Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép- és hálózatbiztonság labor

  A tantárgy angol neve: Computer and Network Security Laboratory 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus szak

  MSc képzés

  Specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB07   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Holczer Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.crysys.hu/education/
  4. A tantárgy előadója Dr. Holczer Tamás, adjunktus, HIT

  Dr. Bencsáth Boldizsár, adjunktus, HIT

  Gazdag András, tanársegéd, HIT

  Ládi Gergő, tanársegéd, HIT

  Futóné Papp Dorottya, tanársegéd, HIT

  Nagy Roland, doktorandusz
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép- és hálózatbiztonság, Operációs rendszerek, Kommunikációs hálózatok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIMA23") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIMB00") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIMA05") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIMA21")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező:   

  Számítógép- és hálózatbiztonság

  Ajánlott:   

  Operációs rendszerek, Kommunikációs hálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a Számítógép- és hálózatbiztonság tárgyban szerzett elméleti ismeretek és gyakorlati képességek elmélyítése laboratóriumi keretek között végzett konkrét gyakorlatok végrehajtásával.
  8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

      Konténerek, virtuális gépek, hypervisor környezetek biztonsági beállításai

      Jogosultságkezelés (ACL, capability) Linux alapú operációs rendszereken

      Memóriában végzett digitális elemzés (memory forensics)

      Háttértár digitális elemzése (disk forensics)

      Rögzített hálózati forgalom és hálózati eszközök logjainak elemzése

      Tűzfal konfiguráció

      VPN konfiguráció

      Hálózatok és számítógépes rendszerek biztonsági tesztelése (penetration testing)

      Internet of Things (IoT) rendszerek biztonsága
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)    Laboratóriumi gyakorlat

     Önálló felkészülés a gyakorlatra előre kiadott anyag alapján

  10. Követelmények Szorgalmi időszakban:   

  A 9 db laborgyakorlatból legalább 6 db laborgyakorlat sikeres teljesítése. A félév végi jegyet a 6 legjobban sikerült laborgyakorlat eredményéből számoljuk.

  Minden labor előtt beugró tesztet iratunk, ami a felkészülést hivatott ellenőrizni. Sikertelen beugró esetén a laborgyakorlaton nem lehet résztvenni és a laborgyakorlat nem teljesítettnek számít.
  11. Pótlási lehetőségek A mulasztott vagy sikertelen laborgyakorlatok nem pótolhatók.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Háttéranyagot és mérési segédletet tartalmazó mérési útmutatók.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra80
  Felkészülés zárthelyire7
  Házi feladat elkészítése21
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Holczer Tamás, adjunktus, HIT

  Gazdag András, tanársegéd, HIT

  Dr. Buttyán Levente, egyetemi tanár, HIT