Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Workshop 1.

  A tantárgy angol neve: Workshop 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, német nyelvű BSc képzés
  Szakmai alaptantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAA01 1 0/0/1/f 1 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kollár Zsolt,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kollár Zsoltegyetemi docensHVT
  Csuka BarnaPhD hallgató
  HVT
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tantárgyat a német nyelvű villamosmérnök képzés hallgatói vehetik fel.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alapvető villamosmérnöki szemlélettel, egy egyszerű mérési feladaton keresztül. A hallgatók a feladat megoldásához elsajátítják a dokumentációk és leírások értelmezését, valamint az irodalomkutatás kezdeti módszertanát. A vezetett mérés összeállításán túl, a mérések elvégzésének és dokumentálásának lépéseit is megtanulják. Elsődleges cél a szakmai motiváció megalapozása és a későbbi, összetettebb és mélyebb mérésekre való ráhangolódás.

  A mérés a Karlsruhe Institute of Technology (KIT) oktatásával szinkronban (Workshop – Kurs 1) kerül elvégzésre. A hallgatók a német kurzushoz hasonló mérési környezetben (mikrokontrolleres kit, univerzális kapcsolásépítő panel, alkatrészek) segítségével végzik a pontosan körülírt feladatot. A feladat kiadása a 10. oktatási héten esedékes, az otthon elvégzett mérés jegyzőkönyvét a szorgalmi időszak végéig kell beadni.

  Magát a mérést lépésről-lépésre vezető útmutatók segítségével tudják a hallgatók végrehajtani. A hallgatók feladata egyszerűbb kapcsolások összeállítása, programok futtatása és a kapott mérési eredmények értelmezése, feldolgozása és kiértékelése. A mérés elvégzéséhez kész összeállításokat és előre megírt mikrokontrolleres programokat használnak.
  8. A tantárgy részletes tematikája 10-14. hét:
  Mérés: Napelem energiatermelésének mérése mikrokontroller és a hozzá tartozó előre összeállított segédáramkörök segítségével. Energiatárolás vizsgálata kondenzátor feltöltésével. Adatok rögzítése, log fájlok készítése és az adatok kiértékelése MATLAB program segítségével.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy keretein belül a hallgatóknak egy mérést kell önállóan összerakni, elvégezni és dokumentálni. A mérés előtt egy áttekintő előadás keretén belül a hallgatók tájékoztatást kapnak az elvégzendő munkáról és annak menetéről. A mérésekhez elvégzéséhez szükséges alkatrészeket, paneleket, mikrovezérlő kitet, programokat a hallgatók a tájékoztató előadáson kapják meg. A tájékoztató előadás után 2 alkalommal van lehetőség konzultációra. A mérést demonstrátorok kísérik figyelemmel, a hallgatók kérdésekkel fordulhatnak hozzájuk, továbbá a KIT tantárgyához tartózó honlapon/fórumon is kérhetnek segítséget.
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  Részvétel a mérést előkészítő előadáson.
  Az mérés jegyzőkönyvének leadása (és annak elfogadása)
  b. A vizsgaidőszakban: -
  c. Elővizsga: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett a feladat késedelmesen beadható.
  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációs lehetőségek a félév során folyamatosan, a hallgatóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tantárgyhoz elkészített aktuális segédanyagok letölthetők a Karlsruhe Institute of Technology honlapjáról illetve a tantárgy honlapjáról.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra14
  Félévközi készülés előadásokra 0
  Félévközi készülés gyakorlatokra
   0
  Félévközi készülés laborra
   0
  Felkészülés zárthelyire 0
  Házi feladat elkészítése 16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés 0
  Összesen 30
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kollár Zsoltegyetemi docensHVT
  Csuka BarnaPhD hallgató
  HVT