Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás laboratórium

  A tantárgy angol neve: High Frequency Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szélessávú és médi-kommunikáció főszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV3006   2/0/0/f 3  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.mht.bme.hu/~lenart
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  HVT

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  HT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a szakirány tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.          
  Ezt a tárgyat csak az Optikai és vezetéknélküli kommunikáció tantárgycsoport hallgatói vehetik fel.           
  A tárgy a VIHI3038 Általános méréstechnika laborral együtt nem vehető fel.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási és mérési feladatok megoldásával. 
  Az ismereteket laboratóriumi foglalkozásokon, elméleti bevezető és mérési gyakorlatok keretében szerzik meg a hallgatók. Laboratóriumi méréseket végeznek numerikus jelszintézis, analóg modulációs módszerek, hasított mérővonalas csőtápvonal mérések, helyettesítéses reflexiótényező mérés témakörökben és tanulmányi kirándulás jelleggel megismerkednek a tanszéki kutatólaborok munkájával.        
  Az értékelés az elméleti felkészülés ellenőrzése, a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján történik a félév végén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti felkészítés és mérések végzése az alábbi témakörökben.

  NJ 1-2.         Numerikus jelszintézis - összevont elméleti bevezető (HT)

  NJ 3.            Numerikus jelszintézis - laboratóriumi mérés (HT)

  LAB.            Tanszéki oktatói-kutatói laborok bemutatása (HVT)

  TÁP 1.          Hasított mérővonalas csőtápvonal mérések (HVT)

  TÁP 2.          Komplex reflexiótényező mérés helyettesítéses módszerrel (HVT)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Híradástechnika (HT) és a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT) Tanszékeken történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató meghallgatja a numerikus jelszintézisről szóló bevezető előadást, részt vesz a laborbemutatkozáson és elvégzi a 8. pontban felsorolt 3 témához kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések 2 és 3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hirdetőtáblákon, illetve a tanszéki szervereken félév elején elhelyezett beosztás szerint.

   

  A mérésekre készülni kell a Híradástechnika Tanszéken tartott előadás anyagából, illetve a tanszéki szervereken található segédletekből. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

   

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az NJ mérésről annak elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet, a TÁP mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy - elektronikus formában készített - mérési beszámolót kell beadni.

   

  Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt -a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

  A félév végi jegyet a zárthelyire és az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

   

  A HT-en végzett mérés kiértékelése a hagyományos módon történik.

   

  A HVT-en végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.

   

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:              közepes

  Az osztályzatot javító tényezők:

                 Fakultatív feladatok elvégzése:                                      +1 jegy

                 Az eredmények kiértékelése:                                                     +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényezők:

                 Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                 -1 jegy

                 Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                   -1 jegy

   

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.       Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

  A HT-hez tartozó mérés útmutatója és az oktatási segédletek az interneten a következő címen érhetők el: http://www.hit.bme.hu/people/papay/edu/num.htm.

   

  A HVT mérési segédletei interneten érhetők el: http://www.hvt.bme.hu/~lenart.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése4
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása32
  Mérési beszámolók elkészítése
  18
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  HVT

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  HT