Nagyfrekvenciás rendszerek

A tantárgy angol neve: High Frequency System Techniques

Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki alapszakInfokommunikációs rendszerek szakirányNagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat 
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVA342 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HVT

Dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

HVT

Dr. Kazy Károly                                   címzetes egyetemi docens   Bonn Magyarország Kft.

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses terek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AVImédia", _) VAGY
Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AVIfrekv", _)
VAGY Training.code=("5NAA7"))

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVAC04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVAC04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Az érvényben lévő „Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat”-ban foglaltak szerint.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok rendszer-elvű tárgyalását tűzi ki célként. Főbb tárgyalt hálózatok: földi mobil rendszerek hozzáférési hálózat rádiós elemei, műholdas távközlő rendszerek - műholdas távközlő rendszerek fedélzeti rendszere és földi állomása, kábeltelevízió hálózatok elemei - a fejállomás és az elosztóhálózat funkciói és felépítése. A hallgatók a tárgy keretében készség szintű ismereteket szereznek a vezetékes és vezeték nélküli rendszerek, mikrohullámú áramkörök és nagysebességű digitális áramkörök méretezése, tervezése és alkalmazása területén. A tárgy hallgatói képesek lesznek rádióhálózatok üzemi frekvenciáinak, antennáinak kiválasztására és a rádiószakasz fő paramétereinek meghatározására.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok általános áttekintése.
 • Vezetékes hálózatok
  • Tápvonalak, optikai hullámvezetők
  • Optikai hálózatok elemei – optikai szálak, optikai adók és vevők felépítése. Speciálisan nagysebességű opto-elektronikai realizációk jellemzői.
 • Vezetéknélküli átviteli közegek
  • A rádiócsatorna rendszerszintű leírása
  • Antennák, tápvonalak
  • Speciális rádiócsatornák
   • Föld-műhold rádiócsatorna
   • Földi mikrohullámú összeköttetések
   • A mobil rádiócsatorna
 • Rendszerek és tervezésük
  • Elektronikai rendszerek zajleírása
  • Összeköttetések jel-, és zajmérlege
  • Analóg és digitális átviteli rendszerek jellemzése
  • Moduláció, demoduláció
 • Nagyfrekvenciás passzív rendszerelemek: tápvonalak, szűrők (elosztott paraméterű realizáció).
 • Nagyfrekvenciás aktív rendszerelemek: Kiszajú erősítők, integrált áramköri szűrők, mikrohullámú keverők, oszcillátorok, teljesítmény-erősítők stb. működése, tervezésének és realizálásának alapjai.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga előadásokon és gyakorlatokon kerül ismertetésre. Az előadások és a gyakorlatok az anyag ütemében váltogatják egymást, a gyakorlatokon példák és esettanulmányok formájában kerül elmélyítésre az előadásokon elhangzott elméleti tananyag.
10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: 1 (nagy) ZHb.       A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk;c.       Elővizsga: megállapodás szerint.Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyinek vagy pótlásának legalább elégséges (2) szintű teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom            

            Kása István: Mikrohullámú integrált áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, 1978

            Nagy Lajos: Antennák és hullámterjedés, jegyzet (www.mht.bme.hu/~nagy/ah.htm),

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés24
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HVT

Dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

HVT

Dr. Kazi Károlycímzetes egyetemi docensBonn Magyarország Kft