Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektromágneses roncsolásmentes anyagvizsgálat

  A tantárgy angol neve: Non-destructive Electromagnetic Test of Materials

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2014. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatika Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV32   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pávó József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pávó József

  docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  dr. Sebestyén Imre

  docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, Elektromágneses terek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEV9132") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIEV9132)
  7. A tantárgy célkitűzése Áttekintést és ismereteket adni a roncsolásmentes anyagvizsgálat elektromágneses elven alapuló módszereiről, azok alkalmazási lehetőségeiről és fejlesztési irányzatairól.  8. A tantárgy részletes tematikája 1. óra: Bevezetés, a számonkérések menetének egyeztetése. A roncsolásmentes anyagvizsgálatok szerepe a mérnöki gyakorlatban. A különböző fizikai jelenségen alapuló módszerek megemlítése.
  2. óra: Az elektromágneses jelenségen alapuló roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek áttekintése, osztályozása.
  3. óra: A mágneses tér mérésére használt szenzorok ismertetése: működési elve, alkalmazási lehetőségek és korlátok.
  4. óra: Az örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek részletes áttekintése, a módszer fejlesztéséhez kötődő kutatási irányok felvázolása.
  5. óra: Az elektromágneses térelmélet összefoglalása.
  6. óra: Az egyes roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások modellezési lehetőségeinek áttekintése.
  7. óra: Egyszerű örvényáramú konfigurációk vizsgálata. Merőlegesen beeső síkhullám végtelen féltérben.
  8. óra: Merőlegesen beeső síkhullám lemezben (impedanciák, veszteségek értelmezése).
  9. óra: Ferdén beeső síkhullám lemezben (impedanciák, veszteségek értelmezése).
  10. óra: Távvezeték analógia, rétegezett vezető lemezek.
  11. óra: Bessel-féle differenciálegyenlet, a Bessel-függvények tulajdonságai.
  12. óra: Örvényáramú elektromágneses tér hengeres vezetőkben, a rúd impedanciája.
  13. óra: Green-függvények értelmezése, felhasználása egy-dimenziós esetben.
  14. óra: Különböző lezárásokkal rendelkező távvezetékekhez tartozó egy-dimenziós Green-függvények.
  15. óra: A Green-függvények meghatározására szolgáló különböző módszerek áttekintése, példák egy-dimenziós esetben.
  16. óra: A három-dimenziós szabadtéri Green-függvény.
  17. óra: Térfogati anyaghiba modell, az integrálegyenlet levezetése.
  18. óra: Felületre koncenbtrálódó repedésszerű anyaghiba integrálegyenlettel megfogalmazott modellje.
  19. óra: Munkadarab felületén elhelyezkedő vékony lerakódás anyaghiba modellje.
  20. óra: A kísérletileg mért jel meghatározása az anyaghiba modellek megoldásával, a mérő tekercsben indukált feszültség.
  21. óra: A vizsga beszámolóhoz megoldandó lehetséges egyéni feladatok ismertetése, a feladatok megoldásához szükséges irodalom megadása.
  22. óra: A különböző anyaghibákat modellező integrálegyenletek megoldási lehetőségei lemez alakú munkadarabok esetében.
  23. óra: Az elektromágneses elven működő anyagvizsgálati módszerekhez kapcsolódó inverz problémák megfogalmazása.
  24. óra: Anyaghiba rekonstrukció optimalizáció segítségével.
  25. óra: Anyaghiba rekonstrukció előzetesen kiszámított adatbázisok segítségével.
  26. óra: Anyaghiba rekonstrukció statisztikus módszerekkel.
  27. óra: Összegzés, tartalék.
  28. óra: Egyéni beszámolók a vizsgafeladathoz kiadott irodalom áttekintéséről (egyéni időbeosztás alapján).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadás
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: szóbeli beszámoló a vizsgára kijelölt, egyénre szabott feladathoz kapcsolódóan kiadott irodalom feldolgozásáról.
  b. A vizsgaidőszakban: vizsga. A vizsga anyaga egy, a tantárgy anyagához tartozó feladat önálló megoldása. A feladatot az előadó a kurzusban résztvevő hallgatókkal egyénileg egyeztetve, közös megállapodás alapján jelöli ki. A vizsga a kurzus többi résztvevője előtt tartott szemináriumi formában történő előadás, amely keretében a hallgató beszámol az önállóan végzett munka eredményeiről.
  c. Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek A sikertelen félévközi beszámoló a pótlási héten javítható.
  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján (a fogadóóra időpontja a tanszéki hirdetőtáblán található), a vizsgaidőszakban egyénileg előzetesen megbeszélt időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom J. Blitz, Electrical and Magnetic Methods of Nondestructive Testing, Adam Hilger, Bristol, England, 1991. 237 o.
  Kajdi Gy., Anyagvizsgálat örvényáramokkal, SzÁTV, Budapest, 1990. 263 o.
  Előadói óravázlatok.


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pávó József

  docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  dr. Sebestyén Imre

  docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék