Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrtechnológia labor

  A tantárgy angol neve: Space Technology Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV03   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://hvt.bme.hu/~csurgai/urtechlab/urtechlab.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Bánfalvi Antal tanszéki mérnökHVT
  Dr. Csurgai-Horváth Lászlóegy. docensHVT
  Dr. Szabó József tanszéki mérnök HVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek 1-2, Híradástechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tárgy felvételéhez kötelező előtanulmányi rend nincsen. A tárgyat azon hallgatók számára ajánljuk, akik ismerik az Űrtechnológia (VIHBVB06) tantárgy anyagát, vagy párhuzamosan hallgatják jelen tantárggyal.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy laboratóriumi gyakorlatok keretében megismerteti a hallgatókat azokkal a mérnöki feladatokkal, amelyek a világűrben alkalmazásra kerülő elektronikus berendezésekkel kapcsolatosan leggyakrabban felmerülnek. Ezen kívül betekintést nyújt az űreszközökkel kapcsolatos földi berendezések egyes tervezési és mérési eljárásaiba is. A laboratóriumi gyakorlatok jól kiegészítik mindazokat az ismereteket, amelyeket az Űrtechnológia című tantárgy előadásai során elméletben hallottak. A félév folyamán olyan, konkrét áramkörökkel kapcsolatos tervezési, építési és mérési feladatokat kell megoldani, amelyek jól reprezentálják az egyes űrtechnológiához kapcsolódó mérnöki problémákat. Ebben a konstrukcióban a kisebb részegységek szerepe a nagyobb rendszerekben is jobban megérthető, megvilágítja az összefüggéseket és gyakorlati képzést is nyújt. A mérések a tanszéki űrkutató csoport egyes laboratóriumaiban zajlanak és felölelik az energiaellátás, a kommunikáció, a mérés-adatgyűjtés, az energia előállítás és tárolás valamint a fedélzeti számítógépek témakörét. A hallgatók elmélyíthetik a laboratóriumi műszerekkel történő mérésekre vonatkozó ismereteiket is, kiegészítve mindazt amit az alaplaboratóriumokban már megtanultak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:

  Bevezető előadás az űrtechnológiával kapcsolatos tervezési, konstrukciós és mérési megoldásokról. Balesetvédelmi oktatás.

  2. hét:

  A mérések során használt műszerek ismertetése, kezelése. Lineáris és kapcsoló üzemű tápellátás. Laboratóriumi tápegységek bemutatása, kezelése. Specifikációs mérés elvégzése.

  3. hét:

  A műholdfedélzeti energiaellátás áttekintése. Egy általános limiter kapcsoló bemutatása és mérés egy működő áramkörben.

  4. hét:

  LSW és FCL kapcsolóelemek, áramköri felépítés, tesztelés.

  5. hét:

  Power line kommunikáció. A felhasználható építőelemek ismertetése és mérése.

  6. hét:

  Napelemek alkalmazása űreszközökön, a kapcsolódó áramkörök tesztelése. Mesterséges fényforrások. Napelem cellák, peltier elemek, szárazelemek, akkumulátorok bemutatása és mérése.

  7. hét:

  Napelem maximális teljesítmény munkaponti szabályozása (MPPT). Mérés egy kísérleti áramköri összeállításban.

  8. hét:

  EMC vizsgálatok a vonatkozó szabványok ismeretében. Vezetett és sugárzott zavarok űreszközökön. Kapcsoló üzemű tápegység mérése szabványos fedélzeti műhálózattal.

  9. hét:

  Tesztelés hőkamrában. Termikus modellezés, szimuláció és mérések.

  10. hét:

  Koaxiális kábelek és csatlakozók alkalmazása. Kártyacsatlakozók, digitális jelek csatlakozói. Szerelés és mérés.

  11. hét:

  A mérés-adatgyűjtés gyakorlata. Ipari mérés-adatgyűjtő számítógépek hardware/software elemei. Mikrokontroller alapú fedélzeti számítógép/adatgyűjtő bemérése.

  12. hét:

  Telemetria űreszközökön. Az adatátviteli protokoll megvalósítása, programozás és tesztelés. Analóg telemetriagyűjtés, akkumulátor feszültség és hőmérséklet monitorozása.

  13. hét:

  Műholdak földi ellenőrzése, a tesztelési módszerek gyakorlata.

  14. hét:

  ZH írás, jegyzőkönyv beadása

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra laboratórium. Minden laboratóriumi gyakorlaton jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket a félév végén, egybeszerkesztve kell beadni.
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: A tárgyból egy nagy ZH-t íratunk. Az aláírás és a félévközi jegy megszerzésének feltétele a ZH legalább elégséges szintű teljesítése, valamint az összes laboratóriumi gyakorlat hiánytalan elvégzése és a jegyzőkönyvek beadása a félév végén.

  b.              A vizsgaidőszakban:

                  -

  c.               Elővizsga:

                  -

  11. Pótlási lehetőségek A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen pótzárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható. A laboratóriumi gyakorlatok pótlására a szemeszter folyamán, külön egyeztetve van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval történő egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Almár, Both, Horváth: Űrtan – SH Atlasz, Springer 1996.

  Ferencz Csaba: Űrtan - Az űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai, ELTE Eötvös kiadó 2009.

  P.R.K. Chetty: Satellite Technology and its Applications, McGraw-Hill 1991.

  W. Ley, K. Wittmann, W. Hallmann: Handbook of Space Technology, Wiley, 2009.

  ESA Space Standards: www.ecss.nl

  Az Űrtechnológia tantárgy írásos segédanyagai (www.hvt.bme.hu)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire7
  Jegyzőkönyv elkészítése7
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Bánfalvi Antal tanszéki mérnökHVT
  Dr. Csurgai-Horváth Lászlóegy. docensHVT
  Dr. Szabó József tanszéki mérnök HVT