Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrtechnológia a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Space Technology in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak   

  Szabadon választható tantárgy   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV07   0/2/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Bánfalvi Antal tudományos munkatársHVT
  Dr. Csurgai-Horváth László egyetemi docensHVT
  Dr. Rieger István tudományos munkatársHVT
  Dr. Szabó József tudományos munkatársHVT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronikus áramkörök, Méréstechnika, Jelek és rendszerek 1-2, Híradástechnika

   

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen. A tárgyat azon hallgatók számára ajánljuk, akik ismerik az Űrtechnológia (VIHBVB06) tantárgy anyagát, vagy párhuzamosan hallgatják jelen tantárggyal.

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy gyakorlati betekintést nyújt azokról a mérnöki ismeretekről, amelyeket a világűrben alkalmazásra kerülő elektronikus eszközök tervezéséről, konstrukciójáról, teszteléséről és üzemeltetéséről az Űrtechnológia c. tárgy témaköre elméletben tárgyal. A tanórák keretében a hallgatók olyan komplex gyakorlati feladatok megoldását ismerhetik meg, melyek felölelik egy kisebb részegység tervezését, megépítését és dokumentálási folyamatát is. Ennek során a hallgatók megismerik a kisebb műhold-építőelemek szerepét és helyét nagyobb űrberendezések, mint például mesterséges holdak, űrszondák rendszerszintű megvalósításának koncepciójában. A tématerületek kiterjednek a műholdas kommunikáció gyakorlati kérdéseire, a nagy megbízhatóságú elektronikák tervezési és alkatrész választási elveire, az interplanetáris tér, a mágnesezett plazma, az elektromágneses és  korpuszkuláris sugárzás hatásainak kivédésére alkalmas technológiákra, az űrkörnyezetbeli konstrukciós követelményekre és további problémákra is, amelyek az űrtechnológiával kapcsolatosak. A gyakorlat keretében a hallgatók számos működő berendezést is láthatnak, továbbá a fejlesztés során használt műszereket, speciális tesztelő-berendezéseket a gyakorlati használat során is láthatják. Önálló munka keretében lehetőség van a tantárgy témakörébe illeszkedő egyszerűbb áramkörök elkészítésére és bemérésére is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:

  Anyagismereti összefoglaló. Fém- és műanyag (kereskedelmi) félkész termékek áttekintése. Konstrukciós megoldások áttekintése anyagválasztás szempontjából.

  2. hét:

  Fém és műanyag félkész-termékek megmunkálása. Alkatrészgyártási technológiák ismertetése.

  3. hét:

  Fedélzeti készülékek felkészítése rázásvizsgálatra. A felfogó szerelvények hatása a vizsgálati eredményre. Az ellenőrzések gyakorisága és a megbízhatóság kapcsolata.

  4. hét:

  Elektromos csatlakozók bemutatása és különböző típusokra alkalmazási példák kidolgozása.

  5. hét:

  Mikrokontroller alapú fedélzeti számítógép/adatgyűjtő tervezése, építése és bemérése. Egy általános, űreszközön is használható fedélzeti számítógép architektúra bemutatása. A tervezés során használt eszközök és technológiák ismertetése. A berendezés mérési/adatgyűjtési feladatokra történő kiegészítésének, a működtető szoftverek gyakorlati tudnivalóinak tárgyalása.

  6. hét:

  Egyszerű működtető szoftver írása, kommunikációs, adatgyűjtési és telemetria funkciók megvalósítása.

  7. hét:

  1. Zárthelyi

  8. hét:

  A műholdfedélzeti energia védő és szétosztó architektúrák építő elemeinek áttekintése. Egy általános limiter kapcsoló bemutatása és építő elemeinek méretezése. A konkrét tervezési példán a megépítés, a bemérés és a tesztelés során alkalmazott módszerek ismertetése.

  9. hét:

  Egyszerű lineáris feszültség szabályozók áttekintése. Méretezési példa ismertetése áramkorlátozott, kis-maradék feszültségű, állapot telemetriával ellátott tápegység alkatrészeire.

  10. hét:

  Analóg telemetriagyűjtés módszereinek áttekintése. Akkumulátor cellafeszültség monitor, kétirányú árammérő és hőmérsékletmérő méretezése.

  11. hét:

  Áram és feszültség módusú PWM energia áramlás valamint szekvenciális sönt szabályzók (S3R) ismertetése. Általános célú hiszterézises komparátor méretezése alul- és túlfeszültség védelmi, valamint hőmérséklet szabályozó egységekhez.

  12. hét:

  Fedélzeti készülékek földi ellenőrzése és tesztelési módszerek bemutatása. Egyszerű akkumulátor és napelem szimulátor méretezése.

  13. hét:

  Elektrokémiai és fényelektromos energiaforrások áttekintése. Mintadarabok bemutatása - napelem cellák, peltier elemek, szárazelemek, akkumulátorok (litium-ion és litium-polimer stb.).

  14. hét:

  2. Zárthelyi      

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra gyakorlat.

   

  10. Követelmények

  a.               A szorgalmi időszakban:

  Két zárthelyi a 7. és a 14. héten.

  A félévközi jegy feltétele a két zárthelyi mindegyikének legalább elégségesre történő megírása.

  A félévközi jegy a két ZH eredményének az átlaga, a szokásos kerekítési feltételekkel.

  b.              A vizsgaidőszakban:

          -

  c.               Elővizsga:

              -

   

  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek A gyakorlatvezető oktatóval történő egyéni megbeszélés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Almár, Both,Horváth: Űrtan – SH Atlasz

  Springer 1996.ISBN: 963 8455 632

  Ferencz Csaba: Űrtan - Az űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai

  ELTE Eötvös kiadó2009.  ISBN: 9789 6328 4022 2

  P.R.K. Chetty: Satellite Technology and its Applications

  McGraw-Hill 1991.ISBN: 0830696881

  ESA Space Standards:www.ecss.nl

  Az Űrtechnológia tantárgy írásos segédanyagai

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Bánfalvi Antal tudományos munkatárs HVT
  Dr. Csurgai-Horváth László egyetemi docens
  HVT
  Dr. Rieger István tudományos munkatársHVT
  Dr. Szabó József tudományos munkatársHVT