Internet kialakulásának előzményei és kialakításának elvei és céljai.
       Az Internet architekturája
  02. Fizikai réteg
       Az adathálózatok fizikai rétege:
       alapsávú kódolás, moduláció, bitszinkronizáció,
  03. Rádiós hozzáférési típusok
       Pont-pont, pont-multipont rendszerek
  04. Rádiós PAN, WPAN, MAN, WAN rendszerek
       PAN, WPAN, MAN, WAN rendszerek hullámterjedési kérdései
  05. UWB rendszerek, UWB antennák
       Az UWB hozzáférés interferencia és kapacitásanalízise
  06. Terahertz technológiájú szélessávú rendszer
       Kis távolságú THz-es összeköttetések
  07. A mobil eszközök antennáinak méretcsökkentése
       A sávszélességnövelt monopól antenna
       Mikroszalagvonalas folt antennák
       PIFA antennák
  08. Mobil telefonok antennái
       WLAN rendszerek integrált antennái
       RFID antennák
  09. MIMO antennák
       MIMO rendszer átviteli kapacitása
       Antennacsatolás és rádiócsatorna hatása az átviteli kapacitásra

  A laboratóriumok anyaga
  10. Hordozók (szimuláció a System View programmal ill. rádióösszeköttetés)
       GSM
       CDMA
  11. Pont-pont mikrohullámú összeköttetés
       Műholdas csatorna
  12. WLAN antenna tervezése
       WLAN antenna mérése
  13. Beltéri WiFi lefedettség modellezése, hozzáférési pontok helyének tervezése
       Beltéri WiFi lefedettség mérése
  14. Minilink rendszer mérése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás: A félév első részében a tárgy tematikájának megfelelő ismeretanyag kerül előadásra.
  Laboratórium: A félév második részében a hallgatók laboratóriumi foglalkozások keretében csoportokra
  osztva végzik el a tematikában bemutatott feledatokat.

  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:4 ZH megírása
  b.    A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése, amelyhez elégséges ZH átlag szükséges.
  c.    A vizsgaidőszakban:
  d.    A félév vizsgával zárul, mely írásbeli és szóbeli részből áll.
  e.    Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek Két sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Y. Yemini: The Network Book
  Columbia University
  netbook@cs.columbia.edu
  J. Buchanan: Mastering networks
  McGraw Hill, New York, 1999
  N.J.Muller: IP convergence: the next revolution in telecommunications
  Artech House, Boston, 1999
  Terry Edwards: Gigahertz and Terahertz Technologies for Broadband Communications
  Artech House, 1999
  Wong, Kin-Lu: Compact and Broadband Microstrip Antennas,
  Wiley, 2002
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HVT