Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver rádió technológia

  A tantárgy angol neve: Software Radio Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Fizikai módszerek a távközlésben mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV5022 9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hálózatok és rendszerek

  Digitális technika

  Elektronika

  Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező: Híradástechnika, Elektronika II, Elektronika III

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az egyre bővülő számú és gyors ütemben fejlődő mobil és vezeték nélküli rádiórendszerek infrastruktúrájának és terminál eszközeinek gazdaságos megvalósítása felveti a könnyen átkonfigurálható, több szabványt is támogató eszközök létrehozásának problémáját.

  A változtatható rádió berendezések megvalósítása az úgynevezett ’software defined radio’ koncepció alapján történik. Ebben a ténylegesen rádiófrekvenciás részegységek (RF oszcillátorok, erősítők, le- és felkeverők, a legnagyobb sávszélességre méretezett szűrők) száma minimális, és minden jelfeldolgozási műveletet (szűrést, kiegyenlítést, modulálást, demodulálást) digitális jelfeldolgozással, ennek szoftvere útján valósítanak meg. A középfrekvenciás és alapsávi jelfeldolgozás mellett a még megmaradt nagyfrekvenciás rész programozhatósága és szoftver úton történő távvezérelhetősége nagyban hozzájárul a teljes rekonfigurálhatóság eléréséhez. A rádiófrekvenciás részek programozhatóságán túlmenően a jelek vételét és kisugárzását végző antennarendszer programozása, vezérlése is lehetséges.

  A tantárgy célkitűzése olyan gyakorlatban is használható ismereteket nyújtani amelyek alkalmassá teszik mérnökeinket az ilyen elven működő rendszerek és berendezés alapvető jellemzőinek és korlátaiknak felismerésére, rendszerek konfigurálására, tesztelésére és mérésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Témakörök:

  A szoftver rádió koncepció bemutatása

  A szoftver rádió technológia szükségessége

  A szoftver rádió definíciója, implementálási szintjei

  A szoftver rádió jellemzői és előnyei

  Hagyományos rádiókészülék felépítése

  Fő blokkok és azok funkciói, jellemzői

  Vivő generátor, modulátor, erősítő, keverő, demodulátor

  Jelfelfdolgozó egységek vivőszinkronizálás és órajelszinkronizálás

  Rádiókészülék megvalósítási kérdések

  Rádió előfokozat célja és felépítése

  Dinamika tartomány fogalma

  Rádió előfokozat topológiák

  Programozható rádió előfokozatok

  A legfontosabb blokkok jellemzői

  Mintavételezés, AD és DA konverzió

  Az ideális konverterek paraméterei

  Mintavételezés és matematikai leírása

  Nyquist zónák

  Mintavétel és átlapolódás

  Sáváteresztő mintavételezés

  Kvantálás és kvantálási zaj

  Gyakorlati megvalósítási paraméterek

  Linearitási hibák

  Dinamika tartomány

  Harmonikus torzítás

  Zavarjel mentes dinamika tartomáy

  Időzítési kérdések

  Analóg sávszélesség

  Konverter paraméterek javítása

  Dithering

  Erősítés szabályozás

  Elterjedt ADC és DAC architektúrák

  Digitális hardver platform

  DSP processzorok

  DSP architektúrák

  Számábrázolás

  Címzés

  FPGA

  SRAM alapú FPGA cella

  DSP funkciók realizációja

  FPGA architektúrák

  ASIC

  Tipikus funkcionális elemek

  Választás az egyes platform elemek között

  Többsebességű digitális jelfeldolgozás

  Mintavételi sebesség konverzios alapok

  Decimálás

  Interpoláció

  Sáváteresztő szűrők digitális megvalósítása

  Polifázisú szűrők

  Digitális szűrő bankok

  Modulált jelek digitális kezelése

  Analóg és direkt digitális előállítás összehasonlítása

  Direkt digitális jelszintézis

  Zavarjelek analízise

  Sáváteresztő jelgenerálás

  PSK-QAM-CPM modulált jelek digitális előállítása

  Demodulációs és szinkronizáló algoritmusok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: aláírás feltétele: két NZH, min. elégséges jegy mindkettőre

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH-k pótlása a vizsgaidőszak első három hetében, különeljárási díj fizetése kötelező.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az időpontok a félév elején kihirdetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az aktuális óravázlat és segédletek letölthetők a tanszéki adatbázisról.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HVT