Akusztika és hangtechnika laboratórium

A tantárgy angol neve: Acoustics and Audio Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

MSc képzés

Akusztika és hangtechnika mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMB06   0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rucz Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala https://last.hit.bme.hu/hu/education/lectures/st%C3%BAdi%C3 %B3technika-laborat%C3%B3rium
4. A tantárgy előadója Fiala Péter (docens, HIT)
Firtha Gergely (adjunktus, HIT)
Márki Ferenc (docens, HIT)
Rucz Péter (adjunktus, HIT)
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Akusztika, hangtechnika
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIHIMB03", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók laboratóriumi mérések elvégzésével szerezzenek gyakorlati
tudást az Akusztika és Hangtechnika c. tárgyakban elsajátított ismeretekből. A tárgy keretében
szereplő laboratóriumi foglalkozások az akusztika és hangtechnika lehetséges alkalmazásait
mutatják be. A mérések a korábbi tárgyak ismeretanyagának elmélyítését, méréstechnikai és
gyakorlati aspektusokkal való kiegészítését szolgálják. A laboratóriumi foglalkozásokon a hallgatók
kis (2-3 fős) csoportokban vesznek részt, azzal a céllal, hogy közvetlenül megismerhessék,
használhassák az akusztikai mérőeszközöket, hangtechnikai berendezéseket. A tárgyban egy
alkalommal ipari látogatást szervezünk, melynek célja, hogy a hallgatók olyan környezetekkel
ismerkedhessenek meg, ahol a mellékspecializáció ismereteit a napi gyakorlatban is alkalmazzák.
8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlatok/laborok részletes tematikája
1. Környezeti zajmérés és -feldolgozás
A hallgatók megismerkednek a terepi zajmérés gyakorlatával és eszközeivel. Saját maguk
által rögzített zajesemények kiértékelésével sajátítják el a fontosabb akusztikai jellemzők
(pillanatnyi és átlagos hangnyomásszintek, keskenysávú és tercsávos spektrumok)
számításának menetét.
2. Hangsugárzó paramétereinek meghatározása
E laboratóriumi mérésben egy hangszóró Thiele–Small paramétereinek meghatározása a
hallgatók feladata. A mért mechanikai és elektromos jellemzők alapján
paraméterillesztéssel határozzák meg a hallgatók a hangszóró ekvivalens paramétereit,
melyek felhasználásával például doboz tervezhető a hangszóró beépítéséhez.
3. Rezgésakusztikai móduselemzés
A mérés során a hallgatók a kísérleti móduselemzés gyakorlatával ismerkednek meg.
A laboratóriumi feladatban a hallgatók egy egyszerű rezgő rendszer sajátfrekvenciáit és
módusalakjait mérik meg különböző peremfeltételek mellett.
4. Hangszintézis és –analízis
Ebben a labormérésben a hallgatók a zenei jelfeldolgozás néhány feladatába nyernek
betekintést. Megismerkednek frekvenciamérő módszerekkel, illetve a hangszintézis egyes
technikáival (additív szintézis, ADSR).
5. Akusztikai kamera
A mérés a sokcsatornás mikrofontömbbel végezhető forráslokalizációs illetve –szeparációs
feladatok gyakorlati alkalmazását mutatja be. A süketszobai mérésben a hallgatók
mikrofontömbbel rögzítenek jeleket, majd utófeldolgozással megkeresik és a háttérzajból
kiemelik a szobában elhelyezett hangforrásokat.
6. Dolby sorround keverés
A gyakorló stúdióban végzett mérésben a hallgatók az 5.1 hangrendszerre történő audio
keverést gyakorolják előre elkészített, különböző mikrofonozási technikákkal rögzített
felvételek segítségével.
7. Virtuális hangtérszimuláció
A mérés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a sokcsatornás hangtérreprodukció
alapjaival, illetve valós hangterek fejhallgatón történő szimulációjának lehetőségeivel.
8. Teremakusztikai mérések
A hallgatók a teremakusztikai jellemzők kísérleti meghatározásával illetve geometriai
jellemzők alapján történő becslésével ismerkednek meg. A mérés során különböző
helyiségekben végzett mérésekkel határozzák meg a lecsengési időket illetve azok
frekvenciafüggését.
9. Numerikus akusztikai számítások
A mérés célja az ipari gyakorlatban is gyakran alkalmazott számítógépes módszerekbe
történő betekintés egyszerű példaszámításokon keresztül. A mérés során a hallgatók
feladata egy rezgő test által lesugárzott hangtér kiszámítása, mely tartalmazza a geometria
és a peremfeltételek megadását, a szimulációs paraméterek beállítását, a számítás
elvégzését illetve az eredmények kiértékelését.
10. Ipari látogatás
Az ipari látogatás során a hallgatókkal olyan akusztikai vagy hangtechnikai műhelyhez
látogatunk el, ahol a két elméleti és a laboratóriumi tárgyban oktatott ismereteket a napi
gyakorlatban alkalmazzák. A látogatás célja, hogy a hallgatók közelebbről is láthassák,
milyen elhelyezkedési lehetőségekkel számolhatnak a hangtechnika illetve az akusztika
területein.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi mérések
10. Követelmények Szorgalmi időszakban
Részvétel a laboratóriumi foglalkozásokon. A laborokon a felkészülést beugróval ellenőrizzük. A beugró sikeres teljesítése a laborfoglalkozáson való részvétel feltétele. A foglalkozás elvégzése után jegyzőkönyv készítendő, melynek részét képezheti az otthoni megoldásra kiadott feladatok elvégzése.
11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten két laboratórium pótolható. A céghez szervezett látogatás nem pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Konzultációs lehetőséget igény szerint biztosítunk, előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A laborokhoz felkészülési útmutatókat biztosítunk: last.hit.bme.hu
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra40
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Fiala Péter (docens, HIT)
Firtha Gergely (adjunktus, HIT)
Márki Ferenc (docens, HIT)
Rucz Péter (adjunktus, HIT)