Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás rendszerek

  A tantárgy angol neve: High Frequency System Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

  Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki alapszakInfokommunikációs rendszerek szakirányNagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat 
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVA342 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HVT

  Dr. Kazy Károly                                   címzetes egyetemi docens   Bonn Magyarország Kft.

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses terek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVImédia", _) VAGY
  Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AVIfrekv", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7"))

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVAC04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVAC04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben lévő „Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat”-ban foglaltak szerint.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok rendszer-elvű tárgyalását tűzi ki célként. Főbb tárgyalt hálózatok: földi mobil rendszerek hozzáférési hálózat rádiós elemei, műholdas távközlő rendszerek - műholdas távközlő rendszerek fedélzeti rendszere és földi állomása, kábeltelevízió hálózatok elemei - a fejállomás és az elosztóhálózat funkciói és felépítése. A hallgatók a tárgy keretében készség szintű ismereteket szereznek a vezetékes és vezeték nélküli rendszerek, mikrohullámú áramkörök és nagysebességű digitális áramkörök méretezése, tervezése és alkalmazása területén. A tárgy hallgatói képesek lesznek rádióhálózatok üzemi frekvenciáinak, antennáinak kiválasztására és a rádiószakasz fő paramétereinek meghatározására.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok általános áttekintése.
  • Vezetékes hálózatok
   • Tápvonalak, optikai hullámvezetők
   • Optikai hálózatok elemei – optikai szálak, optikai adók és vevők felépítése. Speciálisan nagysebességű opto-elektronikai realizációk jellemzői.
  • Vezetéknélküli átviteli közegek
   • A rádiócsatorna rendszerszintű leírása
   • Antennák, tápvonalak
   • Speciális rádiócsatornák
    • Föld-műhold rádiócsatorna
    • Földi mikrohullámú összeköttetések
    • A mobil rádiócsatorna
  • Rendszerek és tervezésük
   • Elektronikai rendszerek zajleírása
   • Összeköttetések jel-, és zajmérlege
   • Analóg és digitális átviteli rendszerek jellemzése
   • Moduláció, demoduláció
  • Nagyfrekvenciás passzív rendszerelemek: tápvonalak, szűrők (elosztott paraméterű realizáció).
  • Nagyfrekvenciás aktív rendszerelemek: Kiszajú erősítők, integrált áramköri szűrők, mikrohullámú keverők, oszcillátorok, teljesítmény-erősítők stb. működése, tervezésének és realizálásának alapjai.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga előadásokon és gyakorlatokon kerül ismertetésre. Az előadások és a gyakorlatok az anyag ütemében váltogatják egymást, a gyakorlatokon példák és esettanulmányok formájában kerül elmélyítésre az előadásokon elhangzott elméleti tananyag.
  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: 1 (nagy) ZHb.       A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk;c.       Elővizsga: megállapodás szerint.Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyinek vagy pótlásának legalább elégséges (2) szintű teljesítése.

  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom            

              Kása István: Mikrohullámú integrált áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, 1978

              Nagy Lajos: Antennák és hullámterjedés, jegyzet (www.mht.bme.hu/~nagy/ah.htm),

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HVT

  Dr. Kazi Károlycímzetes egyetemi docensBonn Magyarország Kft