Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrberendezések konstrukciója

  A tantárgy angol neve: Construction of Space Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamos/informatikus/egészségügyi mérnökképzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV11   0/2/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Bánfalvi Antal

  Tudományos munkatárs

  Dr. Lénárt Ferenc

  Tudományos munkatárs

  Dr. Szabó József

  Tudományos munkatárs

  Dr. Szabó Zsolt, Habil

  Docens

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Elektronika 1, Elektronikai technológiák és anyagtudomány

  A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy bevezetést nyújtson az űrberendezések tervezésébe és szerkesztésébe - együttesen a konstrukciójába, amely magába foglalja a feladat kitűzésével kezdődő mindazokat a tevékenységeket, amelyek a gyártási dokumentáció elkészítéséhez szükségesek. Bemutatja a készülékek követelmények szerinti működéséhez szükséges anyagválasztási, elektronikai, hőtani és mechanikai ismereteket.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés. Űrtechnológiában használatos anyagok elektromágneses tulajdonságai. Szigetelők elektromos tulajdonságainak frekvenciafüggése.

  2. hét

  Fémek elektromos tulajdonságai. Vezetőképesség fogalma. Fémek elektromos tulajdonságainak frekvenciafüggése. Elektromos tulajdonságok mérési módszerei.

  3. hét

  Bevezetése az űrtechnológiai eszközök EMC/EMI szempontból való tervezésébe. Elektromágneses interferenciák problémája műholdfedélzeten.

  4. hét

  Sugárzott és vezetett zavarok forrásai és az űreszközök zavartűrő képessége. Műholdfedélzeti műszerek elektromágneses kompatibilitása.

  5. hét

  Fém- és műanyag félkész termékek áttekintése. Konstrukciós megoldások áttekintése anyagválasztás szempontjából.

  6. hét

  Fém és műanyag félkész-termékek megmunkálása. Alkatrészgyártási technológiák ismertetése.

  7. hét

  1. Zárthelyi

  8. hét

  Fedélzeti készülékek felkészítése rázásvizsgálatra. A felfogó szerelvények hatása a vizsgálati eredményre. Az ellenőrzések gyakorisága és a megbízhatóság kapcsolata.

  9. hét

  A műholdfedélzeti energia-védő és szétosztó architektúrák építő elemeinek áttekintése. Egy általános limiter kapcsoló bemutatása és építő elemeinek méretezése. A konkrét tervezési példán a megépítés, a bemérés és a tesztelés során alkalmazott módszerek ismertetése.

  10. hét

  Egyszerű lineáris feszültség szabályozók áttekintése. Méretezési példa ismertetése áramkorlátozott, kis-maradék feszültségű, állapot telemetriával ellátott tápegység alkatrészeire.

  11. hét

  Analóg telemetriagyűjtés módszereinek áttekintése. Akkumulátor cellafeszültség monitor, kétirányú árammérő és hőmérsékletmérő méretezése.

  12. hét

  Fedélzeti készülékek földi ellenőrzése és tesztelési módszereinek bemutatása. A tesztelésekhez szükséges egyszerű akkumulátor és napelem szimulátor méretezése.

  13. hét

  Elektrokémiai és fényelektromos energiaforrások áttekintése. Mintadarabok bemutatása - napelem cellák, peltier elemek, szárazelemek, akkumulátorok (litium-ion és litium-polimer stb.).

  14. hét

  2. Zárthelyi
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra gyakorlat.
  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban:

  Két zárthelyi a 7. és a 14. héten.

  A félévközi jegy feltétele a két zárthelyi mindegyikének legalább elégségesre történő megírása.

  A félévközi jegy a két ZH eredményének az átlaga, a szokásos kerekítési feltételekkel.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  c. Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatókkal történő egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  W. Ley et al., Handbook of Space Technology, Wiley, 2009.

  Ferencz Csaba: Űrtan - Az űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai, ELTE Eötvös kiadó, 2009.

  ESA Space Standards: www.ecss.nl

  A tárgy írásos anyagai.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Bánfalvi Antal

  Tudományos munkatárs

  Dr. Szabó József

  Tudományos munkatárs

  Dr. Szabó Zsolt, Habil

  Docens