Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hírközlési üvegszálak elmélete

  A tantárgy angol neve: Theory of Telecommunication Optical Fibers

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak         

  Szabadon választható tantárgy         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV04   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pávó József,
  4. A tantárgy előadója Dr. Veszely Gyula, professor emeritus, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék, Elméleti Villamoságtan Csoport
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és Rendszerek I-II, Elektromágneses Terek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Jelek és Rendszerek I-II, Elektromágneses Terek
  7. A tantárgy célkitűzése A hírközlési üvegszálakra vonatkozó elméleti alapismeretek elsajátítása.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét Szigetelő réteg hullámvezető. Diszperziós egyenlet. Tér.
  2.hét A diszperzió elemi tárgyalása. Impulzus átvitel általános esetben.
  3.hét Impulzus átvitel. Modulációs sávszélesség.
  4.hét Hengeres egymódusú szál. Gyengén vezető szálak.
  5.hét Gyengén vezető szálak.
  6.hét Hengeres sokmódusú szál. WKB módszer.
  7.hét Impulzus átvitel numerikus WKB-val. Optimális törésmutató profil.
  8.hét Móduson belüli és módusok közötti diszperzió és hatása az impulzus szélességre.
  9.hét Parabolikus törésmutató. A Laguerre-Hermite transzformáció alkalmazása.
  10. hét Móduskonverzió diszkontinuitásoknál.
  11. hét Állandósult teljesítményeloszlás. Polarizációs módusdiszperzió (PDF).
  12. hét PDF
  13. hét PDF
  14. Összefoglalás, kitekintés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 4 óra tantermi előadás.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsájtásnak a feltétele a
  félévközi ZH elégséges szintű teljesítése.


  A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga tételsor alapján.

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen ZH a szorgalmi időszakban pótzárthelyin pótolható. Az aláírás a pótlási héten egy ZH sikeres megírásával (a ZH legalább elégséges szintű teljesítésével) pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az aláírás a pótlási héten egy ZH sikeres megírásával (a ZH legalább elégséges szintű teljesítésével) pótolható.Az előadóval folytatott megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus jegyzet.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire19
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
  Vizsgafelkészülés120
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Veszely Gyula, professor emeritus, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék, Elméleti Villamoságtan Csoport