Űrberendezések konstrukciója

A tantárgy angol neve: Construction of Space Equipment

Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2020. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamos/informatikus/egészségügyi mérnökképzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVAV11   0/2/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Zsolt,
4. A tantárgy előadója

Dr. Bánfalvi Antal

Tudományos munkatárs

Dr. Lénárt Ferenc

Tudományos munkatárs

Dr. Szabó József

Tudományos munkatárs

Dr. Szabó Zsolt, Habil

Docens

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: Elektronika 1, Elektronikai technológiák és anyagtudomány

A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy bevezetést nyújtson az űrberendezések tervezésébe és szerkesztésébe - együttesen a konstrukciójába, amely magába foglalja a feladat kitűzésével kezdődő mindazokat a tevékenységeket, amelyek a gyártási dokumentáció elkészítéséhez szükségesek. Bemutatja a készülékek követelmények szerinti működéséhez szükséges anyagválasztási, elektronikai, hőtani és mechanikai ismereteket.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét

Bevezetés. Űrtechnológiában használatos anyagok elektromágneses tulajdonságai. Szigetelők elektromos tulajdonságainak frekvenciafüggése.

2. hét

Fémek elektromos tulajdonságai. Vezetőképesség fogalma. Fémek elektromos tulajdonságainak frekvenciafüggése. Elektromos tulajdonságok mérési módszerei.

3. hét

Bevezetése az űrtechnológiai eszközök EMC/EMI szempontból való tervezésébe. Elektromágneses interferenciák problémája műholdfedélzeten.

4. hét

Sugárzott és vezetett zavarok forrásai és az űreszközök zavartűrő képessége. Műholdfedélzeti műszerek elektromágneses kompatibilitása.

5. hét

Fém- és műanyag félkész termékek áttekintése. Konstrukciós megoldások áttekintése anyagválasztás szempontjából.

6. hét

Fém és műanyag félkész-termékek megmunkálása. Alkatrészgyártási technológiák ismertetése.

7. hét

1. Zárthelyi

8. hét

Fedélzeti készülékek felkészítése rázásvizsgálatra. A felfogó szerelvények hatása a vizsgálati eredményre. Az ellenőrzések gyakorisága és a megbízhatóság kapcsolata.

9. hét

A műholdfedélzeti energia-védő és szétosztó architektúrák építő elemeinek áttekintése. Egy általános limiter kapcsoló bemutatása és építő elemeinek méretezése. A konkrét tervezési példán a megépítés, a bemérés és a tesztelés során alkalmazott módszerek ismertetése.

10. hét

Egyszerű lineáris feszültség szabályozók áttekintése. Méretezési példa ismertetése áramkorlátozott, kis-maradék feszültségű, állapot telemetriával ellátott tápegység alkatrészeire.

11. hét

Analóg telemetriagyűjtés módszereinek áttekintése. Akkumulátor cellafeszültség monitor, kétirányú árammérő és hőmérsékletmérő méretezése.

12. hét

Fedélzeti készülékek földi ellenőrzése és tesztelési módszereinek bemutatása. A tesztelésekhez szükséges egyszerű akkumulátor és napelem szimulátor méretezése.

13. hét

Elektrokémiai és fényelektromos energiaforrások áttekintése. Mintadarabok bemutatása - napelem cellák, peltier elemek, szárazelemek, akkumulátorok (litium-ion és litium-polimer stb.).

14. hét

2. Zárthelyi
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra gyakorlat.
10. Követelmények

a.  A szorgalmi időszakban:

Két zárthelyi a 7. és a 14. héten.

A félévközi jegy feltétele a két zárthelyi mindegyikének legalább elégségesre történő megírása.

A félévközi jegy a két ZH eredményének az átlaga, a szokásos kerekítési feltételekkel.

b. A vizsgaidőszakban: -

c. Elővizsga: nincs.

11. Pótlási lehetőségek

Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatókkal történő egyéni megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

W. Ley et al., Handbook of Space Technology, Wiley, 2009.

Ferencz Csaba: Űrtan - Az űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai, ELTE Eötvös kiadó, 2009.

ESA Space Standards: www.ecss.nl

A tárgy írásos anyagai.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Bánfalvi Antal

Tudományos munkatárs

Dr. Szabó József

Tudományos munkatárs

Dr. Szabó Zsolt, Habil

Docens