Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műholdas rendszerek és távérzékelés

  A tantárgy angol neve: Satellite Systems and Remote Sensing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szélessávú és média-kommunikáció szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV4150   4/0/0/v 5  
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HVT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HVT

  dr. Gödör Éva

  egyetemi adjunktus

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Determinisztikus és véletlen jelek leírása.

  Valószínűségszámítás, rádiócsatorna, moduláció, demoduláció, kódolás, zaj.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Hírközléselmélet, Antennák és hullámterjedés, Szélessávú fix és mobil kommunikáció tantárgyak

  7. A tantárgy célkitűzése

  Elsősorban rendszer szintű ismeretek adása, melyek megalapozzák a hírközlő hálózatokban alkalmazott műholdas összeköttetések és rendszerek tervezését, üzemeltetését és alkalmazását

  A tantárgy bevezet a rádióhullámokkal megvalósítható képalkotás és mérés elméletébe. Rendszerezett elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a rádió mérőrendszerek témakörben. Bemutatja a mikrohullámú képek főbb felhasználási területeit (környezetvédelem, geológia, árvízvédelem, mezőgazdaság, régészet, stb.)

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Műholdas rendszerek

  Bevezetés: a konvergenciák hatása a távközlésre

  Az elektromágneses spektrum.

  Szabványosítás és egységesítés

  Állandóhelyű és mobil műholdas összeköttetések.

  -          Felépítés

  -          Rendszerjellemzők: frekvenciasáv, polarizáció, moduláció, hozzáférés, EIRP, G/T

  -          Fedélzeti rendszerek

  -          Földi állomások

  -          Üzleti távközlés: VSAT hálózat

  -          Példák: INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT, GLOBALSTAR, IRIDIUM, TELEDESIC, THURAYA

  Horizonton túli egyéb hírközlő rendszerek:

  -          troposzférikus szórás

  -          meteorburst

  -          HAP (High-Altitude Aeronautical Platform)

   

  Távérzékelés

        Képalkotás

  ·       Képalkotási elvek hullámok (akusztikus, rádió, fény, stb.) segítségével.

  ·       Két és háromdimenziós képalkotási elvek

  ·       Optikai és mikrohullámú hologram

   

  Mikrohullámú képalkotás

  ·       A mikrohullámú képalkotás célja, a mikrohullámú kép minősége

  ·       Mikrohullámú képalkotás kapcsolata a mikrohullámú távérzékeléssel, valamint a rádiólokációval

   

        Mikrohullámú képalkotás mint mérés

  ·       Mérés elve, a mérőrendszer csoportosítása feladat, alkalmazási terület, telepítés, frekvencia, mérendő objektum típusa, stb. szerint.

  ·       A mérendő objektumról reflektálódott rádióhullámmal közvetlenül mérhető mennyiségek (radiális távolság, radiális sebesség, térbeli irány, céltárgy mérete, alakja, stb.)

  ·       A mérés szabadtéri hatótávolsága, céltárgy hatásos keresztmetszete.

  ·       A detekció (statisztikus döntéselmélet), likelihood hányados, optimális detektor, céltárgyparaméterek mérése (statisztikus becsléselmélet), illesztett szűrő.

  ·       Bizonytalansági függvény bevezetése, értelmezése és szerepe

  ·       Klasszikus modulációs módok és a hozzájuk tartozó bizonytalansági függvények.

  ·       Kereső radar alapegyenlete ideális esetben.

  ·       Képalkotó rendszerek tipikus antennái, kapcsolat a fedési diagrammal. Légkör, föld görbültség, reflexiós hely hatása. Fázisvezérelt antennarács.

  ·       Impulzuskompressziós adó módulációs eljárások és a megfelelő illesztett szűrők (Barker, csipogó, stb.)

  ·       Speciális hardware követelmények.

   

  Hatótávolság, ill. mérési pontosság termikus zajtól eltérő esetben

  ·       Felületi ill. térbeli passzív zavarban, rögzített helyű, ill. a céltárggyal együttes aktív zavarban. ECM és ECCM módszerek. MTI, MTD.

   

        Rádió és radar asztronómia

  ·       Célja és módszerei. Érzékenység.

  ·       Radiométer módszerek. (Dicke, stb.)

  ·       Antenna típusok (rádióteleszkóp ill. interferométer: LBI ill. VLBI rendszerek), antenna ekvivalens zajhőmérsékletének analízise.

   

        Mikrohullámú távérzékelés

  ·       Passzív távérzékelés: radiométer.

  ·       Aktív távérzékelés: szóródásmérő, SLAR, SAR, ISAR, rádió altiméter.

  ·       Távérzékelés talajközeli, repülőgépes, műholdas hordozókon elhelyezett rendszerekkel.

   

        Egyéb alkalmazások

  ·       Rádió navigáció: GPS

  ·       Polgári repülés navigációs eszközei

  ·       Meteorológia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, illusztratív példák megoldása, szakmai látogatások, laboratóriumi demonstrációk.

  10. Követelmények

  a.          A szorgalmi időszakban: 2 db NZH 5. és 13. héten         
  Aláírás feltétele: mindkét NZH legalább elégséges teljesítése

  b.         A vizsgaidőszakban:            
  -  vizsgajegy megajánlása a  2 db NZH alapján.

               -  más esetben: az aláírás megszerzése után írásbeli vizsga, 3 alkalommal.

  c.               Elővizsga:  nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  NZH pótlás: 14. héten, ill. vizsgaidőszak a 3. hét végéig ismételt vizsga jelleggel.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előre egyeztetett időben.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -          Ulaby F.T. Microwave Remote Sensing: Active and Passive, Vol.I. II. III., Artech House 1981, 1982, 1986.

  -          M. Skolnik: Radar Handbook, McGraw-Hill, 1990.

  -          Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek, Műszaki Kiadó, No.55032, 1998

  -          G. D. Gordon, W. L. Morgan: Principles of Communication Satellites, Wiley, 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HVT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HVT

  dr. Gödör Éva

  egyetemi adjunktus

  HVT