Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantuminformatika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Quantum Informatics Laboratory 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus szak

  MSc képzés

  specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB10   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
  4. A tantárgy előadója Dr. Bacsárdi László, docens, HIT

  Gerhátné Dr. Udvary Eszter, docens, HIT

  Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, HIT

  Dr. Schranz Ágoston, adjunktus, HIT 
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít kvantuminformatika, kvantumkommunikáció
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kvantumhálózatok

  Kvantumszámítógépek és alkalmazásaik
  7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium elsődleges célja a Kvantuminformatika mellékspecializáció két tantárgyában átadott ismeretek szemléltetése és elmélyítése a hallgatók személyes tapasztalatszerzése útján. A laboratórium keretében egyfelől lehetőség nyílik a korszerű kvantumprogramozási paradigmák kipróbálására, másfelől a BME saját fejlesztésű kvantumhálózatos rendszereinek, tesztelésére.  Tekintettel arra, hogy az EU 2023-ban megkezdi a páneurópai kvantumhálózat kiépítését és a Műegyetem meghatározó hazai szereplője ennek a folyamatnak, lehetőséget kívánunk biztosítani a kiépülő hálózat megismerésére, gyakorlati tapasztalatok szerzésére.
  8. A tantárgy részletes tematikája Heti három órás labor

      Bevezetés. Laborhasználati házirend áttekintése, a félév során használt mérési eszközök áttekintése.

      Műveletek a Bloch-gömbön

      Optikai kvantumkommunikáció alapjai: optikai szál, fényvezetés. A fényvezető szál tulajdonságainak mérése. 

      Kvantuminformatikai alapjelenségek: interferometer és statisztika

      Kvantumkommunikáció alapjai: vezetett optikai csatorna tulajdonságai

      Fotonszámláló alkalmazási kérdései, egyfoton-detektorok: fotoelektron-sokszorozók, egyfoton-lavinadiódák. Fotoelektron-sokszorozó paramétereinek mérése, működtetésének bemutatása. Külső zaj hatásának áttekintése. 

      Kvantum alapú véletlenszámok előállítása

      Kvantumszámítógépek programozása áramköri terv alapján

      Kvantumszámítógépek programozása utasításkészlettel

      Kvantumszámítógépes fejlesztőkörnyezetek: Q#

      Összefonódás mint erőforrás

      Szabadtéri kvantumkulcsszétosztás (időbélyeg, referenciajel)

      Etikus hackelés a QKD világában

      Laborgyakorlat pótlása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium: a félév során a laborgyakorlatok elvégzésén keresztül kvantuminformatikai és kvantumkommunikációs ismertek elsajátítása történik
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
      
  A félév során a szorgalmi időszakban 12 labormérés elvégzésére kerül sor. Az egyes laboralkalmakhoz mérési útmutatók állnak rendelkezésre, amelyeket a mérés előtt át kell tekinteni. A mérés kezdetén a mérésvezető beugrót írathat a mérési útmutatóból. Sikertelen beugró esetén a mérés nem végezhető el. A labor során jegyzőkönyvet kell készíteni.

  A 12 labormérésből legalább 70%-ot (azaz 8 darabot) kell sikeresen teljesíteni.

  A tárgy érdemjegye a 8 legjobban sikerült mérésre adott érdemjegyek átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek Az utolsó oktatási héten egy labor pótlására biztosítunk lehetőséget.
  12. Konzultációs lehetőségek A laboratórium előtt és után, előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom S. Imre, L. Gyöngyösi: Advanced Quantum Communications - An Engineering Approach, Publisher: Wiley-IEEE Press (New Jersey, USA), John Wiley & Sons, Inc., 2012 (néhány példányban kölcsönözhető)

  További magyar és angol nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra78
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Gerhátné Dr. Udvary Eszter, docens, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék