Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: Electromagnetic Metamaterials and Its Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. október 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2023. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV05   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Szabó Zsolt, Habil

  Docens

  HVT, BME

  Kalvach Arnold

  Doktorandusz

  HVT, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Elektromágneses terek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Előtanulmányi követelmény nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy bevezetést nyújt a mesterséges elektromágneses szeerkezetekkel, metaanyagokkal és fotonikus kristályokkal létrehozható különleges elektromágneses jelenségek elméletébe. Tárgyalja a szükséges elektromágneses ismeretek és bemutatja ezen szerkezetek segítségével létrehozható eszközöket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés: Mikroszkopikus Maxwell Egyenletek. Az elektromágneses tér forrásai. Elektromos és mágneses dipólus sugárzása. Az elektromos és mágneses dipólusok kisugárzott teljesítményeinek aránya. Az anyag, mint sugárzó dipólusok szuperpozíciója. Mágneses momentum precessziója állandó és homogén külső térben. A precesszió átlagos ideje.

  2. Az elektromágneses anyagparaméterek frekvenciafüggése. Szigetelők elektromos permittivitása. Fémek elektromos permittivitása. Az anyagparaméterek változása a nanométeres tartományban. Anizotrop anyagok.

  3. Elektromágneses hullámok reflexiója és transzmissziója izotróp és anizotróp anyagú vékonyrétegeken. A plazmonika alapjai. Szigetelő-fém struktúrák. Szigetelő-fém-szigetelő és fém-szigetelő-fém struktúrák. Plazmonikus hullámvezetők, szenzorok.

  4. Elektromágneses terek szóródása tetszőleges alakú részecskéről. Szóródás gömb alakú részecskéről. Nanoantennák.

  5. Kompozit anyagok. Maxwell-Garnett és Brugemann féle keverési törvények.

  6. Rádiófrekvenciás és mikrohullámú periodikus szerkezetek, frekvencia választó felületek, PEC, PMC.

  7. Metaanyagok. A negatív törésmutató fogalma. Elektromágneses hullámok negatív törésmutatójú metaanyagokban. Metaanyagok homogenizálása, az effektív anyagparaméterek meghatározása. Elektromos permittivitás tervezése: periodikus fémes nanohuzalok és nanoszerkezetek effektív permittivitása. Mágnesesség az optikai frekvenciákon. Rezonáló fémes szerkezetek permeabilitása. Split ring resonator és fishnet típusú struktúrák. Metaanyagok alkalmazási lehetőségei: diffrakciós határ alatti felbontás, elektromágneses elrejtés, nemkonvencionális nanolitográfia.

  8. Fotonikus kristályok. Bragg törvény. 1D fotonikus kristály tiltott sávjainak számítása. Két és háromdimenziós fotonikus kristályok. Diszperziós egyenletek. Optikai tiltott sávok numerikus számítása. Fotonikus kristály alapú optikai eszközök: üregrezonátorok és hullámvezetők. Kitekintés: optikai, plazmonikus és elektromos rendszerek integrálása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlatok az előadások keretében.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: szóbeli beszámoló az önállóan kidolgozandó feladathoz kapcsolódó irodalomról. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló.

  b. A szorgalmi időszakban: az önállóan kidolgozandó feladat elkészítése.

  c. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

   

  Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A beszámoló a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban az oktatóval egyeztetett időpontban lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja a tanszéki hirdetőtáblán vagy a tanszék honlapján megtalálható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  1. L. Solymár and E. Shamonina, Waves in Metamaterials. Oxford, University Press, 2009.

  2. J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, R. D. Meade, Photonic Crystals, Molding the Flow of Light, Second Edition, Princeton University Press, 2008.

  3. C. F. Bohren, D. R. Huffman, Absorption and Scattering of Light by Small Particles, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004.

  4. A. Sihvola, Electromagnetic Mixing Formulae and Applications, The Institution of Engineering and Technology, 2000.

  5. B. Munk, Frequency Selective Surfaces: Theory and Design, John Willey & Sons, 2000.

  6. D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Third Edition, Pearson, Addison Wesly, 1999.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása5
  Vizsgafelkészülés25
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Szabó Zsolt, Habil

  Docens

  HVT, BME