Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Antennák gyakorlati alkalmazása

  A tantárgy angol neve: Antennas in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. május 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc, BSc
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV02   2/1/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Nagy LajosEgyetemi docens

  HVT, BME

   

  Dudás Levente

   

  Egyetemi tanársegédHVT, BME

  Szűcs László

   

  Tanszéki mérnök

  HVT, BME

  Dr. Zólomy Attila

   

  Tudományos munkatárs

  HVT, Silabs

  7. A tantárgy célkitűzése A rádiós vezeték nélküli rendszerek alkalmazása napjainkra a műszaki élet minden területen, ha úgy tetszik minden háztartásban megjelenik. Elegendő csak a mobil telefonokra, WiFi összeköttetésekre vagy a rádiós távirányítókra gondolni. Az összeköttetések megteremtésének nagyon fontos elemei az antennák, melyeknek tervezését, kivitelezését és mérését sokan misztikusnak gondolják. A tárgy előadója nem az antennák elméleti vizsgálatára (Maxwell egyenletek megoldása) helyezi a hangsúlyt, hanem feladat orientáltan mutatja be az antennák típusait, és ahol az időbeli korlátok lehetővé teszik meg is tervezi, a hallgatókkal együtt meg is építi és méri az egyes típusokat. A tervezésnél az ipari gyakorlatban is legelterjedtebb EZNEC, HFSS, Microwave Office és CST tervező szoftvereket ismerik meg és használják a hallgatók a tanszéki számítógépes tervező laboratóriumban.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét ea: Bevezetés.

  2. hét ea: A rádióösszeköttetések méretezésének alapjai. Rendszerparaméterek - adóteljesítmény, vételi küszöb, jel-zaj és jel-interferencia viszony.

  3. hét ea: Az elemi sugárzók, áram és felületelemek. Antennaparaméterek: iránykarakterisztika, irányítottság, bemeneti impedancia.

  4. hét ea: Bemeneti impedancia, bemeneti reflexió. A bemeneti impedancia illesztése.

  5. hét ea: Huzalantennák. Optimális antennahossz.

  6. hét ea: Kisméretű antennák sugárzási korlátai, minimális Q, hatásfok, sávszélesség

  7. hét ea: Kisméretű antennák típusai: nyomtatott monopól, meander, ILA, IFA, huzal, PIFA, hajlított monopól, hurok,

  Tervezés menete, hangolás, illesztés


  8. hét ea: Kisméretű keret antennák felépítése, működése. Keretantennák közeltéri mérési alkalmazása EMC feladatoknál.

  9. hét ea: Antennanyereség növelése - reflektor ill. antennarendszer (Yagi) típusú nyereséges antennák.


  10. hét ea: Többsávú antennák. Többsávú mobil telefon antennák a GSM és UMTS sávokra. Az antennák méretkorlátainak hatása az antennák elektromos paramétereire.

  11-12. hét ea: Mikrosztrip antennák. Mikrosztrip antennák felépítése, tápvonal modellje.


  13. hét ea: Mérőantennák. Szélessávú antennatípusok, tölcsér antennák.

  14. hét ea: Digitális nyalábformálás antennarendszerekkel. Az antennarendszer elemei, nyaláb vezérlése, mozgatása.

  Gyakorlatok
  1. gyak: Az EZNEC program bemutatása, használata

  2. gyak: Antennaparaméterek: iránykarakterisztika, irányítottság, bemeneti impedancia huzalantennák esetére az EZNEC program alkalmazásával (dipól, monopól antenna)
  3. gyak: Antennák bemeneti impedanciájának illesztése

  4. gyak: Antenna tervezés az ISM (433 MHz, 866 MHz) sávokra rádiós modulokhoz. Ground Plane típusú monopól antenna.
  5. gyak: Rövidített antenna tervezése, induktivitás beiktatása

  6-7. gyak: Nyereséges körsugárzó antenna tervezése - Franklin, kollineáris antenna
  8-9. gyak: Szektor sugárzók tervezése - síkreflektor, sarokreflektor tervezése az EZNEC alkalmazásával

  10-11. gyak: Planár struktúrájú sugárzók tervezése - CST ill. HFSS alkalmazásával
  12-13. gyak: Mikrosztrip antennarendszerek tervezése GPS, WiFi és DVB-T sávokra

  14. gyak: Antenna miniatürizálás, kisméretű antenna tervezése GSM, UMTS mobil eszközökhöz

  Laboratóriumok

  1-2. lab: Huzal elemek, koncentrált elemek jellemzése, helyettesítő képe a frekvencia függvényében. Mérés impedancia analizátorral 1-1000MHz frekvenciatartományban.
  3. lab: ISM sávú Ground Plane antenna impedanciájának mérése, összevetés a szimulációs eredményekkel

  4. lab: Rövidített antenna mérése (ISM sáv)
  5. lab: A födlemez (ellensúly) hatása az antenna paramétereire - mérés

  6-7. lab: Reflektoros szektor sugárzó antenna mérése
  8-9. lab: Yagi, helix és biquad antenna mérése, összehasonlítása

  10-11. lab: GPS és WiFi sávú planár antennák mérése
  12-13. lab: Planár antennarendszer mérése

  14. lab: Demonstrációs mérés adás ill. vételi irányú nyalábformáló antennarendszer alkalmazásával.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 1 óra tervezési és mérési gyakorlat, 1 óra laboratórium

   

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: a kiadott tervezési feladat elvégzése.

   

  b. A vizsgaidőszakban: önállóan kidolgozandó beszámoló elkészítése, (tervezés, építés, mérés) és a megoldás prezentálása.

   

  c. Elővizsga: van, a pótlási időszakban.

   

  11. Pótlási lehetőségek

   A tervezési feladat a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy előadóival előzetesen egyeztetett időpontban lehet konzultálni.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Ajánlott irodalom:

   

  Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, ISBN: 047166782X, Wiley-Interscience; 3 edition (April 4, 2005)

   

  Thomas A. Milligan, Modern Antenna Design, John Wiley & Sons, (2005.07.11)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Nagy Lajos

   

  Egyetemi docens

   

  HVT, BME