Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. február 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVA346 6 3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Udvary Eszter

  egyetemi tanársegéd

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Nagyfrekvenciás rendszerek technikája

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIfrekv", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A cél a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése valós mérnöki feladatok megoldása során, továbbá szakmai felkészülés a szakdolgozat elkésítésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tanszék által felajánlott témáknak megfelelően, elsősorban az alábbi témakörökben:

  • Vezeték nélküli és vezetett (optikai, tápvonalas) összeköttetések, ezekből felépülő rendszerek analízise, méretezése, tervezése.
  • Nagyfrekvenciás, optikai és űrtechnológiai áramkörök, eszközök tervezése, technológiája és mérése.
  • Mobil rádiós technológiák.
  • Rendszerek, berendezések EMC szempontú tervezése és EMC mérések kivitelezése.
  • Műsorszóró rádiórendszerek.
  • Elektromágneses térelméleti modellezés, szimuláció. Végeselem, véges differencia módszer alkalmazása.
  • Korszerű tápellátó rendszerek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az aktuális témát felajánló oktató által biztosított helyen és eszközökön a kiírt témának megfelelő tevékenység ellátása.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tantárgy aláírással és félévközi gyakorlati jeggyel zárul

  Az aláírás megszerzéséhez szükséges kötelező követelmény egy legalább 15-20 oldalas írásos beszámoló

  készítése a félév során végzett munkáról valamint a tanszéki felelős oktató által meghirdetett időpontban és beosztással egy szóbeli beszámoló megtartása. Az aláírást a beszámoló benyújtása és megtartása alapján a tanszéki felelős adja meg.

   

  b. A vizsgaidőszakban:

  A gyakorlati jegyet a félév során végzett munka alapján a témavezető oktató ajánlása alapján a tanszéki felelős oktató állapítja meg. A félév csak a gyakorlati jegy és az aláírás együttes megszerzésével érvényes.

  c. Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek -
  12. Konzultációs lehetőségek Témavezetőknél
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom -
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra70
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT