Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja

A tantárgy angol neve: Realization of High Frequency Circuits

Adatlap utolsó módosítása: 2016. október 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök szak

Műszak informatika szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVAV12   0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Péter,
4. A tantárgy előadója

Dudás Levente egyetemi tanársegéd

Dr. Horváth Péter egyetemi docens

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető áramköri és rendszertechnikai ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal - egy egyszerű nagyfrekvenciás példaáramkörön keresztül - az áramkör tervezés, megépítés (realizáció), élesztés, bemérés és dokumentálás teljes folyamatát, beleértve a nyílt forráskódú illetve szabadon hozzáférhető áramkörtervező - nyomtatott áramkör tervező program (KiCad) használatát; az áramkör nyomtatott huzalozású lemezének házi elkészítését; az áramkör egyes alkatrészeinek kézi forrasztási műveletét; az elkészített áramkör élesztési és bemérési folyamatát (digitális oszcilloszkóp szintű mérőműszer használatával); a mérési jegyzőkönyv készítést.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Az egyszerű nagyfrekvenciás példaáramkör működésének ismertetése.

2. hét: A példaáramkör kapcsolási rajzának elkészítése KiCad áramkörtervező környezetben.

3. hét: A példaáramkör nyomtatott áramköri tervének elkészítése KiCad környezetben 1.

4. hét: A példaáramkör nyomtatott áramköri tervének elkészítése KiCad környezetben 2.

5. hét: A megtervezett nyomtatott áramkör nyomtatott huzalozású lemezének elkészítése vasalásos technológiával 1.

6. hét: A megtervezett nyomtatott áramkör nyomtatott huzalozású lemezének elkészítése vasalásos technológiával 2.

7. hét: A példaáramkör alkatrészeinek ültetése és kézi forrasztása 1.

8. hét: A példaáramkör alkatrészeinek ültetése és kézi forrasztása 2.

9. hét: A példaáramkör alkatrészeinek ültetése és kézi forrasztása 3.

10. hét: Az elkészült példaáramkör élesztése tápegység, digitális multiméter és digitális oszcilloszkóp segítségével 1.

11. hét: Az elkészült példaáramkör élesztése tápegység, digitális multiméter és digitális oszcilloszkóp segítségével 2.

12. hét: A felélesztett példaáramkör minősítő mérése: oszcilloszkóp és/vagy spektrumanalizátor segítéségével 1.

13. hét: A felélesztett példaáramkör minősítő mérése: oszcilloszkóp és/vagy spektrumanalizátor segítéségével 2.

14. hét: A működő példaáramkör mérési jegyzőkönyvének és teljes dokumentációjának elkészítése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti két óra tantermi laborgyakorlat:

Vezetett áramkör és nyomtatott áramkör tervezés számítógépes laborban; nyomtatott huzalozású lemez készítés házi körülmények között vasalásos technológiával; kézi forrasztási művelet a rendelkezésre álló forrasztóállomások használatával; áramkör mérés, élesztés a rendelkezésre álló digitális oszcilloszkópok használatával.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

Legalább 80 %-os részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, a félév végére (legkésőbb a pótlási hét végére) működő áramkör illetve legalább elégséges szintű mérési jegyzőkönyv az elkészített áramkörről.

11. Pótlási lehetőségek

A pótlási héten plusz élesztési – mérési lehetőség tanszéki laborokban.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi és a pótlási időszakban, előre egyeztetett időpont alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az áramkör és nyomtatott áramkör tervezéshez használt nyílt forráskódú program: http://kicad-pcb.org/

Ajánlott segédanyag: http://ha7wen.hu/nre/ és a használt áramköri elemek adatlapjai.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra8
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dudás Levente egyetemi tanársegéd

Dr. Horváth Péter egyetemi docens