Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Korszerű távközlési eszközök áramköri modelljei

  A tantárgy angol neve: Circuit Models of Modern Telecommunications Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Fizikai módszerek a távközlésben mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV4117 7 4/0/0/v 5  
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses terek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlés korszerű és perspektívikus eszközei áramköri modelljeinek meghatározása és az ezeken alapuló tervezési módszerek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Üvegszálak hírátviteli tulajdonságai. A diszperzió és fajtái. Áramköri modellek. Iránycsatolók, modulátorok és demodulátorok.

  A nanoelektronika eszközeiben fellépő kvantumjelenségek áttekintése. Rezonáns alagút effektus. Coulomb blokád. Kvantumkút, vonal és pötty. Mesterséges atomok és molekulák.

  Természetes molekulákból álló eszközök.

  Az elektromágneses tér és az atomok kölcsönhatása.

  Nanoelektronikai eszközök, áramkörök és rendszerek. Rezonáns alagút dióda (RTD) és tranzisztor. Egy-elektron tranzisztor (SET).

  Áramkörök rezonáns alagút diódákkal és tranzisztorokkal.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 óra/hét előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 nagyzárthelyi. A legalább 2.00-ás érdemjegy az aláírás feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  Aki nem éri el a 2.00-ás zárthelyi átlagot, a vizsgaidőszak első három hetében pótzárthelyi írásával pótaláírást szerezhet.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti egy alkalommal konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Veszely Gy., Optikai hírközlő rendszerek elemei. Házi sokszorosítású jegyzet.

  Csurgay Á. – Simonyi K., Az információtechnika fizikai alapjai. Mérnöktovábbképző Intézet, 1977.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csurgay Árpád

  egyetemi tanár

  HVT

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  HVT