Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Új modulációs, kódolási és rendszertechnikai módszerek

  A tantárgy angol neve: New Modulation, Coding and Systems Methods

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Fizikai módszerek a távközlésben mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV4121 8. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, Informatika, Antennák és hullámterjedés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Antennák és hullámterjedés II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A digitális hírközlés alapjainak átismétlése után a tárgy keretében a hallgatók a jövőbe mutató rendszerteknikai módszereknek, a rádió- és optikai hírközlés specialitásának olyan mélységű ismeretére tesznek szert, ami képessé tesz ilyen rendszerek specifikálására, értékelésére, tervezési feladatok megoldására.

  A félév végére a hallgatók birtokába jutnak azon ismereteknek, melyekkel képesek lesznek a jövő szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek alapvető – fizikai rétegbeli – tulajdonságainak felmérésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy – néhány órás bevezetés után, melynek tárgya a Híradástechnika, Hírközléselmélet és Antennák és hullámterjedés tárgyakban tanultak felelevenítése valamint a különböző alkalmazási területek vázlatos ismertetése – négy témakör viszonylag részletes tárgyalását tartalmazza.

  Témakörök:

  Ismétlés: információelméleti alapok; (SISO) csatorna kapacitása

  1. Tér-idő kódolás - MIMO csatornák

  MIMO csatornák kapacitása, gaussi, fadinges eset

  Sok-antennás összeköttetések, tér-diverziti rendszerek, diverziti nyereség és javulási tényező

  Tér-idő kódolás, trellis- és blokk kódok; kódolási nyereség, diverziti nyereség, optimális kódok

  1. Optikai kódosztás

  Előzetes: Spektrum-kiterjesztés és kódosztás vezetéknélküli összeköttetésekben

  Spektrumkiterjesztés optikai helyi adathálózatokban (LAN); az optikai és az RF átvitel különbségei; az optikai sávban alkalmazható spektrumkiterjesztő kódok; kódosztású optikai LANok

  Spektrumkiterjesztés nagytávolságú optikai hálózatokban; két- és háromdimenziós kódok

  1. Ultra-szélessávú átvitel (UWB)

  Előzetes: személyes adathálózatok (PAN)

  Az UWB átvitel - impulzus rádió

  UWB rendszerek (gyakorlati) kapacitása

  Kódolás, többszörös hozzáférés UWB hálózatokban

  4. Adaptív moduláció és kódolás

  Spektrális hatékonyság a digitális rádióátvitelben

  Adaptiv moduláció, QAM alkalmazás

  Adaptív kódoló eljárások (adaptív trellis kódolás)

  A spektrális hatékonyság optimalizálása: egyidejű adaptív kódolás és moduláció

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadás tartása – néhány gyakorlati óra.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 4-6 kiszárthelyi

  - vizsgára bocsátás (azaz az aláírás) feltétele: a megszerezhető pontok (zárthelyinként 2) legalább felének megszerzése. Utólag nem pótolható.

  b. A vizsgaidőszakban:

  - A vizsga irásbeli

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - www.hte.hu/onlinekonyv, főszerkesztő Lajtha György

  - Frigyes I.: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi kiadó, 1998.

  - Győrfi L., Vajda I., Győri S.: Információ- és kódelmélet, Typolex Kiadó, 2003

  - Proakis, Salehi: Communications System Engineering, Prentice Hall Second Edition, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  HVT