Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  3D kijelzők

  A tantárgy angol neve: 3D Displays

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc Alapképzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV24   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Zsolt

  Docens

  HVT, BME

  Kalvach Arnold

  Doktorandusz

  HVT, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizikai alapismeretek, optika, hullámterjedés, Fourier-transzformáció.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Előtanulmányi követelmény nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót a ma ismert 3D képalkotó technikák széles skálájával, kezdve a színszűrő szemüvegtől a multi-view kijelzőkön keresztül egészen a hologramokig. Részletesen elemzi az egyes technikák működési elvét, azok előnyeit és hátrányait, valamint különböző eljárásokat mutat be, amelyek segítségével számítógépen szimulálható az egyes kijelzők képalkotása. A tárgy nem titkolt célja továbbá, hogy a hallgatókat új 3D technikák kitalálására ösztönözze, hiszen a kutatás még javában zajlik ezen a területen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.    óra: Bevezetés. Mi szükséges ahhoz, hogy térben lássunk (depth cues). A tökéletes 3D kijelző tulajdonságai. 3D kijelzők osztályozása. Korai 3D megjelenítők (sztereoszkóp). Hogyan készítsünk ábrát sztereoszkóphoz.

  2.    óra: Sztereoszkópikus kijelzők tulajdonságai, fajtái. (anagliph, polárszűrős, time-multiplexed, HMD, retroreflektív vászon stb.) 3D mozi és kommerciális 3D LCD kijelzők működése. Szemkövető rendszerek.

  3.    óra: Sztereogram (mágikus kép) működése. Sztereogram generálása számítógéppel. Képfeldolgozás matlabbal.

  4.    óra: Autosztereoszkópikus kijelzők tulajdonságai, fajtái (parallax barrier, moving slit, lenticular sheet, LCD lenses, prism mask, irányított háttérvilágítás, projektor alapú megoldások, super-multiview, szemkövető rendszerek, stb.)

  5.    óra: Autosztereoszkópikus kijelzők folytatás.

  6.    óra: Integral imaging. Alapelv, leképzés és képalkotás. Az integral imaging tulajdonságai (elérhető látószög, képmélység stb.), különböző módszerek ezek javítására.

  7.    3D kijelző erősen anizotróp, erősen diszperzív anyagokkal. Fényterjedés anizotróp anyagokban. A diszperzív kijelző elmélete.

  8.    óra: Lightfield fogalma. Különböző kijelzők képalkotása, 3D képek rekonstruálása síkmetszetekkel. Síkmetszetek számolása matlabbal.

  9.    óra: Térfogati (volumetrikus) kijelzők fajtái (különböző static és swept volume kijelzők), működésük.

  10.    óra: Holográfia alapjai, Fresnel zónák, interference pattern, amplitúdó és fázis hologramok, transzmissziós és reflexiós hologramok.

  11.    óra: Színes hologramok, Lippmann hologram, hologramok hullámhossz alatti rezonáns nanoszerkezetekkel.

  12.    óra: CGH, hologramok generálása számítógéppel, hologramok képének rekonstruálása.

  13.    óra: Különböző megoldások holografikus kijelzőkre.

  14.    óra: Haptikus 3D kijelzők, hangprojektorok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 1x2 óra előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat elkészítése.

  b. A vizsgaidőszakban: nincs.

  Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban az oktatóval egyeztetett időpontban lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja a tanszéki hirdetőtáblán vagy a tanszék honlapján megtalálható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.       Geng, Jason. "Three-dimensional display technologies." Advances in optics and photonics 5.4 (2013): 456-535.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Zsolt

  Docens

  HVT, BME

  Kalvach Arnold

  Doktorandusz

  HVT, BME