Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrodinamika a távközlésben

  A tantárgy angol neve: Electrodynamics in Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Fizikai módszerek a távközlésben mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV4120 7 4/0/0/v 5  
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  Szélessávú Hírközlés és

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  Villamosságtan Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses terek, Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű hírátviteli módszereknél használatos antennák elméletének és analízisének ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elektromágneses térelmélet alapjai

  Maxwell egyenletek megoldása sugárzási feladattokra

  Egyszerű sugárzók

  Elektromosan rövid dipólusok

  Dualitás elve, mágneses dipólus (kisméretű keretantenna)

  A föld hatása – tükrözési módszer, monopól antenna

  Az antennatípusok rendszerezése

  Huzalantennák

  Felületi áram sugárzók

  Dielektromos antennák

  Apertura antennák – tölcsérantennák, reflektor típusú aperturák

  Antennarendszerek

  Az antennarendszerek vizsgálata

  Antennarendszerek elmélete

  Antennasor, síkbeli és térbeli antennarács – szabályos rendszerek

  Véletlenszerű antennaerendezés

  Az antennarendszerek (iránytényező) szintézise (analitikus módszerek):

  Hansen-Woodyard orrsugárzó

  Fourier transzformációs módszer

  Woodward-Lawson módszer

  Dolph-Csebisev módszer

  Az antennarendszer szintézis numerikus eljárásai:

  Iránytényező szintézis heurisztikus optimalizálással

  Genetikus algoritmus

  Szimulált lehűtés

  Antennarendszer elemeinek kölcsönös impedanciája

  Az antennarendszer táplálásának gyakorlati kérdései

  Teljesítmény szétosztó hálózatok

  Fázistolók

  Mikrosztrip antenna és frekvenciaszelektív felület.

  Huzalantennák vizsgálata

  A Pocklington integrálegyenlet

  Súlyozott maradék és momentum módszer

  Yagi antennák

  Többsávú antennák koncentrált elemek beépítésével

  Számítástechnikai kérdések

  Töplitz mátrix, blokk Töplitz mátrix

  A lineáris operátor egyenlet direkt megoldása iterációs módszerrel

  A megoldás Fourier transzformált tartományban

  Dipólokból felépített N kapus szerkezet – Log-periódikus antennák

  Tervező programok – FEKO

  Szélessávú és ultra szélessávú antennák

  Az antennák frekvenciatartománybeli ill. időtartománybeli jellemzése

  Diszperzió

  Friis formula kiterjesztése

  UWB antennák: fáziskarakterisztika, illesztett szűrő minimális S/N-re

  Hélix, kettőskúp, közbenső táplálású dipólok, spirálantennák, log-periódikus antennák

  Nagyfrekvenciás módszerek az antennák analízisénél és hullámterjedési problémák megoldásánál

  A diffrakció geometriai módszere – GTD

  Fizikai optika – PO

  Az él diffrakció

  Momentum módszer és GTD kombinációja

  A hullámterjedési problémák megoldásának módszerei

  Szabadtéri terjedés, sík-, henger- és gömbhullám

  A reflexió, diffrakció, refrakció leírása

  Sugárút keresési módszerek (Forward, Backward ray tracing)

  A többutas rádiócsatorna determinisztikus és valószínűségi modelljei

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  4 óra/hét előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:1 nagyzárthelyi. A legalább 2.00-ás érdemjegy az aláírás feltétele

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  Aki nem éri el a 2.00-ás zárthelyi átlagot, a vizsgaidőszak első három hetében pótzárthelyi írásával pótaláírást szerezhet

  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti egy alkalommal konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  B. Rulf and G. A. Robertshaw, Understanding antennas for radar, communications and avionics, Van Nostrand New York, 1987

  Y. Rahmat-Samii – Eric Michielssen: Electromagnetic Optimization By Genetic Algorithms. John Wiley & Sons, Inc., 1999.

  Simon R. Sounders: Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, Wiley & Sons, 1999.

  J. D. Parsons: The Mobile Radio Propagation Channel, Pentech Press Publ., London, 1992.

  C.A. Balanis: Antenna Theory : analysis and design, John Wiley, Chichester, 1997

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék