Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fejlett mobil- és vezetéknélküli hálózatok laboratórium

  A tantárgy angol neve: Advanced Mobile and Wireless Networks Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. március 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  MSc képzés

  Főspecializáció A2 labortárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB11   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Schranz Ágoston Kristóf,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít mobil és vezetéknélküli hálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése A laborgyakorlatok célja a vonatkozó specializációs főtantárgyban (Fejlett mobil és vezetéknélküli
  hálózatok) tanított elméleti ismeretek gyakorlati kiegészítése, elmélyítése. Ennek keretében a
  hallgatók mérések elvégzése során szereznek kézzelfogható tapasztalatokat a modern mobil és
  vezetéknélküli hálózatokról, illetve a kapcsolódó műszaki kihívásokról és azok megoldásairól.
  8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlatok/laborok részletes tematikája
  1. Mobilitás támogatás az Internet Protokollban (MCL)
  Az informatikában manapság az a trend, hogy a legnépszerűbb szolgáltatásokat IP alapon
  szeretnénk megvalósítani. Ezt a technológiát nevezik All-IP-nek. A jelenleg működő IPv4 (IP version
  4) rendszerek már nem tudják kielégíteni a megnövekedett igényeket, biztosítani a megfelelő QoS
  (Quality of Service) paramétereket, ezért új rendszereket kell kifejleszteni. Az egyik ilyen rendszer
  az IPv6, a mérés célja a Mobil IPv6 protokoll működésének bemutatása.
  2. GeoNetworking protokoll mérés (MCL) A mérés célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a
  GeoNetworking protokollt és az általa nyújtott lehetőségeket. A hallgatók a mérés során
  megismerkednek az IWCU egységgel, amelyen elvégzik a működéshez elengedhetetlenül
  szükséges konfigurációkat, majd lehetőségük adódik GeoNetworking kommunikációt
  megvalósító program(ok) megírására és kipróbálására. A mérés mérnöki életben is gyakran
  előforduló feladat végrehajtására inspirálja a hallgatót, vagyis egy eddig ismeretlen eszközzel
  és protokollal kell megismerkednie korlátozott idő alatt.
  3. LTE rádiós interface és szimuláció (MCL)
  Az LTE (Long Term Evolution) vezeték nélküli adatátviteli szabvány már teljes mértékben IP-alapú,
  csomagkapcsolt technológiát biztosít a felhasználók számára. 2011-től LTE-Advanced verziója már
  a közismert “4G”-ként terjedt el a köztudatban és a jövőben is biztosan a használatban lévő mobil
  kommunikációs megoldások között fog szerepelni. A hallgatók a mérés során korszerű műszerek
  segítségével megismerkednek a mobil kommunikációra jellemző legfőbb modulációs fajtákkal,
  majd a MATLAB LTE Toolbox segítségével szimulálnak egy negyedik generációs adatátvitelt az
  átvitelre jellemző paraméterek vizsgálatával.
  4. TCP over Wireless (MCL)
  Az ISO/OSI rétegstruktúrában, a hálózati réteg (network layer) felett elhelyezkedő szállítási réteg
  feladata a sorrendhelyes, duplikációmentes és megbízható átvitel biztosítása a felhasználói
  alkalmazástól függően. Számos transzport protokoll áll rendelkezésünkre, amelyek közül az
  alkalmazás típusától függően választjuk ki a legalkalmasabbat. A hallgató a mérés során
  megismerkedik a TCP transzport protokoll és különböző változatainak részletes működésével,
  illetve megvizsgálja azok teljesítőképességét különböző szimulált hálózati viszonyok között.
  5. Kvantumkommunikációs laboratórium 1. (MCL): kvantumkommunikáció alapjai, vezetett optikai
  csatorna tulajdonságai
  Optikai átviteli közeg csillapításának, sugárzási veszteségeinek, egyéb minőségrontó hatásainak
  vizsgálata és mérése. A laboratórium során a hallgatók megismerkedhetnek a fényvezető szál
  méréstechnikájának alapjaival.
  6. Kvantumkommunikációs laboratórium . (MCL): kvantuminformatikai alapjelenségek, szabadtéri
  kvantumkommunikáció
  A mérés során a hallgatók megismerkednek az alapvető kvantuminformatikai jelenségekkel,
  valamint betekintést nyernek a szabadtéri kvantumkommunikáció alapjaiba gyakorlati
  elrendezések példáján keresztül.
  7. MapReduce teljesítőképességi mérések (AddICT) A mérés célja a MapReduce paradigma
  ismertetése Apache Hadoop keretrendszerben (Apache Hadoop Yarn, HDFS). A mérés során
  megismerkedünk a MapReduce folyamattal, valamint a HDFS-nek MapReduce-ra való hatásaival az
  applikációk végrehajtása során.
  8. Jelzési protokoll eljárások az 5G core hálózatban (AddICT)
  A mérés során a hallgatók megismerkednek az 5G szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, 5G
  előfizetői mobil készülék (UE) és az 5G mag (5G core) közötti jelzési eljárásokkal. A kísérleti
  környezetben vizsgálják a szolgáltatási minőséget befolyásoló tényezőket. Alapvető NAS és NG-APs
  jelzési üzenetváltások megfigyelése és megértése.
  9. 5G core funkciók erőforrás-menedzsmentje (AddICT)
  A mérés során a hallgatók megismerkednek az 5G core funkciók hatékony üzemeltetésének
  gyakorlati szempontjaival. Utána pedig egy kísérleti környezetben az erőforrás-menedzsment
  algoritmusok beállítási lehetőségeit megvizsgálják.
  10. V2X Facilities protokollok a gyakorlatban (MEDIANETS)
  A mérés során a hallgatók megismerkednek a legfontosabb C-ITS/V2X alkalmazásokkal és azok
  megvalósítását közvetlenül lehetővé tevő un. Facilities protokollok (pl. CA, DEN, IVI, MAP/SPAT,
  stb.) működésével. Megvizsgálják a releváns V2V és V2I/I2V C-ITS üzenetek felépítését és a fejléc-
  struktúrák valamint a hordozott adatelemek segítségével gyakorlati szempontból elemzik a
  protokoll-mechanizmusokat.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
  A 10 mérés legalább elégséges (2) szintű teljesítése. A félévi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga a legközelebbi egészre kerekítve. A méréseken a hallgatók jegyeket a beadott (méréstől függően vagy
  helyben, vagy otthon elkészítendő) jegyzőkönyvek alapján kapnak.
  11. Pótlási lehetőségek Két mérés pótlásának lehetősége biztosított
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az oktató által kijelölt mérési segédanyag
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra66
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése42
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Do Van Tien, HIT
  Dr. Do Hoai Nam, HIT
  Wippelhauser András, HIT
  Varga Norbert, HIT
  Dr. Bokor László, HIT
  Kovács Gergely Attila, HIT
  Dr. Schranz Ágoston Kristóf, HIT