Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrtechnológia

  A tantárgy angol neve: Space Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. október 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak
  BSc Szakirány tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAC05 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/oktatas/tantargyak/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Csurgai-Horváth László

  egy. docens

  HVT, BME

  Dr. Bánfalvi Antal

  tudományos munkatárs

  HVT, BME

  Dr. Szabó József

  tudományos munkatárs

  HVT, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVINnagyfr", _)
  VAGY
  Szakirany("VIABV-INFSYS", _)

  VAGY Training.code=("5NAM7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Elektronika 1-2, Méréstechnika


  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy áttekintést nyújt a hallgatók számára azokról a mérnöki ismeretekről, amelyek a világűrben alkalmazásra kerülő elektronikus eszközök tervezéséhez, konstrukciójához, teszteléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódnak. Az itt tanultak mindamellett jól hasznosíthatók a nagy megbízhatóságú, szélsőséges körülmények között üzemelő földi berendezések tervezése során is. Bemutatjuk a nagyobb űrberendezések, mint a mesterséges holdak, űrszondák rendszerszintű megvalósításának koncepcióit és módszereit, majd a kisebb részegységek kérdéseivel foglalkozunk. A műholdas kommunikáció elméleti és gyakorlati megvalósítása, a nagy megbízhatóságú elektronikák tervezési és alkatrész választási problémái, az interplanetáris tér és a radioaktív sugárzás hatásai, az űrkörnyezetbeli konstrukciós követelmények és számos, az űrtechnológiával kapcsolatos analóg és digitális áramkör tervezési probléma kerül ismertetésre. Az előadásokon hallottakat a gyakorlati órák mélyítik el egyrészt komplex feladatok áttekintésével, másrészt egy-egy kisebb részegység tervezésén, megépítésén és dokumentálási folyamatán keresztül is. A hallgatók megismerhetnek számos, a korábbi űrkutatási tevékenység során kifejlesztett berendezést, továbbá a fejlesztés során használt műszereket, speciális tesztelő-berendezéseket a gyakorlati használat során is láthatják.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   1. hét

  Magyarországi űrkutatási műhelyek múltja és jelene; történeti áttekintés és napjaink kutatóhelyei.                            

  Mesterséges holdak és űrszondák fontosabb alapegységei és payloadok.         

  2. hét

  Űreszközök pályái, kommunikációs problémák, telemetria rendszerek. Pályaszámításhoz szükséges adatok, TLE és OEM formátumok. Pályaszámító programok.

  3. hét

  Alkatrészek kiválasztásának elvei űreszközök esetében. Az ESA által közreadott, támogatott alkatrészek dokumentuma.

  4. hét

  Műholdas kommunikáció, hullámterjedés. Antennák, atmoszférikus jelenségek. Szabadtéri csillapítás, különféle csapadéktípusok okozta jelenségek, légköri gázok és felhőzet hatásai. ITU modellek.

  5. hét

  A földi vevőállomás felépítése, feladatai. Adatátvitel a földi állomásra, link budget számítás. A kiszajú előerősítő jelentősége, zajtényező, jósági viszony, zajhőmérséklet fogalmai.

  6. hét

  Digitális áramkörök űrbeli alkalmazása. A fedélzeti számítógép feladatai űreszközökön. Központi mérés- adatgyűjtő rendszerek. Mikroprocesszorok, mikrokontrollerek, memóriatípusok. Logikai és programozható logikai áramkörök.

  7. hét

  A fedélzeti energiaellátás kérdései; energia egyensúly, architektúrák.  Az energia előállítása, konverziója és szétosztása. Az energiabusz védelme.

  8. hét

  Űreszközök energiaforrásai. Műholdfedélzeti energiatárolás és generálás. Telepek, akkumulátorok. Akkumulátortöltés/kisütés. MPPT szabályzás.

  9. hét

  Tartalékolás és megbízhatósági kérdések; minőségbiztosítás. Hideg és melegtartalékolás. Elektronikus alkatrészek űrminősítésű tervezéshez. Egy pont meghibásodásra való tervezés.

  10. hét

  Konstrukciós megfontolások, termikus és mechanikus igénybevétel, tesztelés. Anyagválasztás és mechanikai szerkezetek űreszközökben.

  11. hét

  Nap Föld fizikai kapcsolatok: a lökéshullám fizikája. Az űridőjárás és a modern civilizáció. Az űridőjárás hatásai. Földi kéregáramok.

  12. hét

  Az űr-projektek szervezésének folyamata az ESA “műhelyekben”. Az ESA oktatási programjai. Hallgatói részvételi lehetőségek nemzetközi űr-programokban.

  13. hét

  Űr-méréstechnika: felszíni és műholdakon végzett mérések. Természetes és mesterséges forrásokkal végzett kísérletek földi és műholdas környezetben.

  14. hét

  Ázsiai űrkutatási koncepciók (India, Kína, Korea). (Az előadás félévközi oktatási szünet esetén elmaradhat.) 

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   Heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat.

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltételei: Egy nagy zárthelyi legalább elégségesre történő megírása.

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.
  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval történő egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  [1] Almár, Both, Horváth: Űrtan – SH Atlasz, Springer 1996. ISBN: 963 8455 632

  [2] Ferencz Csaba: Űrtan - Az űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai, ELTE Eötvös kiadó 2009. ISBN: 9789 6328 4022 2

  [3] P.R.K. Chetty: Satellite Technology and its Applications, McGraw-Hill 1991. ISBN: 0830696881

  [4] W. Ley, K. Wittmann, W. Hallmann: Handbook of Space Technology, Wiley, 2009.

  [5] ESA Space Standards: www.ecss.nl

  [6] Az Űrtechnológia tantárgy írásos segédanyagai

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  21

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120


  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Csurgai-Horváth László

  egy. docens

  HVT, BME

  Dr. Bánfalvi Antal

  tudományos munkatárs

  HVT, BME

  Dr. Szabó József

  tudományos munkatárs

  HVT, BME

  IMSc tematika és módszer Az IMSc képzés részére önálló előadáskurzust nem indítunk, de az érdeklődő hallgatók számára további konzultációs lehetőséget biztosítunk. 
  IMSc pontozás

  A tantárgy elvégzése során összesen 25 IMSc pont megszerzésére van lehetőség a zárthelyin, illetve az írásbeli vizsgán kiadott IMSc feladat megoldásával, illetve extra házi feladat elkészítésével.