Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált rádiók a vezeték-nélküli távközlésben

  A tantárgy angol neve: Integrated Radios in Wireless Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, BSc képzés

  Műszaki Informatika Szak, BSc képzés

  Szabadon Választható tárgy

  II. típus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV13 7-9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zólomy Attila

  Tanársegéd

  HVT, BME

  Marozsák Tamás

  Tanársegéd

  HVT, BME

  Dr. Berceli Tibor

  Professzor

  HVT, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elektronika, Infokommunikáció

  7. A tantárgy célkitűzése

  Általános tendencia a vezeték-nélküli, rádiós alkalmazások nagymértékű előretörése. Ennek egyik oka az igen olcsó, ú.n. egycsipes rádiók megjelenése, amelyek minimális számú külső építőelem segítségével képesek digitális rádiós átvitel megvalósítására. A másik ok, hogy ezek a kis teljesítményű ill. kis-hatótávolságú rádiók, amelyek az ú.n. ISM (Industrial Scientific Medical) sávokban működnek, nem engedélykötelesek.

  A tárgy egyik célkitűzése, hogy áttekintést adjon az ilyen olcsó, integrált rádiók felépítéséről, működéséről, a bennük alkalmazott alapvető áramkörökről, a modulációs módokról. Bemutatja még az RF alkalmazás során fellépő nehézségeket, illetve a hatótávolságot befolyásoló tényezőket (pl. megfelelő antennaválasztás, az emberi test közelségének a hatása stb.) is. Kitér az Európai, illetve Amerikai hatósági szabályozás részleteire is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A rádióhullámok terjedése, hatótávolság

  • Vevőérzékenység fogalma, leírásának módjai. Zajtényező, zajhőmérséklet, bemeneti ekvivalens zajfeszültség. Érzékenységet befolyásoló tényezők: bitsebesség, alapsávi sávszélesség, interferencia, adó-vevő frekvencia offset, löket stb.
  • Kisugárzott adóteljesítmény jellemzése (ERP, EIRP, elektromos térerősség)
  • Terjedési modellek
  • Hatótávolság becslése ideális szabadtéri terjedés esetén, kültérben, épületen belül, városi környezetben. Fading fogalma, típusai
  • Időjárási hatások

  Antennák

  • Alapfogalmak: sugárzási jelleggörbék, nyereség, irányhatás, impedancia sávszélesség, polarizáció, hatásos keresztmetszet, hatásfok
  • Alacsony költségű, rövid-hatótávolságú rádiók antenna típusai (nyomtatott és huzalantennák): dipol, monopol, folded dipol, kisméretű hurok, kapacitíven ill. induktívan megcsapolt hurok, ILA, IFA ... stb.
  • Antennák alkalmazási problémái (emberi test hatása: pl. “hand effect”, földelés, fémfelületek ill. áramköri egységek elhelyezésének hatása)
  • Antennák illesztése rádiók ki- ill. bemenetéhez (differenciális, aszimmetrikus kimenet), rádiófrekvenciás nyomtatott áramkörök tervezési problémái a gyakorlatban.

  Integrált rádiófrekvenciás áramkörök

  • MOS, bipoláris tranzisztor, integrált kapacitás, ellenállás felépítése, működése, karakterisztikái. nagyfrekvenciás modellek
  • Integrált spirál induktivitások kialakítása, tulajdonságai (Q, SRF), RF modell
  • Alapáramkörök: bandgap referencia, ptat áram, áramtükör, differenciál erősítő, alapvető erősítő típusok (földelt emitteres, kollektoros, bázisos)
  • RF VCO integrált spirál induktivitással, MOS ill. bipoláris varaktorral.
  • Vivő előállítása: szintézer típusok (integer N, frakcional N), PLL felépítése (fázisdetektor, charge pump, szűrő, delta-szigma modulátor stb.), működése.
  • Teljesítményerősítő osztályok (A, B, AB, C, E), felépítés. Nemlinearítás jellemzése (IP3, P1dB). Linearizálási technikák (előtorzítás, vissza-, ill. előrecsatolás ).
  • Vevőstruktúrák (heterodin, Zero IF, low IF)
  • Vevő dinamika tartomány (SFDR fogalma), dinamika növelése (multitangens technika)
  • Zajok vevőben, illesztés zajra. Visszacsatolás hatása a bemenő impedanciára ill zajra. Kaszkód bemeneti erősítő előnyei
  • Órajel visszaállítás, döntés

  Modulációs formátumok

  • Moduláció és demoduláció
  • FSK, PSK, DPSK
  • Szórt spektrumú modulációk (frekvencia ugratás, DDS)
  • QPSK
  • 16 QAM
  • OFDM

  Kis hatótávolságú rádió összeköttetések szabályozása

  • Frekvenciasávok (ISM (industrial scientific medical), E.U. ETSI, U.S. FCC)
  • elektromágneses kompatibilitás: zavarok, sugárzási spektrum, csatorna szelektivitás
  • interferencia
  • intermoduláció

  Integrált rádiók vezérlése, digitális csatlakoztatása

  • vezérlés: ĽC/EEPROM
  • csatlakoztatás: szinkron RS-232

  Kishatótávolságú rádiós hálózati protokollok

  • ZigBee
  • Bluetooth
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  heti 2x2 óra előadás, házifeladat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: aláírás megszerzése. Ehhez négy darab, 30 perces zárthelyi megírásával legalább 50%-os pontszám elérése szükséges.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik összpontszámának 50%-át el nem érő hallgatóknak pótzárthelyit kell írniuk a pótlási időszakban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Órai jegyzet;

  Behzad Razavi: RF Microelectronics, 1998 Prentice Hall, ISBN 0138875715,

  Theodore S. Rappaport: Wireless Communications, Pretice Hall PTR, New Jersey, 1996.

  ZigBee Specification, ZigBee Document 053474r06, Ver.1.0, June 27, 2005

  IEEE 802.15.4 szabvány

  US-FCC, CFR 47 part 15. “Radio Frequency Devices”, (http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/47cfr15_04.html)

  ERC/REC70-03 “Short Range Devices”, (http://www.ero.dk/documentation/docs/doccategory.asp?catid=2&catname=ECC/ERC/ECTRA%20Recommendations)

  ETSI EN 300 220 standards,

  http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zólomy Attila

  Tanársegéd

  HVT, BME

  Dr. Berceli Tibor

  Professzor

  HVT, BME