Workshop 2.

A tantárgy angol neve: Workshop 2.

Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, német nyelvű BSc képzés
Szakmai alaptantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVAA02 2 0/0/1/f 1 1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kollár Zsolt,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Kollár Zsoltegyetemi docensHVT
Csuka BarnaPhD hallgató
HVT
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
A tantárgyat a német nyelvű villamosmérnök képzés hallgatói vehetik fel.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alapvető villamosmérnöki szemlélettel, egyszerű mérési feladatokon keresztül. A hallgatók a feladat megoldásához elsajátítják a dokumentációk és leírások értelmezését, valamint az irodalomkutatás kezdeti módszertanát. A vezetett mérés összeállításán túl, a mérések elvégzésének és dokumentálásának lépéseit is megtanulják. Elsődleges cél a szakmai motiváció megalapozása és a későbbi, összetettebb és mélyebb mérésekre való ráhangolódás.

A mérések a Karlsruhe Institute of Technology (KIT) oktatásával szinkronban (Workshop – Kurs 2-3) kerülnek elvégzésre. A hallgatók a német kurzushoz hasonló mérési környezetben (mikrokontrolleres kit, univerzális kapcsolásépítő panel, alkatrészek) segítségével végzik a pontosan körülírt feladatokat. Az 1. feladat kiadása az őszi vizsgaidőszak végén esedékes, az otthon elvégzett mérések jegyzőkönyvét a szorgalmi időszak első hetében kell beadni. Az 2. feladat kiadása a tavasz szorgalmi időszak 10. hetében esedékes, az otthon elvégzett mérések jegyzőkönyvét a szorgalmi időszak utolsó hetében kell beadni.

Magukat a méréseket lépésről-lépésre vezető útmutatók segítségével tudják a hallgatók végrehajtani. A hallgatók feladata egyszerűbb kapcsolások összeállítása, programok futtatása és a kapott mérési eredmények értelmezése, feldolgozása és kiértékelése. A mérések elvégzéséhez kész összeállításokat és előre megírt mikrokontrolleres programokat használnak.
8. A tantárgy részletes tematikája A félév elején (a szorgalmi időszak 1-2 hetében):
1. mérés: Analóg szűrőtervezés és hálózatelemzés. Egyszerű, két szűrőből álló hangfrekvenciás kiegyenlítő tervezése és bemérése. Mikrovezérlő használata jelgenerálás és oscilloszkóp funkciókra.

10-14. hét:
2. mérés: Egyszerű szenzorok mérése. 1. Hőmérsékletmérő kapcsolás segítségével feszültségmérés segítségével kell egy szellőztetőrendszer szabályozni (jelen esetben két LED szimulálja a rendszert). Emelkedő hőmérséklet esetén az első, majd tovább emelkedő hőmérséklet mellett a második szellőztetőrendszer is be kell kapcsolni. 2. Fénykapuk megvalósítása: Két fénykapu segítségével, áthaladó tárgyak érzékelése és kondenzátorok segítségével a két fénykapu közötti áthaladási idő megmérése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy során a hallgatóknak két mérést kell önállóan összerakni, elvégezni és dokumentálni. Minden mérés előtt egy-egy előadás keretén belül kapnak a hallgatók tájékoztatást. A mérések elvégzéséhez szükséges alkatrészeket, paneleket, mikrovezérlőket a hallgatók megkapják a tájékoztató előadáson.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
Részvétel a méréseket előkészítő előadásokon.
Az mérések jegyzőkönyveinek leadása (és azok elfogadása)
b. A vizsgaidőszakban: -
c. Elővizsga: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett a feladat késedelmesen beadható.
12. Konzultációs lehetőségek Konzultációs lehetőségek a félév során folyamatosan, a hallgatóval egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tantárgyhoz elkészített aktuális segédanyagok letölthetők a Karlsruhe Institute of Technology honlapjáról.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra14
Félévközi készülés előadásokra 0
Félévközi készülés gyakorlatokra
 0
Félévközi készülés laborra
 0
Felkészülés zárthelyire 0
Házi feladat elkészítése 16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés 0
Összesen 30
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Kollár Zsoltegyetemi docensHVT
Csuka BarnaPhD hallgató
HVT