Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrohullámú áramkörök tervezése és szimulációja

  A tantárgy angol neve: Simulation and Design of Microwave Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, Műszaki Informatika Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV08   3/0/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Zsolt,
  4. A tantárgy előadója Dr. Szabó Zsolt   docens    HVT
  Dr. Zólomy Attila    docens    HVT
  Dr. Berceli Tibor    Professzor    HVT
  Szalay Zoltán Attila    tudományos segédmunkatárs    HVT
  Mészáros Gergely Zoltán    tudományos segédmunkatárs    HVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágnesesség, elektronika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tárgynak nincs előkövetelménye.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a félév során a hallgatók elsajátítsák a mikrohullámú eszközök tervezéséhez szükséges alapvető ismereteket, az áramkörtervezésnél elengedhetetlen mérnöki szemléletet. A félév során bemutatásra kerülnek a mikrohullámú távközlési rendszerekben használt legfontosabb aktív és passzív áramköri elemek, azok működésének elmélete és a tervezésükhöz szükséges alapvető módszerek. A tárgy betekintést nyújt a napjainkban leggyakrabban alkalmazott mikrohullámú áramkör szimulációs és tér szimulációs szoftverek kezelésébe, áramkör tervezési példákon keresztül mutatjuk be a mérnöki gyakorlatban felhasználható módszerek hatékonyságát és alkalmazhatóságának előnyeit. A tárgy célja, hogy a tárgyat teljesítő hallgatókat felvértezze a mikrohullámú mérnöki tervezéshez szükséges alapvető ismeretekkel, biztos alapot nyújtva a leendő mérnökök fejlődéséhez, naprakész tudást adjon a mikrohullámú tervezésnél használatos szimulációs eszközökről.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:
  Tápvonalelmélet, koncentráltparaméteres modell, távíró egyenletek, komplex áram- és feszültségfüggvény a távvezeték hosszán, reflexiós tényező, lezárás általános impedanciával, nevezetes lezárások, bemeneti impedancia.
  2. hét:
  Smith-diagram, S paraméterek, tervezőprogranok bemutatása, példák távvezetékekre, Smith diagram használatára.
  3. hét:
  Impedancia illesztési módszerek: illesztés koncentrált paraméterekkel, másodlagos parazita hatások a valós nagyfrekvenciás megoldásokban. Illesztés elosztott elemű hálózattal: egycsonkos, kétcsonkos illesztés, lambda-negyedes transzformátor.
  4. hét:
  Mikrohullámú szűrők, szűrő transzformációk, Richard’s transzformáció, Kuroda azonosságok, szűrők realizálása
  5. hét:
  Teljesítményosztók, iránycsatolók, kvadratúra hibrid, branch-line hibrid. Áramkör szimulátor használata szűrő és iránycsatoló tervezéséhez.
  6. hét:
  Szigetelők, fémek, ferritek elektromágneses tulajdonságai.
  7. hét:
  Periódikus struktúrák elektromágneses viselkedése. Frekvencia szelektív felületek.

  8.hét:

  Metaanyagok és alkalmazásaik. 1. ZH íratása.

  9.hét:
  Aktív mikrohullámú áramkörök és tranzisztorok: MESFET, HEMT, heteroátmentes BJT működése, előnyei. Lineáris, nemlineáris modellezés. Stabilitás és zajvizsgálat nagyfrekvenciás tranzisztorokon.
  10. hét:
  Kiszajú mikrohullámú erősítőtervezés elmélete. Áramkör tervezés szimulátor segítségével.
  11. hét:
  Mikrohullámú oszcillátorok: tervezés maximális instabilitásra, illetve dielektromos rezonátor segítségével.
  12. hét:
  Keverők elmélete. Oszcillátor és keverő áramkörök szimulációja.
  13. hét:
  Mikrohullámú mérések alapjai: spektrum analízis, hálózat analízis, zajmérés.
  14. hét:
  Nagyfrekvenciás integrált áramkörök. 2. ZH íratása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Páratlan heteken heti 4 óra előadás. Páros heteken heti 2 óra előadás, 2 óra számítógépes laboratórium gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon és a laborgyakorlatokon való legalább 70 %-os részvétel, mindkét ZH legalább elégséges teljesítése. Jeles vizsgajegy kerül megajánlásra, ha a két ZH átlaga jeles.

  b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: A tárgyból elővizsga nincs. 

   

  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatókkal történő egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Pozar, David M.: Microwave Engineering, John Wiley & Sons, 2005.
  Dr. Kása István: Mikrohullámú integrált áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1978.
  Dr. Almássy György: Mikrohullámú kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1973.
  Christian Gentili: Microwave Amplifiers and Oscillators, McGraw-Hill, 1987, ISBN0-07-022995-3
  Tibor Berceli : Nonlinear Active Microwave Circuits, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, The Netherlands, 1987.
  Dr. Jachimovits László, Dr. Berceli Tibor, Gödör Éva, Endersz György : Mikrohullámú áramkörök, Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, J 5-764 jegyzet, 11.változatlan kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Szabó Zsolt    docens    HVT
  Dr. Zólomy Attila    docens    HVT
  Dr. Berceli Tibor    Professzor    HVT