Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált rádiók a vezeték-nélküli távközlésben

  A tantárgy angol neve: Integrated Radios in Wireless Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatika Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV13   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  Egyetemi professzor

  HVT, BME

  Dr. Zólomy Attila

  Egyetemi docens

  HVT, BME

  Marozsák Tamás

  Egyetemi tanársegéd


  HVT, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, Antennák és hullámterjedés, rádiórendszerek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHVAV13") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tárgy felvétele elsősorban a villamosmérnöki szak hallgatóinak (MSc-s képzésben résztvevőknek) ajánlott. A tárgy elsajátításában segítséget jelent az alábbi tantárgyak ismerete:
  Rádiófrekvenciás integrált áramkörök tervezése és alkalmazása I (VIEEAV45).
  Elektronika I (VIMH2019)
  Elektronika II. (VIMH2019)
  Elektronika III. (VIMH2019)
  Híradástechnika (VITT3026)
  Antennák és hullámterjedés (VIMH4039)

  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIHVAV13) 

  7. A tantárgy célkitűzése Általános tendencia a vezeték-nélküli, rádiós alkalmazások nagymértékű előretörése. Ennek egyik oka az igen olcsó, ú.n. egycsipes rádiók megjelenése, amelyek minimális számú külső építőelem segítségével képesek digitális rádiós átvitel megvalósítására. A másik ok, hogy ezek a kis teljesítményű ill. kis-hatótávolságú rádiók, amelyek az ú.n. ISM (Industrial Scientific Medical) sávokban működnek, nem engedélykötelesek.
  A tárgy szerves folytatása kíván lenni a Rádiófrekvenciás integrált áramkörök tervezése és alkalmazása I című tárgynak. Az ott elmondott áramköri és fizikai alapokra építve a bonyolultabb nagyfrekvenciás áramkörök működését taglalja (teljesítményerősítő, PLL, VCO stb), bemutatja az integrált rádiók rendszerszintű felépítését, a működést befolyásoló hatásokat (nemlinearitás, zaj, interferencia stb.), illetve a leggyakrabban használt modulációs módokat.
  Bemutatja még az RF alkalmazás során fellépő nehézségeket, nagyfrekvenciás nyomtatott áramköri tervezés problémáit, a leggyakrabban alkalmazott antenna típusokat, illetve azok illesztési technikáit.
  A hatótávolság becslésére alkalmazható eljárásokat is ismertet. Kitér az Európai, illetve Amerikai hatósági szabályozás részleteire is.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Bemutatkozás, tárgykövetelmények ismertetése. A tantárgy célkitűzése, mondanivalójának rövid áttekintése.
  Rádióátvitel, rádiózás ágainak rövid áttekintése. Kishatótávolságú, kissebességű rádiók gyakorlati felhasználása, fajtái (telemetria, adatgyűjtés, riasztórendszerek, távirányítás, autóipar, adatátvitel stb.). Integrált rádiós megoldások, modulok felépítésének, a részegységek (MCU, antenna, RF környezet, illesztések, integrált rádió stb.) funkcióinak rövid ismertetése.
  Integrált, digitális rádió IC-k belső felépítése, a részegységek funkcióinak áttekintése.
  2. hét: A rádió rendszertechnikai alapok, rádióhullámok terjedése, hatótávolság: Vevőérzékenység fogalma, leírásának módjai. Zajtényező, zajhőmérséklet, bemeneti ekvivalens zajfeszültség. Érzékenységet befolyásoló tényezők: bitsebesség, alapsávi sávszélesség, interferencia, adó-vevő frekvencia offset, löket stb. Kisugárzott adóteljesítmény jellemzése (ERP, EIRP, elektromos térerősség)
  3. hét: Terjedési modellek. Hatótávolság becslése ideális szabadtéri terjedés esetén, szabadtérben, épületen belül, városi környezetben. Fading fogalma, típusai. Időjárási hatások. ZH iratása.
  4. hét: Antennák alapfogalmai: sugárzási jelleggörbék, nyereség, irányhatás, impedancia sávszélesség, polarizáció, hatásos keresztmetszet, hatásfok.  Alacsony költségű, rövid-hatótávolságú rádiók antenna típusai (nyomtatott és huzalantennák): dipól, monopol.
  5. hét: Antennák folytatás: hajlított dipól, kisméretű hurok, kapacitíven ill. induktívan megcsapolt hurok, ILA, IFA, SMD antennák.
  Antennák alkalmazási problémái (emberi test hatása: pl. „hand effect”, földelés, fémfelületek ill. áramköri egységek elhelyezésének hatása)
  6. hét: Antennák illesztése rádiók ki- ill. bemenetéhez (differenciális, aszimmetrikus kimenet), rádiófrekvenciás nyomtatott áramkörök tervezési problémái a gyakorlatban. ZH iratása
  7. hét: Vevőstruktúrák (heterodin, Zero IF, low IF), felépítés. Vevő áramkörök áttekintése: kiszajú előerősítő, keverő, szűrők, demodulátor. Vevő dinamika tartomány fogalma (SFDR), jelentősége.
  8. hét: Integrált rádiófrekvenciás áramkörök: kis zajú erősítő tervezése, keverők
  9. hét: lokál jel előállítása, oszcillátor áramkörök, RF VCO integrált spirál induktivitással, MOS ill. bipoláris varaktorral. Integrált spirál induktivitások tulajdonságai (Q, SRF).
  10. Vivő előállítása: szintézer típusok (integer N, frakcional N). PLL felépítése (fázisdetektor, charge pump, szűrő, delta-szigma modulátor stb.), működése.
  11. hét. PLL tervezése, integrált PLL áramkörök. ZH iratása.
  12. hét: Adó teljesítményerősítő osztályok (A, B, AB, C, E), felépítés. Nemlinearítás jellemzése (IP3, P1dB). Linearizálási technikák (előtorzítás, vissza-, ill. előrecsatolás ).
  Modulációs formátumok: moduláció és demoduláció, FSK, PSK, DPSK, szórt spektrumú modulációk (frekvencia ugratás, DDS), QPSK, QAM.
  13. hét: Kis hatótávolságú rádió összeköttetések szabályozása: frekvenciasávok (ISM (industrial scientific medical), szabványok pl. E.U. ETSI, U.S. FCC). Elektromágneses kompatibilitás: zavarok, sugárzási spektrum, csatorna szelektivitás, interferencia, intermoduláció
  14. hét: Integrált rádiók vezérlése, digitális csatlakoztatása: uC, EEPROM, csatlakoztatás: szinkron RS232, SPI.
  Kishatótávolságú rádiós hálózati protokollok rövid leírása: ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, egyedi egyszerű protokollok pl. EzMac. ZH íratása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) heti 2x2 óra előadás, a félév során részben laboratórium, illetve részben házi feladat keretében egy nagyon egyszerű nagyfrekvenciás áramkör (pl. erősítő) megtervezése az Aplac áramkörtervező program segítségével.
  10. Követelmények a.        A szorgalmi időszakban: aláírás megszerzése. Ehhez négy darab, 30 perces zárthelyi megírásával            legalább 50%-os pontszám elérése szükséges, illetve a tervezési feladat elégséges szintű megoldása.
  b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik összpontszámának 50%-át el nem érő hallgatók két sikertelen zárthelyit a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolhatnak.
  A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Órai jegyzet;

  Behzad Razavi: RF Microelectronics, 1998 Prentice Hall, ISBN 0138875715,
  Theodore S. Rappaport: Wireless Communications, Pretice Hall PTR, New Jersey, 1996.
  ZigBee Specification, ZigBee Document 053474r06, Ver.1.0, June 27, 2005
  IEEE 802.15.4 szabvány
  US-FCC, CFR 47 part 15. „Radio Frequency Devices”, (http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/47cfr15_04.html)
  ERC/REC70-03 „Short Range Devices”, (http://www.ero.dk/documentation/docs/doccategory.asp?catid=2&catname=ECC/ERC/ECTRA%20Recommendations)
  ETSI EN 300 220 standards,
  http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zólomy Attila

  Egyetemi docens


  HVT, BME

  Dr. Berceli Tibor

  Egyetemi professzor

  HVT, BME