Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A gépi tanulás biztonsága

  A tantárgy angol neve: Security of Machine Learning 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus szak

  MSc képzés

  Specializáció, választható C tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB09   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ács Gergely,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.crysys.hu/education/
  4. A tantárgy előadója Dr. Ács Gergely, docens, HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mesterséges intelligencia, Analízis
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Mesterséges intelligencia, Analízis 1-2
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy betekintést nyújtson a gépi tanulás és az arra épülő rendszerek biztonsági kérdéseibe, és átfogó jelleggel tárgyalja a gépi tanulási algoritmusok ellen kivitelezhető különböző támadások és védekezési megoldások elvi alapjait és gyakorlati módszereit, valamint a gyakorlatokon és házi feladatokon keresztül betekintést nyújtson a gépi modellek adatvédelmi auditálásának kérdéseibe.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája

      A gépi tanulás biztonságának áttekintése: bizalmasság, integritás, rendelkezésre- állás (CIA). Motivációs példák, jogi háttér, kockázat alapú megközelítés

      Döntések manipulációja 1: Támadó modellek, white-box támadások (FGSM, CW, Saliency maps), fizikai támadások

      Döntések manipulációja 2: Black box támadások, támadó minták transzferálhatósága

      Döntések manipulációja 3: Védekezések (támadói tanítás, bizonyítható robusztusság, deep k-NN)

      Tanító adat nem célzott mérgezése (poisoning), védekezések (label flipping, anomália detekció)

      Tanító adat célzott mérgezése (poisoning), feature collision, Witches' Brew, védekezések (minták súlyozása)

      Hátsó kapuk (backdoor) a gépi modellekben, védekezések (Neural Cleanse)

      Trójai támadások gépi modellek ellen

      Rendelkezésre állási problémák: Black- és white-box sponge konstrukciók

      Tanító adat rekonstruálása: Támadó modellek, modell invertálása

      Tagsági támadás (membership attack): Aktív és passzív támadások. gradiens alapú, score alapú, címke alapú támadások 

      Tagsági támadás elleni védekezések: Tanítás differenciális adatvédelemmel (DP-SGD, PATE), regularizáció

      Modell-lopás, védekezések: modell vízjelezése, tanító adathalmaz inferenciája, modellek ujjlenyomat alapú összehasonlítása

      Modellek elmagyarázhatóságának támadhatósága, federált tanulás biztonsága (biztonságos aggregáció, bizánci problémák, KRUM)

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

      Támadó minták, modellek robusztusságának auditálása 1 (white-box támadások)

      Támadó minták, modellek robusztusságának auditálása 2 (black-box támadások)

      Tanítóadat nem célzott mérgezése, védekezések 2 (label flipping)

      Tanítóadat célzott mérgezése, védekezések 1 (STRIP)

      Hátsó kapuk (backdoor) generálása, védekezések (BadNets, Neural cleanse)

      Tagsági és rekonstrukciós támadások, modellek adatvédelmi auditálása, védekezések 1 (modell inverzió, gradiens alapú támadások, differenciális adatvédelem)

      Tagsági támadások, modellek adatvédelmi auditálása, védekezések 2 (score és címke alapú támadások, regularizáció mint védekezés) 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)     Előadás 

      Tantermi gyakorlat

      Önálló munka (házi feladat megoldása)
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:
     
  1 db ZH
  2 db házi feladat


  Az aláírás megszerzésének feltétele a ZH és mindkét házi feladat (egyenként is) sikeres teljesítése. Mind a ZH, mind a házi feladatok esetében, a sikeres teljesítéshez a maximálisan elérhető pontszám minimum 40%-át kell elérni. 

  A ZH eredménye nem számít bele a félévvégi jegybe. A házi feladatokból maximálisan 2x25 pont szerezhető, a teljesítésükhöz tehát minimum 2x10 pontot kell szerezni. A megszerzett pontok beszámítanak a félévvégi jegybe.

  Vizsgaidőszakban:
    
  Írásbeli vizsga 

  A vizsga sikeres teljesítéséhez a maximálisan elérhető pontszám minimum 40%-át kell elérni. A vizsgán maximálisan 50 pont szerezhető, a sikeres vizsgához tehát minimum 20 pontot kell elérni.

  A tárgyból szerzett pontszám: P = V + HF1 + HF2, ahol V a vizsgán szerzett pontszám, HF1 és HF2 pedig a házi feladatokból szerzett pontszám.

  A félévvégi jegy számítása:

  jeles (5) – ha P >= 85 pont 

  jó (4) – ha P >= 70 pont

  közepes (3) – ha P >= 55 pont

  elégséges (2) – ha P >= 40 pont

  elégtelen (1) – ha P < 40 pont

  11. Pótlási lehetőségek A sikertelen vagy mulasztott ZH egyszer pótolható.

  A házi feladatok beadási határideje a szorgalmi időszakban van, a pontos határidők kihirdetése a félév első hetében történik. A házi feladatok pótlólagosan a kihirdetett határidők után maximum 1 héttel adhatók be, az így beadott házi feladatokra azonban 15% pontlevonás kerül alkalmazásra
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásokhoz rendelt online olvasnivalók (könyvfejezetek, cikkek, blogsorozatok)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Ács Gergely, docens, HIT