Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A kábeltelevízió rendszertechnikája és elektronikája

  A tantárgy angol neve: Cable Television System Technique and Elelectronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV27   1/2/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kollár Zsolt,
  4. A tantárgy előadója Szombathy Csaba
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és Rendszerek I-II.

  Elektromágneses terek alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM362" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM362", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Jelek és Rendszerek I-II.

  Elektromágneses terek alapjai

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy egyrészt a kábeltelevízió rendszerekben lezajlódó alapvető fizikai és elektromágneses folyamatokat ismerteti, rávilágítva általános rádiótechnikai összefüggésekre is, másrészt, a korszerű CATV-rendszerekben alkalmazott áramkörök, modulációk, jeltípusok és szolgáltatások elméletét, illetve gyakorlatát mutatja be.

  A tárgy oktatása során különös hangsúlyt fektetünk a különböző szakterületek közötti kapcsolatok ismertetésére és komplex alkalmazására

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy tematikájának heti bontása:

  1. Alapozás: lineáris és lágy nemlineáris torzítások leírása.
  2. Alapozás: szuperheterodin elvű vétel, spektrumanalízis.
  3. Koaxiális kábelek leírása: ideális kábelek átviteli tényezője, hullámimpedanciája, kisveszteségű kábelek átviteli tényezője.
  4. Koaxiális kábelek leírása: dielektromos veszteség leírása, kábelek hőfüggése, passzív intermoduláció, hibahelyek behatárolása, TDR-mérések, kábelanalízis mérőműszerekkel.
  5. Analóg és digitális rendszerek torzításainak leírása (CSO, CTB). Erősítés, torzítás, jel/zaj viszony méretezése analóg és digitális CATV-rendszerekben.
  6. Példamegoldás a ., 3. és 5. hét elméleti levezetéseihez kapcsolódóan.
  7. CATV-rendszerek passzív elemei: iránycsatolók, szűrők, csillapítók, közösítők, jelszétosztó eszközök.
  8.  Korszerű CATV-hálózatok rendszertrechnikai felépítése és szolgáltatásai, kapcsolat optikai hálózatokkal.
  9. Analóg kábeltelevíziós jelek tulajdonságai, első generációs digitális CATV-adás (DVB-C, ITU J.83B) jellemzői (forrás- és csatornakódolás, moduláció).
  10. Második generációs digitális CATV-adás (DVB-C2) jellemzői.
  11. Kapcsolat a műholdas műsorszórással: a műholdas műsorszétosztás, műsorszórás alapjai. A Föld besugárzásának lehetőségei. Föld-műhold, műhold-föld rádiócsatorna legfontosabb műszaki jellemzői (útvonalcsillapítás, környezeti hatások, polarizáció). A felfelé és lefelé történő sugárzás frekvenciáinak megválasztása.
  12. Kapcsolat a műholdas műsorszórással: a műholdak felépítése. Fedélzeti berendezések (fedélzeti átjátszók rendszertechnikája, felépítése; teljesítmény viszonyok; fedélzeti antennák). A műhold helyben tartása és helyzetstabilizálása. A földi feladó állomások rendszertechnikája, felépítése. Feladóállomás antennatípusok (primer sugárzó táplálása, a paraboloid tükör mechanikai stabilitásának fontossága). Környezeti hatások (esőcsillapítás hatása, szélnyomás, napsugárzás stb.).
  13. Analóg méréstechnika: analóg CATV-jelek műszeres vizsgálata, minősítése, lineáris és nemlineáris torzítások azonosítása, számszerűsítése.
  14. Digitális méréstechnika: digitális CATV-jelek műszeres vizsgálata, minősítése, lineáris és nemlineáris torzítások azonosítása, számszerűsítése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, labor és gyakorlat.

  10. Követelmények

  1.         A szorgalmi időszakban: egy darab zárthelyi.

  2.         A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  3.         Elővizsga: megállapodás szerint

  11. Pótlási lehetőségek 2 pótlási lehetőség a zárthelyi megírására: 1 a szorgalmi időszakban, 1 pedig a pótlási héten. (A hallgató a két pótlási lehetőségből csak az egyiket veheti igénybe)
  12. Konzultációs lehetőségek Félév közben folyamatosan, egyedi egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Solti Miklós: Kábeltelevíziós elosztóhálózatok tervezése, Távközlési Kiadó, Budapest, 1995., ISBN: 963 7588 38 8

   

  Donald Raskin, Dean Stoneback: Broadband Return System for Hybrid Fiber/Coax  Cable TV Networks, Prentice Hall International Limited, London 1998., ISBN: 0 13 636515 9

   

  Bruce E. Elbert: The Satellite Communication Applications Handbook, Artech House, London, 2004., ISBN 978-1-58053-808-4

   

  David Large, James Farmer: Broadband Cable Access Netvorks Volume 5: The HFC Plant, Morgan Kauffmann, Elsevier, 2008., ISBN: 978 0 12 374401 2

   

  Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjai (ORTT-ATKI, 2005.)

   

  Walter Fischer: Digital Video and Audio Broadcasting Technology (Springer, 2008.)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra56
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Szombathy Csaba tudományos segédmunkatárs