Szélessávú fix és mobil kommunikáció

A tantárgy angol neve: Wideband Ground-Based and Mobile Communications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szélessávú és média-kommunikáció szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHV4145 7. 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Bitó János

egyetemi docens

HVT

Dr. Frigyes István

egyetemi tanár

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Híradástechnika, Informatika, Antennák és hullámterjedés

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

VIMH3038 Főszak labor

7. A tantárgy célkitűzése

A digitális hírközlés alapjainak, a rádió- és optikai hírközlés specialitásának olyan mélységű megismerése, ami képessé tesz ilyen rendszerek specifikálására, értékelésére, tervezési feladatok megoldására.

A félév végére a hallgatók birtokába jutnak azon ismereteknek, melyekkel képesek lesznek a jövő szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek alapvető – fizikai rétegbeli – tulajdonságainak felmérésére.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy – néhány órás bevezetés után, melynek tárgya a Hírközléselmélet tárgyban tanultak felelevenítése valamint a különböző alkalmazási területek vázlatos ismertetése – négy témakör viszonylag részletes tárgyalását tartalmazza.

Az első a digitális hírközlés néhány speciális kérdésével foglalkozik, így kódolt modulációs rendszerekkel, kiterjesztett spektrumú rendszerekkel (konstans és változó sebességű szolgáltatások esetére is), a többszörös hozzáférésű rendszerekkel (CDMA, FDMA, TDMA, SDMA), többfelhasználós vételi eljárásokkal.

A második rész az átviteli közegek tulajdonságait ismerteti, áttekintve az optikai átviteli közeg, a földi mikrohullámú közeg, a mobil valamint a fix telepítésű rádiócsatorna tulajdonságait (pl. WSSUS).

A harmadik rész speciális rendszereket, berendezéseket ismertet, így az optikai rendszereket, beleértve a WDM rendszereket, az SDH mikrohullámú rendszereket, a szélessávú, fix telepítésű, vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) hálózatokat, a harmadik és negyedik generációs mobil hálózatokat (3G, 4G), különös hangsúlyt fektetve a szélessávú többszörös hozzáférési módokra (pl. WCDMA).

A negyedik rész áttekintést ad a szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek szimulációs vizsgálati módszereiről, ide értve ezen rendszerek sztochasztikus elemeinek modellezési és szimulációs eljárásait, a rendszer jeleinek idő- és frekvenciatartománybeli vizsgálatát, az alapsávi rendszerábrázolást, adott sztochasztikus jellemzőkkel rendelkező valós és komplex jelek előállítását, a rendszerjellemzők szimulációs becslését.

A félév végére a hallgatók birtokába jutnak azon ismereteknek, melyekkel képesek lesznek a jövő szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek alapvető – fizikai rétegbeli – tulajdonságainak felmérésére.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

Előadás tartása – néhány gyakorlati óra.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- 4-6 kiszárthelyi

- vizsgára bocsátás (azaz az aláírás) feltétele: a megszerezhető pontok (zárthelyinként 2) legalább felének megszerzése. Utólag nem pótolható.

b. A vizsgaidőszakban:

- A vizsga irásbeli

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

-

12. Konzultációs lehetőségek

Megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

- www.hte.hu/onlinekonyv, főszerkesztő Lajtha György

- Frigyes I.: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi kiadó, 1998.

- Győrfi L., Vajda I., Győri S.: Információ- és kódelmélet, Typolex Kiadó, 2003

- Proakis, Salehi: Communications System Engineering, Prentice Hall Second Edition, 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

..

-

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Bitó János

egyetemi docens

HVT

Dr. Frigyes István

egyetemi tanár

HVT