Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrtechnológia

  A tantárgy angol neve: Space Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. december 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak     

  Mérnök informatikus szak     

  Szabadon választható tantárgy      

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVBV06   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://home.hvt.bme.hu/~csurgai/urtech/urtech.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Csurgai-Horváth László egyetemi docens HVT
  Dr. Gschwindt András c. egyetemi docensHVT
  Dr. Bánfalvi Antal tudományos munkatárs
  HVT
  Dr. Szabó József tudományos munkatárs HVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hírközléselmélet, Antennák és hullámterjedés, Méréselmélet, Áramkörök
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Jelek és rendszerek 1-2 (VIHVA109,  VIHVA200)  

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy áttekintést nyújt azokról a mérnöki ismeretekről, amelyek a világűrben alkalmazásra kerülő elektronikus eszközök tervezéséhez, konstrukciójához, teszteléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódnak. Összefoglaló ismereteket kíván nyújtani, amely felöleli a kisebb részegység tervezését, de bemutatja a nagyobb űrberendezések, mint például mesterséges holdak, űrszondák rendszerszintű megvalósításának koncepcióját és módszereit is. Foglalkozik a műholdas kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a nagy megbízhatóságú elektronikák tervezési és alkatrész választási problémáival, az interplanetáris tér, a mágnesezett plazma és a radioaktív sugárzás hatásaival, az űrkörnyezetbeli konstrukciós követelményekkel és konkrét példákon keresztül ismerteti meg a hallgatókat mindazokkal a problémákkal, amelyek az űrtechnológiával kapcsolatosak.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét:
  • Magyarországi űrkutatási műhelyek múltja és jelene, magyar űrkutatási műhelyek hajdanán és napjainkban.                             
  • Mesterséges holdak és űrszondák fontosabb alapegységei és payloadok.          
  2. hét:
  • Digitális áramkörök űrbeli alkalmazása.                                                        
  • A fedélzeti számítógép feladatai űreszközökön.                                                                         
  • Központi mérés és adatgyűjtő rendszerek.
  3. hét
  • Programozható digitális áramkörök tervezése és megbízhatósági kérdései.
  • FPGA áramkörök mesterséges holdakon.
  4. hét:
  • Űreszközök pályái, kommunikációs problémák, telemetria rendszerek.
  • Antennák, gyakran használt modulációk (OOK, AM, PSK, BPSK, QPSK,  FM, FSK), hibadetektálás és hibajavítás. Adatátviteli csatorna minősítése.                                                                                                       
  5. hét:
  • A földi vevőállomás felépítése, feladatai.                                                                                                   
  • Adatátvitel a földi állomásra és a fedélzeti adattárolás kérdései.                                                            
  6. hét:
  • Rádiótelemetria rendszerek alacsonypályás és geostacionárius műholdakon.                     
  • A fedélzeti energiaellátás kérdései; energia egyensúly, architektúrák.                                  
  7. hét:
  • Műholdfedélzeti energiatárolás és generálás.              
  • Az energia elosztó és védő hálózatok, a fogyasztás optimalizálásának lehetőségei.                           
  8. hét:
  • A sugárzás hatásai elektronikus eszközökre, sugárzás állósági tesztek.                                
  • Alkatrészek kiválasztásának elvei űreszközök esetében.                                                                          
  9. hét:
  • Konstrukciós megfontolások, termikus és mechanikus igénybevétel, tesztelés.                                 
  • Nap Föld fizikai kapcsolatok I.                                       
  10. hét:
  • Tartalékolás és megbízhatósági kérdések; minőségbiztosítás.                                
  • Az Űrprojektek szervezésének folyamata az ESA “műhelyekben”.                                        
  11. hét:
  • Földi ellenőrző műszerek, automatizált mérő rendszerek.                                                          
  • Nap Föld fizikai kapcsolatok II.                                                      
  12. hét:
  • Nagy ZH. megírása.
  • Interkozmosz projektek: IK-15-től IK-24-ig.                                                                                 
  13. hét:
  • A Tranzit rendszer ismertetése és a rendszerhez fejlesztett vevő bemutatása.                     
  • Ázsiai űrkutatási koncepciók (India, Kína, Korea).                                                                    
  14. hét:
  • Fotobiológia -- Asztrobiológia
  • Az ESA ESEO műhold energiaellátó rendszere, töltéssűrűség és dózismérője.             

    

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 4 óra előadás.

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltételei: Egy nagy zárthelyi legalább elégségesre történő megírása. A ZH eredménye a vizsgaeredménybe javító jelleggel beleszámít.

  b. A vizsgaidőszakban: A félév végi jegy megszerzése - Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel. A vizsgajegybe beleszámít a ZH eredménye.

  c. Elővizsga: -

   

  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval történő egyéni megbeszélés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Almár, Both, Horváth: Űrtan – SH Atlasz Springer 1996. ISBN: 963 8455 632

  Ferencz Csaba: Űrtan - Az űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai ELTE Eötvös kiadó 2009.  ISBN: 9789 6328 4022 2

  P.R.K. Chetty: Satellite Technology and its Applications McGraw-Hill 1991. ISBN: 0830696881

  ESA Space Standards: www.ecss.nl

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Csurgai-Horváth László egyetemi docens HVT
  Dr. Gschwindt András c. egyetemi docensHVT
  Dr. Bánfalvi Antal tudományos munkatárs
  HVT
  Dr. Szabó József tudományos munkatárs HVT