Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műholdas műsorszórás

  A tantárgy angol neve: Satellite Broadcasting

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. december 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV01   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szombathy Csaba

  tanársegéd

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses terek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9101") )

  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  BMEVIEV2018    Elektromágneses terek

  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9101) 

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy geostacionárius ill. elliptikus pályás műholdakról megvalósított, vagy megvalósítható analóg és digitális rádió ill. TV műsorszórás problémáival foglalkozik a rendszerek áttekintése, összehasonlítása, valamint a szolgáltatások tervezése céljából, figyelembe véve a műsorterjesztés különféle földi hálózatainak szempontjait is.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: A műhold mozgása
  A műsorszóró műholdak pályatípusai, elliptikus ill. geostacionárius pályák jellemzői, alkalmazási területük. Pályára állítás. A műholdak térbeli stabilizációja. Zavarok a műholdpályákon, Doppler-hatás. A műhold láthatósága.
  Műsorszétosztó műholdak. Műholdpozíciók, frekvenciasávok. Csatornakiosztás, néhány műsorszóró műholdcsalád – Astra, Intelsat, stb. – rendszertechnikai jellemzése.
  2. hét:A műholdak felépítése
  Mechanikai konstrukció, termodinamikai megfontolások és kozmikus sugárzással kapcsolatos kialakítások. Az inhomogén gravitáiós tér hatása és ennek kompenzálása, továbbá konstrukciós következménye.
  3. hét: A műholdas rádiócsatorna
  Szakaszcsillapítás, a légkör gázainak ill. a vízgőznek a csillapítása, csillapítási görbék. A csillapítás ingadozás amplitudó- ill. időstatisztikája.
  A műholdas rádiócsatorna zajai. Zajforrások a földön ill. a világűrben. Az égbolt zajhőmérséklete, frekvencia ill. emelkedési szög függőség. A rádiócsatorna jel-zaj viszonyának számítása.
  4. hét:
  A műhold adó-, ill. vevőantennái. Földi adó- és vevőantennák. Az antennanyaláb irányának ill. szélességének változtatása. Antennakapcsolók, a teljesítmény elosztása. Az antennák tájolása és térbeli stabilizációja.
  5.hét:  A műholdas műsorszórás rendszertechnikája
  Analóg átvitel. A műsorszóró műholdak modulációs rendszere. Videojel átvitele. Analóg hangcsatorna, sztereofónikus átvitel, több kísérőhang vitele.
  Az MPEG eljárás. Az analóg és digitális kép-, ill. hangátviteli eljárások összehasonlítása. Digitális átvitel. A digitális kép-, ill. hangátvitel rendszertechnikájának áttekintése: az alapsávi moduláció, hibajavítás, rádiófrekvenciás moduláció főbb jellemzői.
  6. hét:
  A műholdas digitális műsorszórás (DVB-S) jellemzői. Több kép-, ill. hangműsor átvitele, a rádiófrekvenciás spektrum kialakítása, modulációs jellemzők.
  7. hét: A műhold fedélzeti berendezései
  A fedélzeti átviteli rendszer blokkvázlata. Vevő bemenő fokozat, keverő, helyi oszcillátor. Csatornaszűrők, teljesítményszétosztók. Fedélzeti teljesítmény erősítés rendszertechnikája, félvezetős ill. vákuum csöves erősítők. A megbízhatóság fokozása, tartalékolás, átkapcsolás. Tápellátás. Távmérő ill. távvezérlő csatorna.
  8. hét: Földi feladó állomások
  Az állomás blokkvázlata. A műsorjelek fogadása, az adási frekvencia spektrum előállítása. Teljesítményerősítés, többüreges klisztron erősítő, adóantenna.
  9. hét: Zárthelyi és a műholdas műsorszórás földi vevőállomásai
  A földi vevőállomás rendszertechnikája, blokkvázlata. Antenna, tápfej, első-, ill. második KF-fokozat jellemzői, a vevők hangolása.
  10. hét: Méréstechnika
  Az analóg és digitális műholdas jelek méréstechnikája. Spektrumanalizátorok működése és a következő jellemzők mérése: jel/zaj viszony, SINAD, elfoglalt sávszélesség, adófrekvencia-hiba, EVM, MER, konstelláció, vektormodulációs hibák.
  11. hét:
  Analóg és digitális beltéri egységek működése, felépítése. Feltételes hozzáférésű műsorok dekódolása.
  12. hét:
  A DiSeq rendszer működése, lehetőségei és jelalakjai.
  13. hét:
  Különleges vevőantennák (többfejes, microstrip, stb.) működése és felépítése. A korszerű vételtechnikai berendezések működése és jellemzői, a DVB-S2 rendszer modulációja és csatornakódolása.
  14. hét: Egyéb kérdések
  A műholdas műsorszórás nem technikai – jogi, műsorpolitikai, nemzetközi szabályozási stb. – problémáinak áttekintése. A műholdas, valamint a földi ill. kábeles műsorterjesztés összehasonlítása, a fejlődés perspektívái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: két szóbeli zárthelyi a 6. és a 10 héten, továbbá két félévközi feladat sikeres teljesítése.
      A zárthelyi teljesítésének feltétele: legalább elégséges osztályzat. Ez az érdemjegy nem befolyásolja a vizsga eredményét. Pótlás: a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időpontban. Ha valaki mind a két alkalommal megbukik, a két zárthelyi anyagát egyszerre kell pótolnia.
      Félévközi feladat: a félév folyamán két házi feladatot kell megoldani, legkésőbb a 13. hét végéig beadva. Pótlás: a vizsgaidőszak első hetének utolsó napja. A házi feladat elfogadása a vizsga előfeltétele, de a teljesítés színvonala nem befolyásolja a vizsgajegyet.
  b.    A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.
  c.    Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik pótlása: a pótlási időszakban kijelölt időpontban. Ha valaki mind a két

  alkalommal megbukik, a két zárthelyi anyagát egyszerre kell pótolnia.

  A házi feladat pótlása: a pótlási időszak utolsó napjáig meghosszabbított határidő (kiterjesztett türelmi idő).

  12. Konzultációs lehetőségek Személyes egyeztetés alapján, igény szerint mind a szorgalmi-, mind a vizsgaidőszakban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1.    Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjai,
  ORTT-AKTI és Typotex Kiadó, Budapest, 2005.

  2.    Az előadó jegyzete: cyberspace.mht.bme.hu → „Műsorszóró rendszerek     emlékeztetők”

  3.    A fenti jegyzetben hivatkozott további irodalmak.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása6
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szombathy Csaba

  tanársegéd

  HVT