Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja

  A tantárgy angol neve: Realization of High Frequency Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök szak

  Műszak informatika szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV12   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Dudás Levente adjunktus

  Dr. Horváth Péter egyetemi docens

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető áramköri és rendszertechnikai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal - egy egyszerű nagyfrekvenciás példaáramkörön keresztül - az áramkör tervezés, megépítés (realizáció), élesztés, bemérés és dokumentálás teljes folyamatát, beleértve a nyílt forráskódú illetve szabadon hozzáférhető áramkörtervező - nyomtatott áramkör tervező program (KiCad) használatát; az áramkör nyomtatott huzalozású lemezének házi elkészítését; az áramkör egyes alkatrészeinek kézi forrasztási műveletét; az elkészített áramkör élesztési és bemérési folyamatát (digitális oszcilloszkóp szintű mérőműszer használatával); a mérési jegyzőkönyv készítést.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Az egyszerű nagyfrekvenciás példaáramkör működésének ismertetése.

  2. hét: A példaáramkör kapcsolási rajzának elkészítése KiCad áramkörtervező környezetben.

  3. hét: A példaáramkör nyomtatott áramköri tervének elkészítése KiCad környezetben 1.

  4. hét: A példaáramkör nyomtatott áramköri tervének elkészítése KiCad környezetben 2.

  5. hét: A megtervezett nyomtatott áramkör nyomtatott huzalozású lemezének elkészítése vasalásos technológiával 1.

  6. hét: A megtervezett nyomtatott áramkör nyomtatott huzalozású lemezének elkészítése vasalásos technológiával 2.

  7. hét: A példaáramkör alkatrészeinek ültetése és kézi forrasztása 1.

  8. hét: A példaáramkör alkatrészeinek ültetése és kézi forrasztása 2.

  9. hét: A példaáramkör alkatrészeinek ültetése és kézi forrasztása 3.

  10. hét: Az elkészült példaáramkör élesztése tápegység, digitális multiméter és digitális oszcilloszkóp segítségével 1.

  11. hét: Az elkészült példaáramkör élesztése tápegység, digitális multiméter és digitális oszcilloszkóp segítségével 2.

  12. hét: A felélesztett példaáramkör minősítő mérése: oszcilloszkóp és/vagy spektrumanalizátor segítéségével 1.

  13. hét: A felélesztett példaáramkör minősítő mérése: oszcilloszkóp és/vagy spektrumanalizátor segítéségével 2.

  14. hét: A működő példaáramkör mérési jegyzőkönyvének és teljes dokumentációjának elkészítése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti két óra tantermi laborgyakorlat:

  Vezetett áramkör és nyomtatott áramkör tervezés számítógépes laborban; nyomtatott huzalozású lemez készítés házi körülmények között vasalásos technológiával; kézi forrasztási művelet a rendelkezésre álló forrasztóállomások használatával; áramkör mérés, élesztés a rendelkezésre álló digitális oszcilloszkópok használatával.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Legalább 70 %-os részvétel a gyakorlati foglalkozásokon, a félév végére (legkésőbb a pótlási hét végére) működő áramkör illetve legalább elégséges szintű mérési jegyzőkönyv az elkészített áramkörről.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási héten plusz élesztési – mérési lehetőség tanszéki laborokban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi és a pótlási időszakban, előre egyeztetett időpont alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az áramkör és nyomtatott áramkör tervezéshez használt nyílt forráskódú program: http://kicad-pcb.org/

  Ajánlott segédanyag: http://ha7wen.hu/nre/ és a használt áramköri elemek adatlapjai.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dudás Levente egyetemi tanársegéd

  Dr. Horváth Péter egyetemi docens