Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  5G rádióhálózatok tervezése és mérése

  A tantárgy angol neve: 5G Radio Network Design and Measurement

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. május 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök Informatikus szak

  BSc és MSc képzés

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV15   1/0/1/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  Szalay Zoltán Attila

  egyetemi tanársegéd

  HVT

  Szűcs László

  tudományos segédmunkatárs

  HVT

  dr. Lénárt Ferenc

  tudományos munkatárs

  HVT

  Dr. Horváth Bálint Péter

  egyetemi adjunktus

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Kommunikáció alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező: Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja az 5G rádióhálózatok fizikai rétegének megismertetése, a rádiós hálózattervezői és hálózat mérési tudás megalapozása. A tantárgy bemutatja az 5G RAN legfontosabb hardver elemeit, az antennákat, adó-vevő egységeket és az 5G RAN hatékony spektrum-felhasználási módszereit. Kiemelt fontosságúnak gondoljuk az elektromágneses hullámok élettani hatásának bemutatását továbbá a határértékek betartási módszereinek és a mérési elveknek a bemutatását. Az elméleti ismeretek elmélyítését vezetett laboratóriumi mérések, vezetett tervezési és mérésbemutatók segítik.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét (előadás):    Bevezetés. 5G, B5G rádióhálózat elemei. 5G alkalmazások: VR és AR; autonóm járművek, V2X kommunikáció, IoT és IIoT; állandóhelyű szélessávú vezetéknélküli átvitel.

  2.hét  (előadás):   Spektrumfelhasználás a mobil rendszerek (RAN és transzport) rádióhálózatainál. Spektrum allokálás. A rádióösszeköttetések legfontosabb jellemzőinek bemutatása – antennajellemzők, rádiós szakaszcsillapítás. Rádióhálózati mérések eszközei.

  3.hét (labor):        Beltéri rádióösszeköttetés demonstrációs mérése 433MHz, 866MHz, 2.45GHz (WiFi) ISM sávokon és 3.6GHz-es sávon. Rádiószakasz csillapítás mérése és értékelése a beltéri környezetben.

  4.hét (előadás):   Hatékony spektrum-felhasználási módszerek: Moduláció; Többszörös hozzáférés; Többantennás rendszerek – MIMO és masszív MIMO.

  5.hét (labor):        5G RAN rádióhálózat mérés 5G NR spektrumanalizátorral – EIRP, jelszint mérés

  6.hét (előadás:     Az 5G NR spektrum-felhasználási módszerei. 5G NR elemek, RRH (Remote Radio Head) elemei és felépítése; MIMO, Masszív MIMO – Kapacitás, nyalábformálás, diverziti az 5G RAN hálózatokban;

  7.hét (előadás):   Az elektromágneses hullámok élettani hatásainak vizsgálata és értelmezése; Elektromágneses vizsgálati módszerek; In vitro vizsgálatok mérési elrendezései, műszerei és szimulációs eljárásai; Élettani szabványok értelmezése

  8.hét (labor):        Elektromágneses térerősség mérés elektromágneses élettani szabványmegfelelés vizsgálata 5G hálózaton.

  9.hét (előadás):   Rádióhálózat tervezés - Digitális térképi adatbázisok;                Hullámterjedési modellek – kültéri és beltéri terjedési modellek. Statisztikai fading modellek.

  10.hét (labor):      Beltéri rádióhálózat tervezés – vezetett tervezés; InSite tervező program bemutatása.

  11.hét (labor):     OTA (Over the Air) mérések - Mérési elvek; Mért paraméterek (EIRP, Frekvenciahiba, Időzítéshiba, Cella/szektor azonosító, Modulációs minőség, Sávszélesség, Szomszédos csatorna interferencia)

  12.hét (előadás): Milliméteres hullámsáv terjedési specialitásai; Speciális hálózati megoldások – sugárzó kábeles hálózati elemek, hibrid optikai-rádióhálózat. Élettani szabványok figyelembe vétele a rádióhálózat tervezésnél.

  13.hét (labor):      5G rádióhálózat mérési eredményeinek feldolgozása; összevetés a tervezett paraméterekkel és szimulált eredményekkel.

  14.hét (előadás): Összefoglalás és kitekintés. A tanult témakörök összegzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás elméleti előadások és ahhoz kötődő laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. Az elméleti ismeretek bemutatása után, a laboratóriumi bemutató méréseken ismerik meg a hallgatók az alkalmazásokat.

  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban:       A félév elején választott rádiós hálózattervezési feladat elkészítése. Rendszeres konzultációt biztosítunk. A félévi érdemjegyet házi feladat érdemjegye adja.

  b.         A vizsgaidőszakban:              nincs

  c.               Elővizsga:                                 -

  11. Pótlási lehetőségek Házi feladat utólagos beadása a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Amin Ebrahimzadeh, Martin Maier, Toward 6G: A New Era of Convergence, IEEE Press, Wiley, 2021

  Edited by Harri Holma et. al., 5G Technology 3GPP New Radio, Wiley, 2020

  Morten Tolstrup, Indoor Radio Planning: A Practical Guide for 2G, 3G and 4G, Wiley, 2015

  Bruno Delorme, Antennas and site engineering for mobile radio networks, Artech House, 2013

  Adrian Graham et. al., Mobile radio network design in the VHF and UHF bands: a practical approach, Wiley, 2007

  Jaana Laiho et. al., Radio Network Planning and Optimisation for UMTS, Wiley, 2006
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése18
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT