Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. február 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki alapszak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVA346 6 3/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Gerhátné Udvary Eszter

egyetemi tanársegéd

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Nagyfrekvenciás rendszerek technikája

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVIfrekv", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A cél a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése valós mérnöki feladatok megoldása során, továbbá szakmai felkészülés a szakdolgozat elkésítésére.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tanszék által felajánlott témáknak megfelelően, elsősorban az alábbi témakörökben:

  • Vezeték nélküli és vezetett (optikai, tápvonalas) összeköttetések, ezekből felépülő rendszerek analízise, méretezése, tervezése.
  • Nagyfrekvenciás, optikai és űrtechnológiai áramkörök, eszközök tervezése, technológiája és mérése.
  • Mobil rádiós technológiák.
  • Rendszerek, berendezések EMC szempontú tervezése és EMC mérések kivitelezése.
  • Műsorszóró rádiórendszerek.
  • Elektromágneses térelméleti modellezés, szimuláció. Végeselem, véges differencia módszer alkalmazása.
  • Korszerű tápellátó rendszerek.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az aktuális témát felajánló oktató által biztosított helyen és eszközökön a kiírt témának megfelelő tevékenység ellátása.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A tantárgy aláírással és félévközi gyakorlati jeggyel zárul

Az aláírás megszerzéséhez szükséges kötelező követelmény egy legalább 15-20 oldalas írásos beszámoló

készítése a félév során végzett munkáról valamint a tanszéki felelős oktató által meghirdetett időpontban és beosztással egy szóbeli beszámoló megtartása. Az aláírást a beszámoló benyújtása és megtartása alapján a tanszéki felelős adja meg.

 

b. A vizsgaidőszakban:

A gyakorlati jegyet a félév során végzett munka alapján a témavezető oktató ajánlása alapján a tanszéki felelős oktató állapítja meg. A félév csak a gyakorlati jegy és az aláírás együttes megszerzésével érvényes.

c. Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek -
12. Konzultációs lehetőségek Témavezetőknél
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom -
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra70
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés20
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HVT