Workshop 1.

A tantárgy angol neve: Workshop 1.

Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, német nyelvű BSc képzés
Szakmai alaptantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVAA01 1 0/0/1/f 1 1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kollár Zsolt,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Kollár Zsoltegyetemi docensHVT
Csuka BarnaPhD hallgató
HVT
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
A tantárgyat a német nyelvű villamosmérnök képzés hallgatói vehetik fel.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alapvető villamosmérnöki szemlélettel, egy egyszerű mérési feladaton keresztül. A hallgatók a feladat megoldásához elsajátítják a dokumentációk és leírások értelmezését, valamint az irodalomkutatás kezdeti módszertanát. A vezetett mérés összeállításán túl, a mérések elvégzésének és dokumentálásának lépéseit is megtanulják. Elsődleges cél a szakmai motiváció megalapozása és a későbbi, összetettebb és mélyebb mérésekre való ráhangolódás.

A mérés a Karlsruhe Institute of Technology (KIT) oktatásával szinkronban (Workshop – Kurs 1) kerül elvégzésre. A hallgatók a német kurzushoz hasonló mérési környezetben (mikrokontrolleres kit, univerzális kapcsolásépítő panel, alkatrészek) segítségével végzik a pontosan körülírt feladatot. A feladat kiadása a 10. oktatási héten esedékes, az otthon elvégzett mérés jegyzőkönyvét a szorgalmi időszak végéig kell beadni.

Magát a mérést lépésről-lépésre vezető útmutatók segítségével tudják a hallgatók végrehajtani. A hallgatók feladata egyszerűbb kapcsolások összeállítása, programok futtatása és a kapott mérési eredmények értelmezése, feldolgozása és kiértékelése. A mérés elvégzéséhez kész összeállításokat és előre megírt mikrokontrolleres programokat használnak.
8. A tantárgy részletes tematikája 10-14. hét:
Mérés: Napelem energiatermelésének mérése mikrokontroller és a hozzá tartozó előre összeállított segédáramkörök segítségével. Energiatárolás vizsgálata kondenzátor feltöltésével. Adatok rögzítése, log fájlok készítése és az adatok kiértékelése MATLAB program segítségével.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy keretein belül a hallgatóknak egy mérést kell önállóan összerakni, elvégezni és dokumentálni. A mérés előtt egy áttekintő előadás keretén belül a hallgatók tájékoztatást kapnak az elvégzendő munkáról és annak menetéről. A mérésekhez elvégzéséhez szükséges alkatrészeket, paneleket, mikrovezérlő kitet, programokat a hallgatók a tájékoztató előadáson kapják meg. A tájékoztató előadás után 2 alkalommal van lehetőség konzultációra. A mérést demonstrátorok kísérik figyelemmel, a hallgatók kérdésekkel fordulhatnak hozzájuk, továbbá a KIT tantárgyához tartózó honlapon/fórumon is kérhetnek segítséget.
10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
Részvétel a mérést előkészítő előadáson.
Az mérés jegyzőkönyvének leadása (és annak elfogadása)
b. A vizsgaidőszakban: -
c. Elővizsga: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett a feladat késedelmesen beadható.
12. Konzultációs lehetőségek Konzultációs lehetőségek a félév során folyamatosan, a hallgatóval egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tantárgyhoz elkészített aktuális segédanyagok letölthetők a Karlsruhe Institute of Technology honlapjáról illetve a tantárgy honlapjáról.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra14
Félévközi készülés előadásokra 0
Félévközi készülés gyakorlatokra
 0
Félévközi készülés laborra
 0
Felkészülés zárthelyire 0
Házi feladat elkészítése 16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés 0
Összesen 30
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Kollár Zsoltegyetemi docensHVT
Csuka BarnaPhD hallgató
HVT