Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szélessávú fix és mobil kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Wideband Ground-Based and Mobile Communications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szélessávú és média-kommunikáció szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV4145 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, Informatika, Antennák és hullámterjedés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  VIMH3038 Főszak labor

  7. A tantárgy célkitűzése

  A digitális hírközlés alapjainak, a rádió- és optikai hírközlés specialitásának olyan mélységű megismerése, ami képessé tesz ilyen rendszerek specifikálására, értékelésére, tervezési feladatok megoldására.

  A félév végére a hallgatók birtokába jutnak azon ismereteknek, melyekkel képesek lesznek a jövő szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek alapvető – fizikai rétegbeli – tulajdonságainak felmérésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy – néhány órás bevezetés után, melynek tárgya a Hírközléselmélet tárgyban tanultak felelevenítése valamint a különböző alkalmazási területek vázlatos ismertetése – négy témakör viszonylag részletes tárgyalását tartalmazza.

  Az első a digitális hírközlés néhány speciális kérdésével foglalkozik, így kódolt modulációs rendszerekkel, kiterjesztett spektrumú rendszerekkel (konstans és változó sebességű szolgáltatások esetére is), a többszörös hozzáférésű rendszerekkel (CDMA, FDMA, TDMA, SDMA), többfelhasználós vételi eljárásokkal.

  A második rész az átviteli közegek tulajdonságait ismerteti, áttekintve az optikai átviteli közeg, a földi mikrohullámú közeg, a mobil valamint a fix telepítésű rádiócsatorna tulajdonságait (pl. WSSUS).

  A harmadik rész speciális rendszereket, berendezéseket ismertet, így az optikai rendszereket, beleértve a WDM rendszereket, az SDH mikrohullámú rendszereket, a szélessávú, fix telepítésű, vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) hálózatokat, a harmadik és negyedik generációs mobil hálózatokat (3G, 4G), különös hangsúlyt fektetve a szélessávú többszörös hozzáférési módokra (pl. WCDMA).

  A negyedik rész áttekintést ad a szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek szimulációs vizsgálati módszereiről, ide értve ezen rendszerek sztochasztikus elemeinek modellezési és szimulációs eljárásait, a rendszer jeleinek idő- és frekvenciatartománybeli vizsgálatát, az alapsávi rendszerábrázolást, adott sztochasztikus jellemzőkkel rendelkező valós és komplex jelek előállítását, a rendszerjellemzők szimulációs becslését.

  A félév végére a hallgatók birtokába jutnak azon ismereteknek, melyekkel képesek lesznek a jövő szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek alapvető – fizikai rétegbeli – tulajdonságainak felmérésére.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadás tartása – néhány gyakorlati óra.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 4-6 kiszárthelyi

  - vizsgára bocsátás (azaz az aláírás) feltétele: a megszerezhető pontok (zárthelyinként 2) legalább felének megszerzése. Utólag nem pótolható.

  b. A vizsgaidőszakban:

  - A vizsga irásbeli

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - www.hte.hu/onlinekonyv, főszerkesztő Lajtha György

  - Frigyes I.: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi kiadó, 1998.

  - Győrfi L., Vajda I., Győri S.: Információ- és kódelmélet, Typolex Kiadó, 2003

  - Proakis, Salehi: Communications System Engineering, Prentice Hall Second Edition, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  HVT