Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrohullámú áramkörök tervezése és szimulációja

  A tantárgy angol neve: Simulation and Design of Microwave Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV06   3/0/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
  4. A tantárgy előadója Gerhátné Dr. Udvary Eszter    docens    HVT
  Dr. Zólomy Attila    docens    HVT
  Hosszú Sándor    tanársegéd    HVT
  Jakab László    PhD. hallgató    HVT
  Károlyi Gergely    PhD. hallgató    HVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Híradástechnika, Elektronika.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tárgynak nincs előkövetelménye
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a félév során a hallgatók elsajátítsák a mikrohullámú eszközök tervezéséhez szükséges alapvető ismereteket, az áramkörtervezésnél elengedhetetlen mérnöki szemléletet. A félév során bemutatásra kerülnek a mikrohullámú távközlési rendszerekben használt legfontosabb aktív és passzív áramköri elemek, azok működésének elmélete és a tervezésükhöz szükséges alapvető módszerek. A tárgy betekintést nyújt a napjainkban leggyakrabban alkalmazott mikrohullámú áramkör szimulációs és tér szimulációs szoftverek kezelésébe, áramkör tervezési példákon keresztül mutatjuk be a mérnöki gyakorlatban felhasználható módszerek hatékonyságát és alkalmazhatóságának előnyeit. A tárgy célja, hogy a tárgyat teljesítő hallgatókat felvértezze a mikrohullámú mérnöki tervezéshez szükséges alapvető ismeretekkel, biztos alapot nyújtva a leendő mérnökök fejlődéséhez, naprakész tudást adjon a mikrohullámú tervezésnél használatos szimulációs eszközökről.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét:
  Tápvonalelmélet, koncentráltparaméteres modell, távíró egyenletek, komplex áram- és feszültségfüggvény a távvezeték hosszán, reflexiós tényező, lezárás általános impedanciával, nevezetes lezárások, bemeneti impedancia.
  2. hét:
  Smith-diagram, S paraméterek, Microwave Office bemutatása, példák távvezetékekre, Smith diagram használatára.
  3. hét:
  Impedancia illesztési módszerek: illesztés koncentrált paraméterekkel, másodlagos parazita hatások a valós nagyfrekvenciás megoldásokban. Illesztés elosztott elemű hálózattal: egycsonkos, kétcsonkos illesztés, lambda-negyedes transzformátor.
  4. hét:
  Szélesebb sávú illesztési módszerek: Binomiális-illesztő, Csebisev-illesztő, áramkör szimulátor használata illesztési példákhoz.
  5. hét:
  Mikrohullámú szűrők, szűrő transzformációk, Richard’s transzformáció, Kuroda azonosságok, szűrők realizálása
  6. hét:
  Teljesítményosztók, iránycsatolók, kvadratúra hibrid, branch-line hibrid. Áramkör szimulátor használata szűrő és iránycsatoló tervezéséhez.
  7. hét:
  Mikrohullámú ferritek, ferrites nonreciprok eszközök.
  8. hét:
  Ferritek mikrohullámú tulajdonságai, térszimulációs program használata ferrites eszköz tervezéséhez. 1. ZH íratása.
  9. hét:
  Mikrohullámú tranzisztorok: MESFET, HEMT, heteroátmentes BJT működése, előnyei. Lineáris, nemlineáris modellezés. Stabilitás és zajvizsgálat nagyfrekvenciás tranzisztorokon.
  10. hét:
  Kiszajú mikrohullámú erősítőtervezés elmélete. Áramkör tervezés szimulátor segítségével.
  11. hét:
  Mikrohullámú oszcillátorok: tervezés maximális instabilitásra, illetve dielektromos rezonátor segítségével.
  12. hét:
  Keverők elmélete. Oszcillátorok és keverők áramkör szimulációja. 2. ZH íratása.
  13. hét:
  Mikrohullámú mérések alapjai: spektrum analízis, hálózat analízis, zajmérés.
  14. hét:
  Nemlineáris mérések. Mérések demonstrációja.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Páratlan heteken heti 4 óra előadás. Páros heteken heti 2 óra előadás, 2 óra számítógépes laboratórium gyakorlat.
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:
  Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon és a laborgyakorlatokon való legalább 70 %-os részvétel, mindkét ZH legalább elégséges teljesítése. A két ZH alapján vizsgajegy kerül megajánlásra.
  b.    A vizsgaidőszakban:
  Szóbeli vizsga tehető, amennyiben a két ZH eredménye alapján megajánlott jegyet a hallgató nem fogadja el.
  c.    Elővizsga:
  A tárgyból elővizsga nincs.


  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatókkal történő egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Pozar, David M.: Microwave Engineering, John Wiley & Sons, 2005.
  Dr. Kása István: Mikrohullámú integrált áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1978.
  Dr. Almássy György: Mikrohullámú kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1973.
  Christian Gentili: Microwave Amplifiers and Oscillators, McGraw-Hill, 1987, ISBN0-07-022995-3
  Tibor Berceli : Nonlinear Active Microwave Circuits, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, The Netherlands, 1987.
  Dr. Jachimovits László, Dr. Berceli Tibor, Gödör Éva, Endersz György : Mikrohullámú áramkörök, Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, J 5-764 jegyzet, 11.változatlan kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire 20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Gerhátné Dr. Udvary Eszter    docens    HVT
  Dr. Zólomy Attila    docens    HVT
  Hosszú Sándor    tanársegéd    HVT
  Jakab László    PhD. hallgató    HVT
  Károlyi Gergely    PhD. hallgató    HVT