Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Workshop 2.

  A tantárgy angol neve: Workshop 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, német nyelvű BSc képzés
  Szakmai alaptantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAA02 2 0/0/1/f 1 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kollár Zsolt,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kollár Zsoltegyetemi docensHVT
  Csuka BarnaPhD hallgató
  HVT
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tantárgyat a német nyelvű villamosmérnök képzés hallgatói vehetik fel.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alapvető villamosmérnöki szemlélettel, egyszerű mérési feladatokon keresztül. A hallgatók a feladat megoldásához elsajátítják a dokumentációk és leírások értelmezését, valamint az irodalomkutatás kezdeti módszertanát. A vezetett mérés összeállításán túl, a mérések elvégzésének és dokumentálásának lépéseit is megtanulják. Elsődleges cél a szakmai motiváció megalapozása és a későbbi, összetettebb és mélyebb mérésekre való ráhangolódás.

  A mérések a Karlsruhe Institute of Technology (KIT) oktatásával szinkronban (Workshop – Kurs 2-3) kerülnek elvégzésre. A hallgatók a német kurzushoz hasonló mérési környezetben (mikrokontrolleres kit, univerzális kapcsolásépítő panel, alkatrészek) segítségével végzik a pontosan körülírt feladatokat. Az 1. feladat kiadása az őszi vizsgaidőszak végén esedékes, az otthon elvégzett mérések jegyzőkönyvét a szorgalmi időszak első hetében kell beadni. Az 2. feladat kiadása a tavasz szorgalmi időszak 10. hetében esedékes, az otthon elvégzett mérések jegyzőkönyvét a szorgalmi időszak utolsó hetében kell beadni.

  Magukat a méréseket lépésről-lépésre vezető útmutatók segítségével tudják a hallgatók végrehajtani. A hallgatók feladata egyszerűbb kapcsolások összeállítása, programok futtatása és a kapott mérési eredmények értelmezése, feldolgozása és kiértékelése. A mérések elvégzéséhez kész összeállításokat és előre megírt mikrokontrolleres programokat használnak.
  8. A tantárgy részletes tematikája A félév elején (a szorgalmi időszak 1-2 hetében):
  1. mérés: Analóg szűrőtervezés és hálózatelemzés. Egyszerű, két szűrőből álló hangfrekvenciás kiegyenlítő tervezése és bemérése. Mikrovezérlő használata jelgenerálás és oscilloszkóp funkciókra.

  10-14. hét:
  2. mérés: Egyszerű szenzorok mérése. 1. Hőmérsékletmérő kapcsolás segítségével feszültségmérés segítségével kell egy szellőztetőrendszer szabályozni (jelen esetben két LED szimulálja a rendszert). Emelkedő hőmérséklet esetén az első, majd tovább emelkedő hőmérséklet mellett a második szellőztetőrendszer is be kell kapcsolni. 2. Fénykapuk megvalósítása: Két fénykapu segítségével, áthaladó tárgyak érzékelése és kondenzátorok segítségével a két fénykapu közötti áthaladási idő megmérése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy során a hallgatóknak két mérést kell önállóan összerakni, elvégezni és dokumentálni. Minden mérés előtt egy-egy előadás keretén belül kapnak a hallgatók tájékoztatást. A mérések elvégzéséhez szükséges alkatrészeket, paneleket, mikrovezérlőket a hallgatók megkapják a tájékoztató előadáson.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  Részvétel a méréseket előkészítő előadásokon.
  Az mérések jegyzőkönyveinek leadása (és azok elfogadása)
  b. A vizsgaidőszakban: -
  c. Elővizsga: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett a feladat késedelmesen beadható.
  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációs lehetőségek a félév során folyamatosan, a hallgatóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tantárgyhoz elkészített aktuális segédanyagok letölthetők a Karlsruhe Institute of Technology honlapjáról.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra14
  Félévközi készülés előadásokra 0
  Félévközi készülés gyakorlatokra
   0
  Félévközi készülés laborra
   0
  Felkészülés zárthelyire 0
  Házi feladat elkészítése 16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés 0
  Összesen 30
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kollár Zsoltegyetemi docensHVT
  Csuka BarnaPhD hallgató
  HVT