Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távérzékelés és helymeghatározás

  A tantárgy angol neve: Remote Sensing and Positioning

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. március 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAC13 5 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója Dr. Dudás Levente, adjunktus, HVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókkal a "Távérzékelés és helymeghatározás" gyakorlatban alkalmazott rendszereinek felépítését és működését, jellemző paramétereit, fókuszálva a mérési és becslési eljárások fizikai és matematikai alapjaira, az algoritmizálható részekre, a beágyazott és alkalmazói programok felépítésére és működésére, kezdve a műholdas helymeghatározástól, az aktív és passzív felderítő radarokon át, egészen a rádiófrekvenciás irány/pozíció/elmozdulás becslési eljárásokig.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadás részletes tematikája:

  1 GPS rendszer felépítése, működése, GPS alapú helymeghatározás gyakorlati korlátai, jellemzői, GPS zavarhatósága

  2 Hosszúság, szélesség, magasság koordináták és a digitális térképek és térképi adatbázisok kapcsolata, megjelenési és megjelenítési formák, nyílt és zárt formák

  3 Távérzékelés: radar elv, radar rendszerek megjelenési formái, alkalmazási példák

  4 Aktív radarok: primer és szekunder radar, pontszerű célok detektálása

  5 Aktív radarok: képalkotó radar – 2D felderítés – SLAR, SAR

  6 Aktív radarok: meteorológiai radar – hidrometeorok felderítése, időjárás becsléshez használt szondák

  7 Aktív radarok: hangfrekvenciás radar, szonár, víz alatti felderítés

  8 Aktív radarok: lézernyalábbal működő felderítés, gyakorlati paramétrerek, megjelenítési formák, alkalmazási példák, henger koordináta leképezés

  9 Passzív radarok: WAMLAT renszer, rádiójelet kibocsátó objektumok detektálása, térképi megjelenítése

  10 Passzív radarok: műsorszóró adók, mint megvilágító források, DVB-T és FM alapú passzív radar, nem koorepáló céltárgyak detektálása

  11 Iránybecslés: rádiófrekvenciás források irányának becslése, iránybecslő rendszerek – háromszögelés, detektálható források pl. UAV

  12 Beltéri helymeghatározás: célja, megjelenési formái, alkalmazási példák, aktív és passzív rendszerek, RFID, mikrohullámú alkalmazások

  13 Beltéri helymeghatározás: RF jelek RSSI detektálása, fázis és beérkezési időkülönbség mérés, gyakorlati korlátok

  14 Kültéri helymeghatározás: mobil rendszerekben alkalmazott cellán belüli iránybecslés, 3-4-5G rendszerek

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája:

  1 GPS rendszer felépítése, működése, GPS alapú helymeghatározás gyakorlati korlátai, jellemzői, GPS zavarhatósága

  2 Hosszúság, szélesség, magasság koordináták és a digitális térképek és térképi adatbázisok kapcsolata, megjelenési és megjelenítési formák, nyílt és zárt formák

  3 Távérzékelés: radar elv, radar rendszerek megjelenési formái, alkalmazási példák

  4 Aktív radarok: primer és szekunder radar, pontszerű célok detektálása

  5 Aktív radarok: képalkotó radar – 2D felderítés – SLAR, SAR

  6 Aktív radarok: meteorológiai radar – hidrometeorok felderítése, időjárás becsléshez használt szondák

  7 Aktív radarok: hangfrekvenciás radar, szonár, víz alatti felderítés

  8 Aktív radarok: lézernyalábbal működő felderítés, gyakorlati paramétrerek, megjelenítési formák, alkalmazási példák, henger koordináta leképezés

  9 Passzív radarok: WAMLAT renszer, rádiójelet kibocsátó objektumok detektálása, térképi megjelenítése

  10 Passzív radarok: műsorszóró adók, mint megvilágító források, DVB-T és FM alapú passzív radar, nem koorepáló céltárgyak detektálása

  11 Iránybecslés: rádiófrekvenciás források irányának becslése, iránybecslő rendszerek – háromszögelés, detektálható források pl. UAV

  12 Beltéri helymeghatározás: célja, megjelenési formái, alkalmazási példák, aktív és passzív rendszerek, RFID, mikrohullámú alkalmazások

  13 Beltéri helymeghatározás: RF jelek RSSI detektálása, fázis és beérkezési időkülönbség mérés, gyakorlati korlátok

  14 Kültéri helymeghatározás: mobil rendszerekben alkalmazott cellán belüli iránybecslés, 3-4-5G rendszerek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  1 nagyzh

  Vizsgaidőszakban

  Írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Előre egyeztetett konzultációs időpontban.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Dudás Levente, adjunktus, HVT