Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverrádiós technológiák

  A tantárgy angol neve: Software Defined Radio Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. október 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAC11 5 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Bálint Péter,
  4. A tantárgy előadója Dr. Horváth Bálint Péter, adjunktus, HVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek analízise
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Rendszerelmélet
  7. A tantárgy célkitűzése
  Az egyre bővülő számú és gyors ütemben fejlődő mobil és vezeték nélküli rádiórendszerek infrastruktúrájának és terminál eszközeinek gazdaságos megvalósítása felveti a könnyen átkonfigurálható, több szabványt is támogató eszközök létrehozásának problémáját. A változtatható rádió berendezések megvalósítása az úgynevezett szoftverrádió (software defined radio) koncepció alapján történik. Ezekben a hardver egyes paraméterei (mintavételi sebesség, vivőfrekvencia, stb.) szoftveresen konfigurálhatóak, a specifikus működést pedig szoftveresen, elsősorban digitális jelfeldolgozás révén valósítják meg.
  A tantárgy célkitűzése olyan, a gyakorlatban is használható ismereteket nyújtani amelyek alkalmassá teszik hallgatókat az ilyen elven működő rendszerek és berendezés alapvető jellemzőinek és korlátaiknak felismerésére, rendszerek konfigurálására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadás:

  1.Alapfogalmak: folytonos idejű és digitális jel, mintavételezés, spektrum

  2.Egyvivős analóg és digitális modulációk (amplitúdó, fázis, frekvencia)

  3.Szoftverrádiók általános felépítése

  4.Időzítés visszaállítás, szinkronizáció

  5.Vivővisszaállítás

  6.Keretszinkronizáció

  7.Adatátviteli csatorna hatása, hibajavítás

  8.Szoftverrádiós keretrendszerek (GNURadio, Matlab, stb.)

  9.Példa: Egyvivős QAM adatátvitel megvalósítása SDR-rel

  10.Példa: GPS rendszer emulációja SDR-rel

  11.Többvivős adatátviteli rendszerek (OFDM)

  12.Példa: Wifi vétel megvalósítása SDR-rel

  13.Példa: 4G/5G bázisállomás/UE emuláció 

  14.Tartalék

  Gyakorlat:

  1.Alapfogalmak: folytonos idejű és digitális jel, mintavételezés, spektrum

  2.Egyvivős analóg és digitális modulációk (amplitúdó, fázis, frekvencia)

  3.Szoftverrádiók általános felépítése

  4.Időzítés visszaállítás, szinkronizáció

  5.Vivővisszaállítás

  6.Keretszinkronizáció

  7.Adatátviteli csatorna hatása, hibajavítás

  8.Szoftverrádiós keretrendszerek (GNURadio, Matlab, stb.)

  9.Példa: Egyvivős QAM adatátvitel megvalósítása SDR-rel

  10.Példa: GPS rendszer emulációja SDR-rel

  11.Többvivős adatátviteli rendszerek (OFDM)

  12.Példa: Wifi vétel megvalósítása SDR-rel

  13.Példa: 4G/5G bázisállomás/UE emuláció 

  14.Tartalék

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények
  Szorgalmi időszakban 1 zárthelyi sikeres teljesítése
  Vizsgaidőszakban Írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek TVSz szerint
  12. Konzultációs lehetőségek Előre egyeztetett időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Umberto Mengali, Synchronization Techniques for Digital Receivers, Springer 1997, ISBN: 9780306457258
  2. Fredric J. Harris, Multirate Signal Processing for Communication Systems Prentice Hall,2004, 
      ISBN: 9780131465114
  3. Michael Rice, Digital Communications: A Discrete-Time Approach, Prentice Hall, 2008, 
      ISBN: 9780130304971
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Horváth Bálint Péter, adjunktus, HVT